20. mar, 2019

Evelid, flyttcirkus, företagsklimat, medborgarengagemang, simhall, livscykel

Onsdag morgon efter ett kommunfullmäktige igår som gick undan. Fyra timmar och med mycket info, bland annat om fem alternativ till placering av simhall, lite om kostnader och innehåll. Kommer att krävas mycket mer utredningar, innan det går att välja! Alltför mycket fokus på investeringskostnader. Vad säger en livscykelanalys? Vad kostar driften, underhåll, räntor, städning, energi? Hur länge beräknas simhallen hålla? En annan aspekt är möjligheterna för Växjö Simsällskap att ha verksamhet under byggtiden. P-platserna. Varför just 300 P-platser. Fick inget svar på vilken P-norm som använts. Behövs verkligen ett P-hus?

I övrigt fick vi information av Lena Nyberg, chef för nya myndigheten MUCF, som hanterar ungdomsfrågor, bidrag till föreningar, demokrati och inflytande. Roligt med denna nya arbetsplats i kommunen. Vår partigrupp planerar ett besök där.

Det hettade till på allmänhetens frågestund. Tre medborgare ställde frågor och hade åsikter om flytten av hyresgäster på äldreboendet Evelid. De var väl insatta, upprörda och har nog förlorat tilliten till politiken. Svaret på varför de gamla och sköra människorna ska flyttas är ”organisationsförändring”. Berörda vill ha trygghet, lugn, empati, förståelse under sin mänskligt att döma sista tid och i sitt sista boende. Total konflikt. Och i onödan.

Tomas Thornell (S) ställde frågan om varför det tar sådan tid för omsorgsnämndens myndighetsavdelning att besluta om placering av personer som fått plats på särskilt boende, 8 – 9 veckor. Det var andra gången han frågade ordföranden i omsorgsnämnden Ulf Hedin (M) om detta. Nu kom ett svar: Sjukdom och hög arbetsbelastning på myndigheten. När jag frågade på nämnden häromdagen, så fick jag inget svar.  Kan det vara så att det är ett sätt att spara pengar? Fördröjningen är anmärkningsvärt lång.

V-motionen om företagsvänligare myndighetsutövning, Rättviksmodellen, genom råd, stöd, dialog och debitering efter tillsyn - inte i förskott - fick tyvärr inte bifall. Övriga partier ville avvakta en utredning om att införa Rättviksmodellen i hela landet. Lite intressant att andra kommuner går före och att speciellt (C ) och (M) varit pådrivande. Det är bara att googla och läsa om den ena kommunen efter den andra, motioner och insändare. Rättviksmodellen handlar om livsmedelsföretag - jordbruk, butiker, restauranger.

Har ägnat ”håltimmar” åt att göra en grundlig vårstädning. Helgen gick i stort sett till det. Tog lite ledigt och besökte Kulturarvscentrums öppna hus och lyssnade på ett föredrag om det medeltida Växjö. Fortsätter idag med städningen och ska också till årsmöte med ProLiv – Kronoberg. Mer om det senare.

Igår kväll skrev vi manus till (V)äxjös Kommunnytt för skick till trycket denna morgon. Lite snärjigt tidsmässigt med korrekturläsning, men det gick nog bra. På fredag ska det börja spridas – i brevlådor, på nätet, på stan lördag 11-13.

Carin Högstedt

20190320

@hgstedt

www.maqt.se

www.carhog14.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

Bra om alla använder telnr 0706214959. Det är det enda numret jag kommer att ha från i sommar någon gång.