27. jan, 2019

Tillit kontra appstyrning, vårdpersonal i fokus, kulturivården, 25 skott mot Eric

Söndag morgon och tidigt uppe. Ska idag sluträkna fåglar i Gasslanda hos barnbarn med familj. Dotterdottern intresserad. Gasslanda ligger en mil ut på landet och har en delvis annorlunda fågelfauna med fasaner och igår två hackspettar. Jämfört med ”mina” fåglar här kring altanen och med sjön några meter bort, så kan jag räkna gräsänder, igår fem, som plöjer fram i snön och letar mat under fågelautomaterna.  De är kvar i närheten trots is på sjön.

Av andra fåglar här hemma så var det några talgoxar två koltrastar, en nötväcka, en kråka, en skata och 10 kajor. Får se hur det ser ut idag. Minusgrader så det bör bli lite fart på småfåglarna. Fantastiskt! På tretton år har det blivit en hel folkrörelse med denna fågelräkning. Pratas om detta på P1 just nu.

Läst DN till frukosten. Äntligen en sammanhängande artikel om Eric Torell, den unge mannen med Downs syndrom som sköts ihjäl av tre poliser i somras. Hur kan en helt ofarlig människa på en treårings intellektuella nivå skjutas mot med 25 skott varav några träffade och dödade? Jag har inte kunnat förstå och inte sett tidigare ett så ingående reportage som faktiskt förklarar. Tack Måns Mosesson, text och Paul Hansen, foto! En tragedi för alla inblandade och berörda! Hur kan det gå så illa? Jag läser och förstår bl a att kunskapen om personer med funktionsnedsättningar, beteenden och bemötanden saknas. Polisträningen numera är inriktad på terrorism och går ut på att skjuta till döds, inte i ben t ex. Träning i att byta inriktning när något visar sig vara något annat än man trodde från början, byta inriktning, saknas. Här tror de utryckande poliserna att det handlar om ett annat fall med en man som är farlig för sin exfru. Det är bara det att den mannen sitter inburad, vilket inte framgår av polisens kunskaper från ett register som de använder, eftersom det inte är synkat med det som visar att det omöjligt kan vara denne man.

Polisarbete är inte enkelt. Men nog är det rätt basala kunskaper som tydligen saknas om psykiska och fysiska funktionsnedsättningar, sjukdomar och hur de kan yttra sig. Det delar den här yrkesgruppen med många andra för den delen. Enligt artikeln har inriktningen på träningen ändrats. Nu inte bara terror och det mest extrema utan ”adekvata beslut utifrån knapp information”. Bra så långt. En tragedi som ändå går att lära något av. Fler poliser är ett mantra. Innehållet i yrket, i utbildningen och träningen är också viktigt, kanske viktigare.

Tillbringade tre timmar på Stadsbiblioteket och Kulturnatten igår. Bibliotekets Vänner hade ett enkelt bord med informationsmaterial och den traditionsenliga CITATTÄVLINGEN. Den senare inte helt enkel. Många ville delta! Fick gå och beställa fler kopior av tävlingslappen. En sak är säker; här på bibblan på Kulturnatten träffar jag väldigt många människor jag känner och även de jag inte sett på år och dag. Det är öppet hus hela dagen och pågår föreläsningar, musik, dans, försäljning av biblioteksböcker, utställningar av konst och annat. Packat med folk vid vissa tidpunkter. Pratade med ABF-representanter om deras möjligheter att bidra med ”kultur i vården”. De har två personer, upplyste de, som åker runt på äldreboenden och drar igång studiecirklar, när det finns intresse. Bra! Mer sådant. Ska ta upp det när nu omsorgsnämnden till veckan börjar komma igång. Ännu inget sammanträde på hela januari men nu utbildning och arbetsutskottsmöte i veckan. 

I morgon bitti åker jag till hemtjänstgruppen i Lammhult på ett besök. Hoppas inte snön ställer in det. Det varnas för både blåst och snö och har redan börjat lite smått.

Tack Jane Knudsen för god insändare i Smp igår, ”Glöm inte bort personalen”, om tidsstyrningsmodeller inom omsorgen! Omsorgsnämndens ordförande menar att verksamheten är till för omsorgstagarnas behov, inte vad personalen vill eller inte vill. Javisst, hela omsorgen är till för dem som behöver den. Men ju bättre personalen har det på jobbet och i sina liv, ju bättre för omsorgstagarna! Stressad personal gör verksamheten sämre. Basalt. Det har visat sig i försök med kortare arbetsdag att utbudet av aktiviteter för omsorgstagarna ökade av bara farten. Det som saknas i dagens vård och omsorg, menar jag, är tillit till personalen, personalens makt över sitt vardagsliv. Så länge det är så, kommer det att finnas rekryteringsproblem och höga sjuktal.

Några av V.s fullmäktigegrupps motioner och interpellationer på senare tid, några avgjorda, några på gång:

·         Interpellation (frågor) om hur Växjö kommun hanterar det hedersrelaterade våldet, ej svar ännu

·         Interpellation om hur nämnden för arbete och välfärd (socialnämnden) åtgärdat brister som uppstått i en organisationsförändring, ej svar ännu

·         Motion om avgiftsfri kulturskola inom en treårsperiod, ej svar ännu

·         Motion om att använda Rättviksmodellen inom myndighetstillsyn av livsmedel, ej svar ännu

·         Motion om att utveckla Växjö kommuns utbildningsverksamhet medelst samarbete med Linnéuniversitetet och pedagogisk personals möjligheter till forskning i tjänsten, svar i princip ja

·         Motion om att öka andel studenter som vill arbeta och bo i regionen efter avslutade studier, på gång ett positivt svar

·         Motion om New Public Management, utreda och åtgärda proportionerna mellan administration om arbetare på golvet i kommunen, ej svar ännu

Varför lista dessa? Jo, jag är sällan skrytsam, inbillar jag mig. Men jag tycker faktiskt det är intressanta och kanske inte helt förväntade frågor och förslag. Så gott som dagligen läser jag i rikstidningarna om att Vänsterpartiet har problem med att erkänna att det hedersrelaterade våldet existerar. Det stämmer inte. Inte på någon nivå. I Växjö kommun är det nu tre år sedan vi motionerade om en handlingsplan för att kunna se och åtgärda det. Alla partier i fullmäktige sa ja. Men någon handlingsplan har vi inte sett ännu!

Carin Högstedt

190127

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se