2. feb, 2019

LOV en snara om halsen, etik, landsbygds- och anhörigperspektiv, allmoge

Intensiv vecka har det varit. Nu lördagskväll och jag är hemma efter ca sex timmar på auktionshallen i Braås. Mellandottern och jag roade oss med att följa auktionen live. Mycket folk där men det tunnas ut allteftersom lördagen blir sen eftermiddag. Mesta buden sker via nätet. Och det budades! Bra betalt för grejerna som dels var gammal allmoge, dels hypermoderna möbler, dels väldigt mycket armbandsklockor och bestick och allt däremellan också. Rolig blandning! Bra fik med Bullens varmkorv och idag även semlor. Ja, jag köpte två saker, en liten skulptur som har en alldeles särskild historia; den är gjord i Paris och är pris i reklamfilmsgenren i Cannes. Det är ett magnifikt lejonhuvud.  Sak nummer två är en tallrikshylla, gammal allmoge. Supernöjd med båda.

I torsdags fortsatte utbildningen för omsorgsnämndens ledamöter och därefter var det möte med arbetsutskottet. På dagordningen nerläggning av särskilda boendet Evelid och korttidsboendet Ingelshov. Det är en förändring som ifrågasätts och protesteras mot av många kommuninvånare. Av etiska skäl – det finns ett löfte från 2017 att inte lägga ner Evelid som särskilt boende och att flytta gamla människor är inget som rekommenderas av någon. Det handlar om människor som har myndighetsbeslut på att de fått plats på särskilt boende. Det får en inte hur som helst. Det är sköra människor som behöver mycket stöd och hjälp. Det finns andra skäl att protestera; Ingelshov (med korttidsplatser) ligger i Ingelstad ett par mil söder om Växjö. Det finns också några korttidsplatser här och där i kommunen, oftast inrymda i särskilda boenden. Det betyder att anhöriga ofta har nära till att besöka sin mamma, pappa, moster eller vän, som hamnat där på vägen mellan sjukhus och hemmet. En koncentration till Växjö, vilket nu föreslås, kan nog vara i någon mening effektivare – om inte anhörigperspektivet och dess läkande krafter tas i beräkning. Det finns också ett landsbygdsperspektiv; dra inte in alla jobb till Växjö! Där är trångt som det är.

Bakgrunden till alla förslag från de blågröna om förändringar är ett dåligt beslut 2014 om att använda LOV (lagen om valfrihet) för särskilt boende. Det innebär att privata företag har fri etableringsrätt att bygga och driva särskilda boenden, oavsett behoven. Kommunen och skattebetalarna står för kostnaderna av eventuella tomma platser vid en överetablering. Det är det som inträffat nu. Det var inte okänt när beslutet togs att det skulle kunna bli så. Omsorgsförvaltningen varnade i en utredning. Och att bara ca 20 kommuner har infört detta system talar sitt tydliga språk.  Men det låter ju så bra – ”lagen om valfrihet”! Vem vågar säga nej till det?  Så nu väljer de som införde systemet att lägga ner kommunala platser (Evelid) för att hejda kostnader för tomplatser. Valfriheten? Ja, det går att välja ett privat eller kommunalt boende. Innehållet är ungefär detsamma. Det som skiljer mellan kommunala och privata kan vara personalpolitiken, antal behöriga, antal personal etc. Men det är kommunen som beslutar vilka som får en plats. Vore väldigt bra om kommunen lät nischa sina boenden, skapa profiler som gör att de skiljer sig åt. Då kan det ju bli någon valfrihet att tala om.

Det enda raka är att gå ur lagen om valfrihet när det gäller särskilda boenden! Annars kan det bli än värre! När som kan ett privat företag bygga och driva fler särskilda boenden, skapa mer överetablering och kommunen sitter där med Svarte Petter och får betala och/eller lägga ner ännu fler kommunala boenden. Så vill inte vi i Vänsterpartiet ha det. Vi kommer att föreslå att Växjö kommun drar sig ur LOV-snaran. Vi säger också nej till att koncentrera korttidsboende till Växjö stad och att lägga ner Evelid som särskilt boende. Det är inte de gamla eller landsbygdsboende som ska ta konsekvenserna av dåliga beslut och förslag.

 Har en känsla av att jag skrivit om detta innan, men det är viktigt och det är inte lätt att förstå hur en lag om ”valfrihet” kan få sådana här negativa konsekvenser. Det är inte elakhet. Det är högerpolitikens logik.

På onsdag 6/2 tar omsorgsnämnden definitivt beslut. Egentligen tycker jag att det skulle tas av fullmäktige för det har så djupa konsekvenser för människor som är berörda.  Men det lär inte bli så utan M+C+L+KD+MP får igenom sin vilja i nämnden. En stark opinion kan förändra situationen och den är på gång, men det är kort om tid!

Fortsättning följer.

Carin Högstedt

20190202

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se