13. nov, 2019

Tjohoo! Regionfullmäktige! Bättre info om äldreboenden, Humana, bokprat, pengar, pengar

Avdelning – det var inte meningen: Är nu invald i Region Kronobergs fullmäktige som ersättare. Var nr 17 på regionlistan, en ”säker” plats för den som inte åstundar ett så stort och viktigt uppdrag, men gärna finns med på en lista. Efter att flera lämnat sin plats av olika skäl, så är jag nu enligt besked från Länsstyrelsen vald som ersättare nr 5. Ja, det var ju verkligen inte meningen, men jag säger tjohoo, här är jag! Jag har saknat regionpolitiken.

Hemma denna onsdagskväll efter 4,5 timmar med omsorgsnämndens arbetsutskott. Jag är ersättare och enda från (V). Måste vara väldigt uppmärksam, anteckna, fråga, lägga mig i utan att yrka. Tröttande, jag är ju inte purung, men också givande.

Börjar med ett positivt beslut på min skrivelse om att ge dem som ansöker om särskilt boende och deras anhöriga bättre information om de äldreboenden som finns och vilka resultat de har i socialstyrelsens ”äldreguiden”. ”Valfriheten” ska få ett objektivt underlag. Ja, det går att påverka. Positivt beslut.

Mötet börjar med mycket information om översyn av omsorg funktionsnedsättning. En rejäl genomgång och presentation av kommande förslag om ny ”vägledning LSS”, förändringar av daglig verksamhet genom centralisering av många små till ett par stora. Inga beslut men det kommer. Allt – eller det mesta - går ut på att strama åt, att spara pengar. Ekonomin är ständigt i fokus. Budgeten går inte ihop trots avsevärda besparingar i år. Jag säger det jag tänker: ”Omsorgen är underbudgeterad. Hjälper inte att gneta till max. Anställda blir sjuka. Antal äldre 85+ bli fler och behoven ökar. En värdig vård och resurser till den är en angelägenhet för kommunstyrelsen och fullmäktige. Det går inte med nuvarande resurser.”

Mycket annat avhandlades men majoriteten, M+C+KD+L+MP, var inte färdig med sitt internbudgetförslag – det blir ett extra arbetsutskott – och allt känns väldigt avvaktande. Varför slår de inte klubban i bordet?

Den enda intraprenaden inom särskilt boende, Sörgården i Rottne, hotas av upphörande. Jag tänker gå emot det. Vill att det får pågå ett år till i alla fall.

Besökte Humanas äldreboende, Södra Järnvägsgatan, i måndags. Nybyggt, ljust och snyggt. Ligger mitt i bebyggelse men har en grön innergård. Bra samtal om verksamhetens innehåll med cheferna. De försöker tillfredsställa varje boendes egna önskemål om aktiviteter. Både ABF och Kulturparken är engagerad. Var inte inne på avdelningarna. Berättade om det negativa jag fått mig till livs om hur det kan se ut. Visst, det kan hända konstiga saker, men de kände inte igen sig i beskrivningen. Deras största problem är 12 tomma platser. Det har ju att göra med kommunens allmänna neddragning av platser inom särskilt boende.

Dock har nu omskrivna Sigbritt Fors fått plats på särskilt boende. Hanteringen av hennes ansökan hade gått fel. Helt rätt i Smp.

Igår kväll ett kulturellt nerslag, när Bibliotekets vänner i samarbete med Linnéuniversitets Hälsa, Humaniora och Medicin arrangerade ”Bokprat, Att vara blind för det uppenbara”, med tre bibliotekarier från universitetsbiblioteket, hälsobiblioteket respektive stadsbiblioteket. Tre kvinnor. En av dem, Lena, var en gång min granne ovanpå. Roligt att träffas i detta sammanhang! En är kollega på universitetet till min yngsta dotter och en från stadsbiblioteket, som ligger mig varmt om hjärtat. Trevligt, tankeväckande!

Ser fram mot att få julstäda och ta fram adventsljusstakar, slingor och annat som kan bryta med mörkret. Märker att mina sporadiska men i alla fall besök på gymmet har haft effekt. De ytterst plågsamma första stegen på morgnarna har upphört. Peppar, peppar.

Carin Högstedt

20191113

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se