19. feb, 2020

Rosenhill, Diakonicentrum, daglig verksamhet, särskilt boende, bostäder, äldreomsorg

På förmiddagen:

Det tog ett år av förhandlingar mellan Växjö kommun och Svenska Kyrkans Diakonicentrum för att få till ett avtal om 350 000 kr som bidrag till diakoniverksamhet på sommaren, storhelger med mera. Dock ska det inte vara någon Vinternatt, det vill säga härbärge för hemlösa. Kan inte låta bli att fundera på hur mycket tid och kostnader som gått åt för så lite pengar. Avtalet löper till årsskiftet med möjlighet till förlängning. Nya förhandlingar då?

Privata vårdboendet Rosenhill, som anlitats av bl a Växjö kommun, stängs efter massiv kritik från myndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg). I juli 2019 kom kritiken till allmän kännedom. Växjö kommun flyttade sina boende därifrån, men missförhållandena hade pågått länge. Det handlar om brister i omsorg, medicinering och misstankar om sexuella övergrepp. De boende är svårt sjuka och med psykiska funktionsnedsättningar. Det är en gräslig information som rör brister i åratal. Och alla frågar sig: Hur kunde det ske? Varför såg vi inte? Förstod inte? Jag frågar mig: Kan det finnas liknande situationer på andra boenden, som inte upptäcks trots inspektioner och besök? Vilka förbättringar av rutiner skulle kunna förhindra att missförhållanden uppstår? Och om det ändå sker - upptäcks på ett tidigt stadium?

På kvällen:

Nu fattar jag vad det är för fel på mig. Jag är förkyld. Ett bra tag sedan. Trodde jag var döende när jag ömsom frös, ömsom svettades och tröttheten var monumental. Nåväl. Det verkar vara en rätt ordinär förkylning med ont i huvudet. Jag har tagit mig genom dagen och omsorgsnämndens nästan fyra timmar långa möte. Missade dock mellandotterns traditionella semlefest (semmelfest?) med hembakade semlor ikväll. Kan inte i förtid lämna ett sammanträde där jag är enda representanten för (V) och där synnerligen väsentliga beslut tas och informationer ges.  

Bra möte på många sätt. Mycket värdefull information. Fyra voteringar slutade alla lika. 9 – 6. S+V höll ihop och så gjorde majoriteten och fick stöd av SD i alla ärenden. Men i ett yttrande över kommunens kommande översiktsplan, där (V) genom mig hade ett säryrkande och fick stöd av (S) – där ställde hela borgerligheten upp efter en ajournering. Enhälligt ändrades yttrandet i en inte revolutionerande riktning men ändå: Det behövs boendealternativ mellan hemtjänst och särskilt boende – servicebostäder, trygghetsbostäder, gemenskapsboenden, tillgänglighetsanpassade bostäder i hela kommunen. Allt för valfrihet i livets alla skeden. -Ja, det var en förbättring av föreslaget yttrande och gick igenom. Glömde nämna hospice. Saknas också.

Daglig verksamhets framtid var stora ärendet och här hade majoriteten ändrat sig väsentligt på senare tid. I grunden inga större skillnader men S+V hade ett yrkande och övriga ett annat. Finns skillnader men skönt att planen för att slå ihop dagliga verksamheter i två stora lokaler är borta. Tack och lov.

Har nu skickat en skriftlig reservation i ärende om att revidera Vägledning SoL – vilket betyder att utvärdera hur den hårdare bedömningen av sökande till särskilt boende slår och om det är så vi vill ha det. Många söker, många får avslag. Av 17 överklagningar har 8 fått rätt av förvaltningsrätten, om jag minns rätt, under 2019. Tänkvärt. Återigen, det saknas boendealternativ i Växjö kommun. Finns mycket dåligt med alternativ mellan hemtjänst och särskilt boende.

Nu får det vara bra för idag.

Carin Högstedt

20200219

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se