30. jun, 2020

Asylrätt-mänsklig rättighet, klimatkris-flyktingkris, växtkraft, äldreboendegaranti

Efter ett antal varma dagar med mycket sol men även åska och regn, så stiger jag upp till regnig och kylig morgon. Frukost inomhus. Ingen simtur ännu. Ca 25 grader i vattnet. Har en ny utsikt över sjön efter att sjökanten fått en välbehövlig röjning igår. När maken L och jag fällde en pil vi hade vid altanen (växte oss över huvudet) så tog jag en gren av den och satte ner i jorden vid stranden. På skoj. Pilgrenen var nu ett träd (10-15 år) som lutade ut över vattnet på pilars tjusiga sätt. Den stod dock alldeles för nära ett annan träd. Nu borta och det förbättrar utsikten. Blir plats för andra träd att växa upp. Men vilken växtkraft i pilen! Om stubben är kvar kommer snart ett nytt pilträd att växa upp… Ursprungsträdet köptes i trädgårdsmästeri i Bramstorp utanför Växjö, för sådär 20-25 år sedan.

-          Ska MP lämna regeringen är väl dagens fråga i nyhetssfären. Bakgrunden är överläggningar om migrationspolitiken på nationell nivå. Mer konkret: Asylrätten. Den rätten finns i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den finns bland rättighet till yttrandefrihet, religionsfrihet m fl rättigheter. ”Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse”.

Hanteringen av judarna under, före och efter andra världskriget var en ingång i paragrafen om asylrätt. Många judar sökte fristäder och hjälp undan pogromer, koncentrationsläger, förföljelser och död. De misslyckades oftast. ”Någon annan” skulle ta emot. (Läs gärna Mats-Åke Lundkvist i Dagens ETC 30/6).

Så kom asylrätten till, tillsammans med andra mänskliga rättigheter, som världen kunnat ena sig om (men inte alltid följer). Nu ifrågasätts asylrätten i Sverige; ett volymmål ska sättas upp, det vill säga ett antal för hur många asylsökande som får tas in i landet. Att få en siffra är viktigare för flera partier än att delta i och vara föredöme i kampen för att minska antalet flyktingar i världen. Hittar ingen tanke i nyhetsflödet på relationen tillståndet i världen och antalet asylsökande flyktingar i världen och Sverige. Antalet, siffran, är målet i sig för svensk migrationspolitik, inte att hejda klimatförsämringar, så att miljoner slipper lämna sina hem – på grund av torka, översvämningar, vattennivåändringar etc. Vilken verklighet ska volymmålet spegla? Kvinnors och barns i världen? Eller tillståndet i ett av världens rikaste och mest glesbebyggda länder?  Det finns avvikare i nyhetsflödet, naturligtvis. Både partier och enskilda debattörer inom partierna och enskilda. Frågan är hur MP väger regeringsmakt mot förslag som de anser sig inte kunna gå med på. Se t ex SvD idag 30/6. Tänker inte gissa.

Journalister som gillar att fördjupa sig i olika ämnen och skriva flersidiga reportage – och har möjlighet att göra det – Smålandsposten, stor landsortstidning, är begåvad med sådana kompetenser. Nu senast om äldres möjligheter att få en bostad och omsorg som passar. Ämnet är aktuellare än någonsin, då det visat sig vara mycket svårt att få plats på så kallade särskilda boenden. I princip är det demenssjukdom och/eller mycket krävande vårdbehov som ger plats. Myndigheten, politiska beslutade regler, bestämmer vilka som får plats eller ej. I Växjö kommun har regelverket skärpts. Försök att mildra från V med stöd från S har inte fått majoritet. Läget är att om inte plats beviljas så är det egna hemmet som återstår med hjälp av hemtjänst/hemvård. Kan låta mysigt att bo hemma så länge som möjligt, men självfallet är det inte så för alla. Det är skillnad på ett boende med personal dygnet runt och ett eget hem med besök av olika personal då och då, även med larm.  Tillgången till personal och andra människor på ett boende kan naturligtvis ge trygghet. Ensamhet kan ge ångest, oro och otrygghet. Därför ska omsorgsnämnden enligt min mening mildra regelverket för plats på särskilda boenden. MEN det räcker inte! Det ska till mellanformer, olika alternativ till boende ensam hemma och det särskilda myndighetsavgjorda boendet, som kommer till. Det saknas i Växjö kommun trots att alla partier gärna pratar om behovet av trygghetsboenden, så finns det i dagsläget inte en enda sådan plats. Ett privat företag har plan. Ett särskilt boende har rivits för att ge plats. Platsen har länge varit en enda grusplan och är så ännu.  Verkar trögt. Trygghetsboende är en fastighet med tillgängliga lägenheter och med tillgänglig personal. Möjlighet finns numera att skapa trygghetsbostäder med eller utan myndighetsbeslut. Tror vi kan behöva både - och.  Det finns fler möjligheter, fler behov men jag stannar här. Jag ser boendet som en trappa, där individens behov ska avgöra tillgången på alternativ. Speciellt kvinnor har jag pratat med om detta. De vill kunna planera för sin ålderdom och inte övervältra det på anhöriga. Planering är svårt när det inte finns något att välja på mer än bo kvar hemma och särskilt boende som inte går att köa till.

Nu har omsorgsnämndens majoritet beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté (alla partier är med) som ska utreda en ”äldreboendegaranti”. Första träffen är 11/8. Jag representerar Vänsterpartiet och ser fram mot detta arbete. Här finns mycket att göra och det är väldigt angeläget. Har absolut för mig att en sådan kommitté arbetade förra mandatperioden också. Resultatet har såvitt jag vet inte haft någon ingång i politiken, men kan ha fel. Inte under den här perioden i alla fall.

Det här blev långt. Men folk har bett mig förklara vad olika boendeformer innebär. Ha en fin tisdag!

Carin Högstedt

20200630

@hgstedt

www.maqt.se

www.carhog14.se

carin.hogstedt@vaxjo.se