30. nov, 2018

Ör-Ormesberga, SRF, Noaks Ark, FoU, Kulturarvscentrum, landsbygdspolitik

Första bloggen denna vecka. Ambitionen är varannan dag. Har klivit över dammsugaren i hallen hela veckan. Allt kan ha ett samband. Vi har haft flera möten med distriktsstyrelsens arbetsutskott – bland annat med anledning av vår planerade anställning av ombudsperson och politisk sekreterare till regiongruppen. Ny intervju idag men sedan ska vi ta beslut.

Kom hem efter 22.00 igår kväll. Var inbjuden till årsmöte med  Ör-Ormesbergas  sockenråd, som ansvarig för landsbygdsutveckling (uppdrag från kommunstyrelsen). Mötet började 18.30. En gedigen sammankomst alltså, som ofta på landet. Jag åkte med kommunens ansvarige tjänsteperson, Joakim till bygdegården i Ormesberga, en mindre (jämfört med många andra bygdegårdar) och trevlig lokal. Hur mycket folk kom det då denna mörka kväll med risk för ishalka, duggregn och blåst? -Jo, drygt 60 personer, fullt hus, 10 % av folket i berörda bygden! Blandade åldrar, ett par nyinflyttade som presenterades. Ordförande i sockenrådet, Anders Hermansson, ledde mötet som innehöll vanlig årsmötesförhandling, presentation av några närvarande föreningar, föredragning av Joakim om speciellt vilka hinder och möjligheter det finns att bygga hus på landsbygden och en punkt de kallar ”Nyfiken på” och som innebär att någon utvald berättar om sitt jobb. En annan del var grannsamverkan och vad som kan göras för att stoppa tjuven. Måste säga att jag har aldrig varit på något årsmöte med så många skratt och högt i tak! Jag var med för två år sedan också och imponerad även då.

Joakim gjorde sin föredragning med både humor och problematiseringar. -Varför inte bygga på åkermark? Varför inte unna någon som sitter på en åkerlapp som ändå inte odlas att bygga ett hus till någon som faktisk vill bo en bra bit från allfarvägen? Det finns argument både för och emot att bygga på viss åkermark. Vi ska ju odla mer mat i Sverige t ex. ”Nyfiken på” var en ung man som bor i bygden och startat en betongfirma för några år sedan. Den har nu 12 anställda och vi fick veta mycket om betong som byggmaterial. Firman jobbar med byggbolag och privatpersoner som kunder och har mycket att göra.

Det som är tråkigt i sockenrådets arbete enligt Hermansson är att det tar sådan evig tid med vissa projekt. Sockenrådet har arbetat fram en trafiklösning för busshållplats och säker cykelväg i Örs centrum. Nu ska Trafikverket göra en trafikplan (ungefär som detaljplan) under 2019 för att dra igång projektet – enligt meddelande från verket ifråga till mig. Tyvärr finns det efter en herrans massa år med önskemål om säker cykelväg etc en skepsis mot sådana uppgifter. Det uppstå en hopplöshet och brist på tillit. ”De pratar och lovar men det händer inget.”

Tre nya hus är på gång i Ormesberga, två i Ör. Ja, det var en givande kväll! Och troligen det sista mötet jag deltar i som ansvarig för landsbygdsutvecklingen. Det hör ihop med att vara ledamot i kommunstyrelsen och den platsen lämnar jag vid årsskiftet. På måndag 3/12 har vi medlemsmöte och utser personer till alla uppdragen vi har i kommunen.

Veckan har också bjudit på ett möte med SRF Växjö (synskadades förening), där jag var ombedd att vara ordförande. Informativt och jag fick med mig några uppdrag att ta reda på vad som hänt med vissa beslut. Gäller att komma ihåg och att rapportera tillbaka. Fick ett vanligt brev på posten igår med förslag på förbättringar för rullstolsburna i den yttre miljön. Bra att folk hör av sig med både stort och smått!

Så hörde föreningen Noaks Ark av sig och kallade till möte där, jag ansågs ingå i valberedningen. Något som jag inte har minne av – en muntlig förfrågan och jag hade svarat ja!? I alla fall hur trevligt som helst att träffa styrelsen i denna välskötta förening i den fina lokalen. Jag har ju ett långt förflutet i föreningen som deras representant i Riksförbundet och har alltid trivts med människorna jag träffat där. Så OK, jag är med i valberedningen!

Styrelsemöte med Bibliotekets vänner, kommunstyrelsens arbetsutskott, träff med FoU Kronobergs chef. Vi gick igenom de ansökningar om forskningsmedel som kommit in, 25 stycken, och varav Vetenskapliga rådet beviljat anslag till 16, sju kvinnor, nio män, drygt 3 miljoner kr. Det är en formalitet att jag som ordförande i FoU-beredningen ska ”godkänna” det som föreslås, men det är intressant att se vad som blir forskat kring framöver. Summan medel är, tack vare maken L.s insatser och tjat som tidigare ordförande, betydligt höjd och det är mycket bra för Region Kronobergs patienter, anhöriga, befolkningen i stort och medarbetare.

Ca 40 pärmar fullproppade med papper har jag packat in i bilen. Det är V-dokument från många års partiverksamhet, mest kommunala sidan, som stått på V-rummet i kommunhuset och i mitt privata förråd. Nu ska jag köra dem till Kulturarvscentrum där folkrörelsearkivet finns. De tar emot, tar hand om och forskare liksom privatpersoner kan söka svar på frågor i framtiden.

Ha en fin första advent!

Carin Högstedt

181130

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se