2. feb, 2020

Partiledare nominerad, fågelräkning, usk-utbildning, LNU, universitetssjukhuspol, LSS

Himlen sprack nyss upp! Solen där. Fågelräknarhelg. Lätt räknat här hos mig. Två blåmesar, två talgoxar. Har räknat sedan 2006 och aldrig varit med om att fågelmaten ratats. Ska göra räkning även hos dotter i Eke och i Gasslanda. Rapportera ikväll till Birdlife som sammanställer. Roligt att det blivit en hel folkrörelse med ”Fåglar inpå knuten”. Både billigt och bildande nöje att ha koll på fåglarna, slå i fågelbok och lära sig några sorter.

(V) Växjö hade styrelsemöte häromkvällen. Tog ställning till fem kongressmotioner, som sedan ska behandlas på årsmötet 10/2 på Tallgården i stadsdelen Araby. Vi nominerade också Ulla Andersson till vår nya partiledare, vilket också tas upp på årsmötet. Styrelsen var enhällig om att Ulla blir rätt efterträdare till Jonas.

I Smålandsposten 30/1 finns ett reportage om Anders Borgehed, Sydsvenska Handelskammaren, och hans tankar om att Växjö och Kalmar ska växa ihop, som rubriken lyder. Det låter lite brutalt. När jag läser närmare så handlar det om att underlätta och utveckla arbetsmarknaden i sydost med bättre kollektivtrafik, främst tåg. Ja, och jag börjar fundera på vårt förslag – motionerat två gånger – om att starta ett arbete för universitetssjukhus. Det betyder att det finns utbildning av läkare på sjukhuset, forskning och utveckling (FoU) och utgör naturligtvis en grund för nya kvalificerande arbeten och arbetsplatser. Värt ett nytt försök? Ny sjukhusbyggnad är en sak, innehållet en annan. Framtidsvisioner behövs för regionen och för sjukvården.

En av flera lärdomar att ta fasta på från våra besök i vården i onsdags är det vi fick höra om brister i utbildningen av undersköterskor. Många läser på distans och det är inte optimalt. Teori och praktik ska varvas för att en ”usk” ska vara väl förberedd på sitt arbete. Inte så svårt att förstå. Ska ta upp detta i omsorgsnämnden. Hur ser utbildningarna ut?

Läst ut ”Livet i all enkelhet” av Tina K Persson, lokal poet som skrivit sin första roman. Jag tycker om den. Den är tankeväckande, resonerande och har nya infallsvinklar på hur ett liv kan beskrivas.

Hoppade över Mellon igår. Fastnade i en kriminalserie istället. Nu ska söndagen ägnas fågelräkning och inläsning av handlingarna till omsorgsnämndens arbetsutskott på onsdag. Mycket viktiga ärenden, bland andra ny vägledning för LSS. Kräver total koncentration vid läsning. Ett ord mer eller mindre kan ha stor betydelse för hur beroende människors vardag kommer att te sig.

Carin Högstedt

20200202

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se