1. okt, 2019

SKBL, kvinnokraft, Möbelriket, åldersvänligt, tillgängligt, frivilligt, nerskärningar, nudging

Ljus, värme, sol, vågskvalp i en vecka. Kommer hem. Förkylning startar så smått. Trött. Så kan det vara. Förtränger snuvan. Nyheterna svämmar över av nerskärningar på främst kultur och på äldreomsorg. Allt mer kommunal social omsorg ska göras av frivilliga pensionärer. Som i sin tur redan svimmar av frivillig social omsorg om barn, barnbarn, föräldrar, svärföräldrar, mormor och idrottsledarskap. Välfärden hänger löst så snart en lågkonjunktur kan anas. Långsiktigt tänkande är långt borta. Skära, skära, skära är lösningen.

Skrev en motion igår – för att något visa på att framtiden kan vara något annat än nerskärningar – även för äldreomsorgen. Föreslår att Växjö kommun går med i ett globalt WHO-nätverk som handlar om att skapa åldersvänliga städer/kommuner. Flera kommuner i Sverige är med och det finns i hela världen. Lägger ut motionen senare idag. Alla behöver inte uppfinna alla hjul hela tiden utan kan enkelt lära av varandra. Omvärldsbevakning är alltid bra. Vi är inte bäst i Växjö eller Sverige. Vi har mycket att lära. Ett medlemskap i ”Age-Friendly Cities” betyder inte att vi ska besöka Melville i Australien eller Dijon i Frankrike för att kolla hur de ordnat sina stadskärnor utan allt sådant utbyte ska ske digitalt. Dessutom: Det som är åldersvänligt är också bra för alla andra.

Igår hade vi fullmäktigegrupp och kommunal grupp – summa 4,5 timmar för en del av oss. Först förbereddes och fördelades ärendena till fullmäktige. (V) har tre motioner uppe till beslut, alla med miljötema: Motion om cirkulära upphandlingar – besvaras positivt (men borde bifallas), motion om plastpåsefri torghandel genom att papperspåsar (kommunens matavfallspåsar) använd iställets. Modell Möllevångstorget i Malmö. Svaret är att ta upp en dialog med torghandlarna. Bra början, men borde framgå bättre vad som ska vara dialogen mål. Ska ju inte handla om vädret.  Nåja. Inte så illa svar men kan bli bättre. Tredje motionen om att vegetariskt ska vara normen när kommunen serverar mat. Kött kan beställas. Inga förbud – varken i motion 2 eller 3. Men ”nudging” kan det beskrivas som. Inte piska, inte morot men en knuff i rätt riktning. Här är svaret – hittills – avslag! Ingen vegnorm.

Annars är det viktigaste ärendet på kommande fullmäktige ”Hållbarhetsprogram 2030”. Beslut togs 2016 om att utifrån FNs globala 17 mål för en jämlik och jämställd värld komma fram till detta program. Nu är det framme och politisk enighet om innehållet råder. Men – nu ska själva nyckeltalen för verkställighet och uppföljning tas fram. Det är lätt att vara eniga om att ”Främja en god, trygg och aktiv ålderdom”, men vad betyder det i praktiken? Likaså ”Främja goda matvanor för alla”? Har inte en vegetarisk norm sin plats där? Framtiden får utvisa vad de fina målen betyder. Vi i Vänsterpartiet kommer fortsätta påverka klimat- och miljöpolitiken med hjälp av motioner och aktioner.

SKBL – betyder inte något med kärnkraft – men med annan kraft – ”Svenskt kvinnobiografiskt lexikon”, ett digitalt lexikon om ca 1 000 svenska kvinnor från medeltid till nutid. Det är kvinnor som har deltagit i utvecklingen av Sverige men ägnat sig åt sådant som inte blivit omskrivet. Enkelt uttryckt: ”Vad gjorde kvinnorna när männen skrev historia”? Historieprofessor Maria Sjöberg skriver en essä i smp.se 28/9 om arbetet och tankarna bakom SKBL. Den tidningen – konservativa Smålandsposten – är en positiv upplevelse rätt ofta, inte alls helt förutsägbar om än tunnare än förr. SKBL – intressant och tacknämligt att detta verk är i vardande!

En gång i tiden, när S+V+MP, hade majoritet i Växjö kommun, hade vi ansvariga politiker för varje kommundel. Jag hade Lammhult med omnejd och gick in med hull och hår för det. Mycket hände. ”Möbelriket” – pendang till Glasriket – skapades. Bland mycket annat drev jag tillsammansmed näringsliv och föreningar i Lammhult på för ett möbelmuseum i just Lammhult, som är ett centrum för möbeltillverkning och försäljning. Om jag minns rätt blev en förstudie finansierad. Men det hände saker och frågan hamnade i någon skrivbordslåda, längst ner. Entreprenören Johan Sjöberg överraskade häromsistens; han har startat ett möbelmuseum. I Lammhult. Så roligt! Vissa ger sig aldrig och förr eller senare så… Har också skrivit en möbelhistorik. Bra Johan Sjöberg! Möbelriket lever.

Ikväll Bibliotekets vänners styrelse.

20191001

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

0706214959