12. mar, 2019

Tyst vår? Kata Dalström, agitator av rang, sex viktigaste siffran, klass och kön

Plus 9 grader efter kall natt. Blå himmel, spegelblank sjö. Satt en stund  i lä med ansiktet mot solen. Hörde talgoxe sjunga, fiskmås skria, skator prata och kråka kraxa. Tänkte på det jag läst i ”Lommen”, Växjö Fågelklubbs tidning, igår. Känd växjöornitolog skriver om ”tyst vår”, antalsmässigt få fåglar denna vinter och vår. Han funderar på om det konstiga klimatet förra året - kall lång vinter, het sommar – har påverkat vissa arters förekomst och många arter antalsmässigt. Hoppas att det är en tillfällighet och inget á la Rachel Carsons ”Tyst vår”, som skrev på 1960-talet och framför allt visade på vad användningen av DDT betydde för fågellivet – eller snarare fågeldöden. Har hela vintern noterat väldigt få småfåglar jämfört med alla andra år (31) jag bott i denna lägenhet och kollat fåglarna.

Sträckläste Gunnela Björks bok om Kata Dalström i söndags. Mycket intressant person Kata och på köpet får en mycket historia från sekelskiftet 18 - 1900 och första världskriget. Fick också svar på vad som hände Kata i Växjö 1909; först var hon i Ronneby och talade om rösträtten. 400 personer lyssnade. Hon beskrev hur rösträtten till första kammaren gick till. För att vara valbar krävs egendom eller pengar, sa hon och drog slutsatsen att ”alltså är det inte människor, utan oxar, får, getter, svin och penningpåsar, som välja och då förstå ni själva vad resultatet är: inga arbetare och inget småfolk kan komma in i den kammaren”. Stadens borgmästare förbjöd henne att fortsätta tala, vilket hon naturligtvis inte lydde. Hon blev stämd för att ha ”talat smädligen mot riksdagen” och dömd till två månaders fängelse och 25 kr i böter. Hon behövde dock inte sitta av straffet. Hovrätten upphävde tingsrättens dom. I Växjö gick det också illa. Hon blev dömd till 250 kr i böter av Tingsrätten. Hovrätten fastställde, men Högsta domstolen upphävde den. Kata satt således inte i fängelse eller i häkte, såvitt jag förstår, i Växjö. Det har jag läst någon annanstans, men minns inte var. All medial uppmärksamhet gjorde att hennes publik växte. Stor del av sitt liv lade hon på turnéer i Sverige, gärna så långt norrut som gick att komma. Ofta problem med att hyra lokal och då blev en sten i skogen eller liknande talarstolen. Hon var ”småfolkets” talesperson och visste vad hon pratade om genom kontakten med dem, från norr till söder.

Igår kväll första mötet med Vänsterpartiet Växjös nya styrelse. Jättelång dagordning som det blir när vi ska utse ansvariga för olika uppgifter och starta arbetet för EU-valrörelse, 1 maj, Pride och mycket annat. Drygt två timmar och vi var klara. Jag har åtagit mig att vara sekreterare och har ett långt protokoll att skriva, något som jag inte tycker är tråkigt eller problematiskt på något sätt. Styrelsen består av sex kvinnor och tre män, alla arbetssugna. Bådar gott.

I morgon möte med omsorgsnämnden. Har läst förslaget till ”kompetensförsörjningsplan” flera gånger. Har sex punkter att lägga till. De stora förslagen vi har i vårt valprogram om att testa sex timmars arbetsdag på ett par arbetsplatser och att pröva matlagning hemma hos vårdtagare inom hemtjänsten – de gör vi motioner till fullmäktige om. Det är sådant som kan göra Växjö kommuns omsorg uppmärksammad, intressant, attraktiv.

Som Dagens ETC.s ledarskribent 8 mars, Ulrika Lindahl, skrev: ”Sex är dagens viktigaste siffra”. Hon citerar ur LO.s jämställdhetsbarometer: Män i arbetaryrken tjänar 5 000 kr mer än arbetarkvinnor – i månaden. Hälften av kvinnor i arbetaryrken jobbar deltid ofrivilligt eller för att de inte orkar mer. 6 av 10 arbetarkvinnor jobbar kvällar, helger, nätter. I tjänstemannayrken är det 2 av 10 som arbetar på obekväma tider. SCB visar att livslängden inte ökar längre, inte för alla i Sverige. För lågutbildade kvinnor i arbetaryrken sjunker den. Lindahl har många siffror, obehagliga klass- och könsskillnader synliggörs. Vad göra? Svaret är 6 som i 6 timmars arbetsdag, en reform som bekämpar en heltidsnorm som gör oss sjuka, fördelar arbete så att alla kan leva bättre och längre.

Kan inte sägas bättre.

Carin Högstedt

20190312

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se