4. maj, 2020

Val vartannat år, kohortvård, blommor och fåglar, jannakippo, corona o äldreomsorgen

Sol igen mellan molnen. Påtaglig lövsprickning som jag följer dag för dag, alltmedan pollenkänsligheten svider i ögonen. Jobbade fem timmar i sträck med att plantera i krukor, rensa, klippa, gödsla, sålla bort saker från altanen… Inte färdig men en bra bit på väg. Hoppas bara att det inte kommer någon frostnatt. Speciellt rädd om Mårbackapelargonen. Tror inte jag haft någon tidigare. Paret skogsduvor (av allt att döma), ett par kanadagäss, ett par storlommar, ett tiotal pilfinkar håller mig sällskap, när jag nu sitter ute igen och skriver. 1 maj med fler dagar var odrägliga vädermässigt.

Professor Olof Ruin skrev om behovet att införa skilda valdagar för kommuner/regioner och nationen. Jag har varit ivrig förespråkare för skilda valdagar – hade någon gång strax efter millennieskiftet en motion om det - tillsammans med kommunstyrelsens ordförande (M) i Växjö kommun – till SKLs kongress (dåvarande SKL, Sveriges kommuner och landsting, nu SKR). Vi förlorade. ”Det kommunala sambandet” skulle gälla, ansågs det. Det finns argument för båda systemen. Val samma dag som nu eller val vartannat år då kommun- och regionval skulle få mycket mer uppmärksamhet. Kommun- och regionval har ökat i betydelse, då det är här som ansvar för välfärden faktiskt finns. Mycket pengar, mycket att göra, mycket makt – visst är det värt en egen valdag. Samtidigt har ju väljarna rundat och röstar numera i hög utsträckning på olika partier i de tre olika valen. Den stora demokratiska frågan är hur långt delegeringen av uppgifter från politiken till tjänstepersoner kan gå. Mycket aktuellt just nu under krisen. Vem ska ställas till svars för eventuella misstag eller ha beröm för att allt gick så bra det kunde? Anders Tegnell eller Stefan Löfvén (S)? Samma förhållanden gäller i kommun- och regionpolitik. Politiken ska inte göra sig själv till galjonsfigurer, se upp med delegationer. Ta ansvar.

Det är mycket i media om äldreomsorgen, om timanställdas villkor, om misslyckandet med att hålla äldrevården utanför coronasmitta. Äntligen i fokus. Har lärt mig ett nytt ord – kohortvård. Kohort känner jag igen från tiden när jag läste latin. Nu dyker det upp igen. Ungefär att inidivider med samma symtom ska vårdas i en grupp. Tja ungefär så. Stod i en debattartikel i SvD i lördags (2/5) med den förhoppningsfulla titeln ”Detta bör göras för att skydda äldre på boenden”. Mycket läsvärd om bl a värdet av att alla vårdtagare och deras anhöriga ska få information om eventuell smittspridning på aktuellt boende. Så är det inte alltid tydligen. Anhöriga kan ju vilja ta hem sin släkting i en sådan situation.

På onsdag är det dags för omsorgsnämndens arbetsutskott och digitalt möte förstås. V har tre skrivelser på dagordningen, om demensvården, om barn rätt att tala för sin sak – om hjälpmedel och anställdas kunskap i hjälpmedel för att kunna kommunicera t ex med barn med funktionsnedsättningar inom LSS.  Den tredje om installation av wifi på gruppboenden, t ex LSS-boenden. På äldreboenden är det gjort, men inte på gruppboendena. Coronakrisen har visat hur angeläget det är att det finns kommunikativa möjligheter, där människor riskerar total fysisk isolering. Återkommer om hur det går.

I eftermiddag fullmäktigegrupp och sedan kommunal grupp, på distans förstås.

Läser nu tredje delen av Karin Smirnoffs serie om jannakippo som hon skrivs i boken. Det skulle vara den tredje och sista delen, men Smirnoff har börjat vackla har jag läst; kan bli mer om jannakippo.  

Carin Högstedt

20200504

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se