19. dec, 2019

Äldreomsorg på dagordningen, LoV kvar, inget kärnvapenförbud, 72 avslag på särskilt boende

Trevlig kaffestund med vän (maken L.s ex-hustru) vid köksbordet. Hon åker till barn och barnbarn i Lund över jul och tog med klappar till bonusdotterdotter från mig och jag fick klappar till mina barnbarn i Gasslanda. Mycket prat om litteratur, historia, släktforskning och dagspolitik.

Sov som en stock ända till klockan sju – efter ett långt möte med omsorgsnämnden med väldigt mycket information. Förstår nu att detta uppdrag kräver mycket energi och uppmärksamhet. Kommunstyrelsen var annorlunda. Här handlar det ju väldigt konkret om människors väl och ve, äldres, sjukas, personer med funktionsvariationers möjligheter till ett bra vardagsliv och ett boende som passar. Varje ord i beslut om vägledningar för handläggare kan ha betydelse för hur svårt eller lätt det är att få hjälp och stöd. Känns verkligen som ett hedersuppdrag att få kunskaper om denna viktiga verksamhet och kunna påverka. För det gör en även i opposition.

Som sagt: Mycket information inför beslut i februari om reviderad Vägledning LSS med mera. Antecknar min vana trogen för att minnas och hitta lätt. Har identifierat några svaga punkter i LSS-förslaget, där jag ser att det ska skrivas annorlunda.  Diskussion om skrivelse från (S) om ökningen av avslagen på ansökan om särskilt boende, från drygt 30 under 2017 och 18 till 72 på tio månader 2019. Ordföranden anser att det behövs ingen ändring av Vägledning SoL och att det nu är ”rättssäkert”. Min skrivelse om att ta upp Vägledningen borde varit på dagordningen kan jag tycka, men den ligger någonstans i avvaktan på något.  Kommer också ytterligare skrivelse på detta tema från Julia (S). Bra! Vi ska ligga på. Men svaret för dagen var: Ingen ändring behövs och nu är handläggningen rättssäker.

I tisdags kommunfullmäktige. Även där diskuterades äldreomsorgen under punkten motion om att lämna LOV. V-motionen förlorade i omröstningen med 29 mot 32 för de blå-gröna. S+V fick stöd av SD och då är siffran 29, M+C+L+KD+MP samlar 32. Till saken hör att det var MP och V som sa nej till införandet när beslutet togs 2014. Debatten tyckte jag var bra. Fanns lite mellanlägen – inte helt svart eller vitt.  Och faktiskt ska en översyn göras av vad lagen och systemet har fått för konsekvenser, om något ska ändras. Det ser vi fram mot! Jag påstår envist att LoV-systemet har medfört extra kostnader och minskad makt för en god samhällsplanering. Lex Evelid!

Motionen om att underlätta rekryteringen av deltidsbrandmän genom att göra kombinationstjänster av brandman och t ex undersköterska samlade 24 röster mot 37. De blågröna hade stöd av (SD). Om detta enkla rekryteringsverktyg sade  de styrande ”kan inte prioriteras idag”. Frågan är varför vi gör särskilda handlingsplaner för att kunna rekrytera personal, om det inte är prioriterat? Svaret på motionen var ett enda jaså. Synd – eftersom både omsorgsnämnden och Värends Räddningstjänstförbund är positiva! Ibland är prestigen det viktigaste. Nåväl.

Det var gott om publik på fullmäktige. Inte minst hade många av underskrivarna av ett medborgarförslag om Växjö – kärnvapenfri zon kommit. Mycket bra anförande av en av initiativtagarna. Det blev nej till att påverka regering och riksdag att underteckna förbudet mot kärnvapen och ansluta staden till ICANs upprop, som andra städer/kommuner som exempelvis Berlin, Paris och Oslo gjort. Här blev röstsiffrorna 34 för att avslå och 27 för att bifalla. Kombinationen för bifall var S+V+MP. Bra initiativ från över 100 medborgare som skrivit under.

Omsorgsnämnden igår var sista kommunala mötet för detta år. Hög tid att ta itu med julförberedelserna. Lite partiaktiviteter ska göras, men i stort sett bara trevligheter inför helgen.

Carin Högstedt

20191219

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se