13. sep, 2019

Aase Berg, arga kvinnor och ofrihet, "brandsköterskor", centralisering, laddstolpar saknas, LOV

Fullsatt igen! Stadsbibliotekets Galaxen i Växjö fylldes när Bibliotekets Vänner bjöd på Aase Berg om sin bok ”Haggan”! Härligt att gång efter gång dra så stor publik till en författarföreläsning! Ca 140 personer, flertalet kvinnor (som alltid tror jag). ”Kulturtanten” är stark i Växjö. Underrubriken på boken är ”den arga kvinnans frihet”. Aase gav en ingående bakgrundsbeskrivning till boken, temat och hur hon tänkt. Jag önskar att jag hade fått höra henne innan jag läste boken. Den är lite snårig på så sätt att en får tänka efter vem som säger vad. Nu blev jag sugen på att läsa om den! Den är ju väldigt drastiskt rolig också, inte bara arg. Ilska bär långt enligt min mening. Ilskan över ofriheten, kvinnofällorna och ett underläge är alltid befogad. Jag blev arg som liten över pojkars större frihet än flickors. Det är jag fortfarande.

Fredag eftermiddag och jag är hemma efter att ha ägnat förmiddagen åt regiongruppmöte. Hade tänkt att gå på MAT-mässan och något seminarium om undernäring bland äldre människor. Men det får vara. Måste faktiskt städa och ta itu med diverse post, betala räkningar etc.

Intensiv vecka tillända. Omsorgsnämndens arbetsutskott hade utbildning i onsdags förmiddag. Genomgång inför taskigt budgetläge kan det beskrivas som. Sedan ordinarie möte på eftermiddagen med mycket information. V-motionen om att skapa tjänster som kombinerar brandman och undersköterska fick ett rätt positivt yttrande. Beslut tas i fullmäktige. Verkar dock kunna gå vägen. Sämre gick det med en V-skrivelse till nämnden om att ställa krav på de privata entreprenörerna att erbjuda heltider till personalen. Det blev avslag från de styrande M+C+L+KD+MP med en konstig – och felaktig – hänvisning till att det inte skulle vara tillåtet enligt LOU.  V-motionen om att gå ur LOV-systemet av – inte minst – ekonomiska skäl kom inte upp på dagordningen som utlovat. Orsaken var enligt ordföranden att han hade svaret på motionen i sin dator och den hade precis kraschat. Digitaliseringen har uppenbarligen inte kommit så långt i Växjö kommun…

Omsorgsförvaltningen klarar inte att få bort koldioxidutsläppen enligt miljömålen. Det sägs bero på att det inte finns tillräckligt med laddstolpar för hemvårdens bilar. De kör ju över hela kommunen – inte minst nattpatrullen. Alla ekonomiska prognoser för 2019 visar minus. Ett botemedel som föreslås och genomförs är centralisering av olika funktioner. Ja, det brukar gå i perioder, centralisering – decentralisering -centralisering… I november ska nämnden besluta om internbudgeten för 2020. Det vill säga att vi ska fördela den budgetram som fullmäktige beslutade om i juni på de olika verksamheterna inom vård och omsorg. Blir en delikat process. S+V hade visserligen mer pengar till omsorgen då i juni, men vi förlorade ju och har nu inte mer pengar än de styrande. Här krävs kreativitet (och större statsbidrag) för att vård- och omsorg ska gå skadeslösa ur det faktum att inkomsterna minskar och behoven ökar. Det krävs ett maktskifte också. S+V har 24 mandat, de andra inklusive SD har 37.

Trevlig helg alla!

Carin Högstedt

@hgstedt

www.maqt.se

www.carhog14.se

carin.hogstedt@vaxjo.se