29. mar, 2019

Män som hatar kvinnor. Hur angripa roten till det onda?

Hör på P1 att nu lägger regeringen 45 nya miljoner kr på att bekämpa våldet mot kvinnor. Ministern, Åsa Lindhagen (MP) säger att detta är en av de viktigaste trygghetsfrågorna; att stärka skyddet till våldsutsatta och deras barn.  Otvivelaktigt kan pengar stötta kvinnojourer till exempel, som i sin tur kan stötta fler skyddsbehövande. Men om våldet ska upphöra, vilket är regeringens och de flesta medborgares absoluta mål, så krävs att resurser, både ekonomiska, personella, forskningsmedel, används för att komma åt roten till det onda; somliga mäns otroliga hat mot kvinnor, som tar sig uttryck i hot, kränkningar, fysiskt våld och invektiv av typen feta subba, svinfarmarfitta etc. Framför allt krävs att män talar med män och med sina barn, blir förebilder. Grogrunden finns redan i grundskolan, där invektiven – hora, bög osv – används. Inte ens där har vi vuxna lyckats. Om vi ens försökt. Jag tror på någon form av ”kontrakt” mellan skolpersonal, föräldrar, elever som förbjuder användningen av förnedrande invektiv. Förklara vad orden betyder och varför de inte ska användas. Förklara #metoo. Förklara Pride. Samtala, allvarligt. Behövs ingen powerpoint. Det handlar om mänskliga rättigheter, om mänsklighet.  Alla borde kunna vara överens. Skriv under: Vi sätter stopp på vår skola! Vad gör ni på er skola? Långsiktigt men nödvändigt.

Kvinnojourrörelsen har oförtrutet skyddat, stöttat, tröstat, hjälpt på alla sätt så att våldets offer får ett bra liv efter att ha brutit upp från en våldsam relation. Rörelsen har informerat, skrivit, agerat för bättre lagar, sökt pengar och både lyckats och misslyckats, demonstrerat, arrangerat ljusmanifestationer till minne av offer för dödlig brutalitet. Upplyst medborgarna om vad som pågår dag ut och in runt omkring oss. År ut och år in. Det har haft vissa positiva konsekvenser. Bättre lagar, samtyckeslagen och bra mycket mer kunskaper hos myndigheter, socialtjänster m fl. Självfallet har jourerna också bokstavligen räddat liv. MEN våldet fortsätter. De som låter sig styras av hatet har inte nåtts, inte lyssnat. Kan nya generationer få växa upp i frihet från att styras in i roller som i sin tur beror på och befrämjar ojämställdhet och gammaldags maktordningar? Ibland tror jag det, ibland inte.  

Carin Högstedt

20190329

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

0706214959