7. nov, 2018

Praoelev möter vardagspolitiskt arbete, trafik- och cykelvägplaner, Stieg Larsson-film

Den här veckan började med träff med en praoelev för att något introducera henne i vad hon får vara med om genom att följa mig med fler vänsterpartister i det politiska vardagsarbetet. Hon kommer från klass 9 och det är den obligatoriska praoveckan det handlar om. De får själva välja arbetsplats. Hon funderar på vad hon ska välja för gymnasieprogram och tror det blir samhällslinjen. Vill få lite ledning genom den här veckan. Vi träffas på konditori. Tjejen är 15 år, ger ett mycket moget intryck, har varit i Sverige i fyra år, talar flytande svenska, ursprung Afghanistan. Efter fikat går vi tvärs över gatan in i residenset till Destination Smålands styrelsemöte. Där får vi en genomgång av vad som hänt inom besöksnäringen de senaste månaderna; väldigt mycket besök av utländska journalister t ex. Verksamheten synes gå på högvarv. Balans- och resultatrapporter, liksom nytänk inom presentation av resultaten gås igenom. Nästa regionfullmäktige kan förhoppningsvis skrinlägga idén att upplösa bolaget Destination Småland. Jag säger det igen efter att ha sett verksamheten inifrån som ledamot i bolagsstyrelsen: Region Kronoberg får mycket hög utväxling av skattekronorna till destinationsutvecklingen. Praotjejen lyssnar intensivt.

Så har vi en stunds lunch och träffas på Region Kronoberg för ett förberedande möte av nästa, och sista, mötet med FoU-beredningen. Som ordförande träffar jag några tjänstepersoner och vi går igenom dagordningen, vilka föredragningar vi behöver m m. Här har regionfullmäktige satt ner foten och lägger ner beredningen. Området forskning och utveckling ska hädanefter hanteras i regionstyrelsens arbetsutskott. Jag ska efter nästa och sista mötet träffa förtroendevalda i utskottet för ”överlämning”. Jag är glad att vi sista mötet tar beslut om och således kan överlämna en handlingsplan för FoU fram till 2027. Den visar hur Region Kronoberg ska arbeta för att nå upp till ett rikssnitt av FoU-resultat till 2027. Vi ligger nu under i alla parametrar, t ex sjuksköterskor som forskar i sin tjänst. Det kan och ska åtgärdas och vi i beredningen har en färdig plan. Det gäller nu att FoU inte försvinner i mängden ärenden i regionstyrelsen! Vårt samtal på det här förberedande mötet var inte lätt för praon Sedeqa att följa med i. Många svåra ord och förkortningar – jag har själv problem med en del!

Så följer ytterligare ett möte. Vänsterpartiets fullmäktigegrupp träffas för att gå igenom handlingarna till gårdagens kommunstyrelses arbetsutskott och kommunstyrelsen plus lite andra diskussioner. Fyra nya i fullmäktige och de har många frågor.

Det blev alltså en mycket lång dag för Sedeqa, vilket vi pratade om igår. - Brukar det vara så? Ja, 12 timmars arbetsdag är inte alls ovanligt i mitt liv. Men det är omväxlande och det ger mer energi än det tar för det mesta. Det är ju så att kommunala uppdrag ger behov av att delta i föreningsliv och partiliv också. Det medför kvällsmöten. Vi resonerar kring detta och också den variation det finns av yrken som tjänsteperson i en kommun.

Så igår på förmiddagen gruppmöte mellan S och V i arbetsutskottet, så arbetsutskott, lunch och på eftermiddagen gruppmöte mellan S och V-ledamöter i kommunstyrelsen och så själva kommunstyrelsen. Gick rätt snabbt. Lyckades få alla med på att Trafikplanen ska upp till kommunfullmäktige, inte stanna i kommunstyrelsen.  Är det något som engagerar medborgarna (förutom kommunhuset och simhallen) just nu så är det trafiken. Så varför inte ta beslutet i det offentliga kommunfullmäktige? Jo, så blir det. Både den och cykelvägplanen på samma fullmäktige. I övrigt bl a V-motionen om en handlingsplan för tillgänglighet. Svaret på den är ett inlindat jaså. Behovet av en plan ska ”identifieras” i arbetet med Agenda 2030. Yrkade ett enkelt bifall, vilket innebär att ett uppdrag ges att ta fram en handlingsplan med mål och åtgärder för tillgänglighet i Växjö kommun. Det är tredje gången vi går till fullmäktige med detta förslag, som ingen ”vanlig” människa förstår varför inte kommunen har verkställt för länge sedan.

God nyhet – om den blir förverkligad – åtta nya lägenheter planeras för i Åryd rapporterades.

Min partikamrat Eva-Britt Svensson hade noterat att dokumentärfilmen om Stieg Larsson skulle visas på Palladium i måndags kväll. Stieg Larsson, EXPOs grundare, experten på rasistiska, nazistiska organisationer, författare av ”millenniesviten” med mera. -Kunde jag, ville jag följa med? Jovisst, det passade precis tidsmässigt efter gruppmötet. Det var verkligen en tänkvärd film, som satte sig i huvudet. Tyvärr – den samtida historian är på något sätt lätt att glömma. Eller förtränga kanske det handlar om. Bert Karlsson, Ny Demokrati, som skriker ut rasistiska slagord. Nerbrända flyktingboenden på 90-talet. Mord på flyktingar. Stieg Larsson hade stenkoll och kunde se utvecklingstendenserna i Sverige, i Europa. Men vi tar ju inte lärdom. Eller? Vad är det vi inte ser eller gör något åt idag? Som barnbarnen ska leva med och undra: Hur kunde det bli så här? Svårt att sova efter filmen.

Carin Högstedt

181107

@hgstedt

www.maqt.se

www.carhog14.se

carin.hogstedt@vaxjo.se