16. okt, 2019

Vegonorm "förödande", kritisk revision, hållbarhetsprogram, äldreomsorg, LOV

Mycket att göra! Inte hunnit skriva på flera dagar. Nu lite lugnare. Ett långt och häftigt kommunfullmäktige igår. Vi i V-gruppen hade fullt upp med fyra motioner på dagordningen, varav tre med klimat och miljö i siktet: cirkulära upphandlingar, pappers- istället för plastpåsar i torghandeln, vegetariskt som norm vid kommunens arbetsluncher. De två första kan jag konstatera att vi fått igenom i princip – även om de styrande i M+C+L+KD+MP har svårt för att säga ett tydligt bifall. Vegonormen stötte på patrull. Vårt förslag var att vegetariskt är huvudalternativet – inte kött. Man får aktivt välja kött, inte som nu tvärtom. Men det var för våldsamt för de styrande – dock notera; MP gick emot sina regeringskamrater och stödde motionen. Räckte inte. Så illa är det i Växjö kommun. S+V+MP är långt ifrån majoritet. Därför har vi snart ett nytt kommunhus för runt en miljard kronor samtidigt som det snålas in på alla andra områden. ”Förödande”, sas det om vegonormen från främst (C ). En undrar ju hur det enhälligt beslutade Hållbarhetsprogrammet 2030 ska kunna genomföras, om det inte ens går att rubba köttnormen. Märk väl: vi ville inte förbjuda någon att äta kött, bara att kött skulle vara ett aktivt val!

I övrigt fick vi en revisionsrapport om grundskolans ekonomihantering som inte gick av för hackor. Svidande kritik. Så bra att revisionen inte duckar när dåligheter upptäcks. Den negativa kritiken mot Utbildningsnämnden var en ögonöppnare för mig. Revisionskritiken har bäring även på omsorgsnämnden, där jag sitter. Nämnden diskuterar inte eller analyserar de särskilda boendenas eller hemtjänstgruppernas röda siffror. Vi vet att de finns, men det saknas transparens och kunskaper om varför och vad som ska göras för att få balans. Är fördelningen mellan grupper och boenden fel i grunden eller går det att åtgärda?

Delårsrapporten för hela kommunen hade gått församlingen och allmänheten förbi om inte undertecknad tagit upp äldreomsorgen, valfrihet och LOV (Lagen om valfrihet). Det står tydligt i rapporten – som alla partier godkände – att äldreomsorgens särskilda boenden (19 st) ”belastas av ökade kostnader där det finns en överkapacitet av platser till följd av införande av LOV”. En förpostfäktning uppstod kring LOV-frågan. Nästa fullmäktige kommer vår motion om att lämna LOV upp på dagordningen. Inte ens ekonomiska riskfaktorer med LOV enligt deras egna rapporter gör att de styrande vill träda ut ur LOV. Det är min kvalificerade gissning. Det i sin tur ökar risken för nerläggning av kommunala boenden, ett nytt Evelid med (tvångs)flytt av hyresgäster.

Årsrapporterna säger bara att i genomsnitt är vårdtagarnas omdömen om hemtjänst och äldreboenden att de är nöjda till ca 85 %. Eftersom det är lika bra eller bättre än jämförbara kommuner så anses det vara helt OK. Enligt mig ett dåligt mått. Men det allvarliga är att variationerna mellan boendena är mycket stora. Från 100% nöjda till 25% när det gäller parametern Går det att få hjälp när en vill? På frågan om måltiderna är en trevlig upplevelse är variationen i nöjdhet från 100 % till 38 %. MEN i genomsnitt är det bra – lika bra som i jämförbara städer!

Lyssnar förstrött på partiledarna i debatten idag onsdag 16/10. Verkar vara en direkt upprepning av debatten i Agenda i söndags.

Nåväl. Trötta men nöjda åkte vi i V-gruppen hem från fullmäktige efter att ha gått igenom och fördelat ansvar för vad vi ska skriva om på (V)äxjös Kommunnytt, som ska produceras idag. Den stora svårigheten med det är att begränsa texternas omfång, inte att författa dem.

Idag hög tid för ett träningspass. Två i veckan har jag lovat mig. Så har V Växjö medlemsmöte ikväll. Altanen full med lönnlöv som blåst in. Disk från ett par dagar ogjord. Bara att ta tag i det ena och det andra. I genomsnitt en bra dag!?

Carin Högstedt

20191016

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se