22. jan, 2020

5+2,5 miljarder till välfärden, daglig verksamhet, delat partiledarskap, vårdköer

Så är det klart; välfärden, det vill säga kommuner och regioner, får 7,5 miljarder (mer exakt  7 486 mil. kr) ytterligare. Först pressade oppositionen fram 5 miljarder från regeringen, så blev det ytterligare 2,5 i en ändringsbudget från M, KD, V, som stöds av SD. Det är klart att denna oheliga allians väcker frågor och förundran. Vad är det som får V+M+KD att förhandla om mer pengar till kommuner och regioner och det omedelbart? -Ja, det kan ju faktiskt vara det faktum att det är kris i kommuner och regioner. Att välfärdsarbetare kickas ut från arbetsplatser där de sannerligen behövs. Att vårdköerna är toklånga och att det händer att cancersjuka avlider i kön. Att äldreomsorgen behöver fler anställda, inte färre, torde vara svårt för något parti att förneka. Märkligt låst läge har utlöst den oheliga alliansen. Bra agerat Ulla Andersson (V), och modigt. Du är min partiledarkandidat, gärna kompletterad med ytterligare en. Är positiv till delat partiledarskap.

Redan 2018 minskade Växjö kommuns omsorgsnämnds anställda med 35 personer. 2019 vet jag inte ännu men ca 30 miljoner har sparats in och kostnaderna är ju framför allt personal. Trots nerdragningarna så är bokslutet för 2019 bortåt minus 50 miljoner. Så extrapengarna är behövda och välkomna. Över huvud taget behöver statsbidragen till regioner och kommuner öka, vara generella och inte användas som någon form av dragspel i budgetprocesser. Välfärden är för viktig för sådant.

I måndags besökte jag tillsammans med S-ledamöter från omsorgsnämnden daglig verksamhet i stadsdelen Teleborg. Här samsas tre olika dagliga verksamheter i gemensam byggnad: Servicegruppen, Guldkornet, Opalen. Vi träffade personal från alla tre samtidigt vid fikabordet. Jag skulle vidare till ett möte och missade rundvandringen i lokalerna, men det kan jag fixa i efterhand. Det är alltså personer med funktionsnedsättningar i olika grader som kommer hit och arbetar efter förmåga. Det kan handla om gympa, rörelser, högläsning, musik, baka, allt utifrån personers vilja och förutsättningar. Servicegruppen gör allt fikabröd till föreningslivet i byggnaden intill, där många tillgänglighetsföreningar huserar. Efter att ha besökt ett antal olika dagliga verksamheter i kommunen så är jag imponerad av verksamheterna. Bra, Växjö kommun! Detta ska vi vara rädda om och utveckla. Finns behov av fler verksamheter enligt uppgift om tillströmning.

Lugn vecka. Normalt hade det varit kommunfullmäktige och omsorgsnämnd denna vecka. Nerskärningar generellt på demokratiprocessen i kommunen. Färre möten i nämnderna. Inte bra. Det får vara enda året med sådant. Tänker på ”min” nämnd, omsorgsnämnden, med drygt 1,5 miljarder i omsättning och stora behov i verksamheterna. Den är i behov av att nämnden har möte en gång i månaden, anser jag. Risken är att mötena blir längre och mindre effektiva istället.

Carin Högstedt

20200122

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se