3. jul, 2020

Spiken i kistan, KomVux, OB-tillägg, USK, 3 igelkottar i maten

Spiken i kistan! Så beskrivs det senaste privatiseringsförslaget från M, C, KD, L och MP i Växjö kommun; hela kommunala vuxenutbildningen, KomVux, ska ut på privata företag. Den s k auktorisationsmodellen ska omfatta all vuxenutbildning. Hittills har en del funnits i kommunal regi parallellt med ett antal privata utförare. Nu – i en tid då arbetslösheten växer och många kommer behöva utbildning för nya jobb och för ett bra liv med kunskaper för framtiden – nu i en pandemi som skakar världen och rubbar många cirklar – nu anser de styrande det dags att slå in den sista spiken i kistan i en mycket uppskattad, viktig verksamhet med hög lärarkompetens och kvalité.  Extra illa att komma med detta förslag just nu, men illa i alla tider. Vuxenutbildning i alla former är kärnverksamhet. På detta sätt avhänder sig kommunen makten över utbudet och kvalitén, eleverna mister en fullödig möjlighet att välja ”sitt” utbildningsbehov.

I november 2018 presenterades en utredning om auktorisationsmodellen som hade införts fast inte på alla delar av KomVux. Den var förödande för verksamheterna som privatiserats: likriktning i utbudet av kurser, litet antal elever i vissa kurser ger liten möjlighet till att göra bra gruppindelning, svårigheter att planera långsiktigt, ökad och omständlig administration m m. Det säger sig självt att 20 olika företag som ska ha rektor och administration och dessutom gå med vinst är en dyr affär.

Nej, tvärtom ska vi göra! Vi ska återkommunalisera vuxenutbildningen och skapa en organisation som bidrar till att människor får självförtroende, gedigna kunskaper vad det än gäller och en individuell, hållbar studiesituation. Det finns så mycket möjligheter, så stora behov och så många jobb som söker utbildad arbetskraft! Och då kliver Växjö kommun av det viktiga uppdraget! Knappt jag tror det är sant. Men det är det. En stark opinion kanske kan rubba förslaget. Men f-n tro´t. När de borgerliga i Region Kronoberg, trots intensiva protester, drar in OB-tillägg från gruppen undersköterskor, så är allt möjligt.  Det gäller väl att göra så mycket som möjligt nu och inte närmare valet. Folk glömmer ju. Och det är förvisso sant. Och det görs inga valaffischer om att privatisera KomVux eller indragning av OB-tillägg för undersköterskor. Nä, då, i valrörelserna, låter det annorlunda.

Kyliga dagar och tyvärr inget badväder. Kanske ställs dotterdotters födelsedagskalas 6/7 in på grund av dåligt väder. Ska ju vara utomhus med avstånd och drägligt väder. Kanske får invänta en annan och vacker dag. Kalas ska det bli.  Tre igelkottar, när de är samlade, äter mycket kattmat och dricker vatten. Nyss syntes en ekorre, vilket inte är vanligt här. Sträckläser deckare varvat med ”Arv och miljö” av Vigdis Hjorth och har börjat lösa korsord. Försöker hålla mig hemma och inte utsätta mig för smittrisk i onödan. Altanen är platsen för träff med släkt och vänner men oftast en åt gången.

Carin Högstedt

20200703

www.carhog14.se

www.maqt.se

@hgstedt