17. okt, 2018

Premiär för nya kommunfullmäktige, en ära att få leda det konstituerande mötet

Så är det överståndet! Jag har öppnat nya fullmäktige som ålderspresident; flest år i kommunfullmäktige som ordinarie ledamot. Det gick bra. Jag hade förberett de olika stegen för att få en ny valberedning och ett nytt presidium tillsatt och det flöt enligt ritningarna. Naturligtvis tack vare att det rådde enighet om val av ledamöter, att de blå-gröna har majoritet, S+V är i opposition och så är det några nya i SD, som vi inte vet så mycket om. I alla fall var de på plats igår. Jag är faktiskt nöjd med min korta insats. Så fort valen var över tog det nyvalda presidiet plats på podiet och det vanliga fullmäktige tog vid. God stämning hela tiden. Många nya som inte lär ha blivit avskräckta på detta möte.

Intressantaste ärendet diskussionen om nya stadshuset, främst ekonomin och fasaden. Gunnar Storbjörk (S) hade ställt en interpellation (frågor) till Anna Tenje (M) om det. Äntligen uppklarat vad som menats med att 85% av kostnaderna för huset var ”säkrade”, vilket vi fått höra många gånger. Fel uppgift, fel ord, fel upplysning. Kanske dock stämmer någorlunda med verkligheten, men som sagt fel uppgift.

Många ärenden men mer av sådant som ska tas beslut om av formella skäl än av debattärenden. Lån beviljade till tre föreningar VFK, ridklubben i Bergunda får låna till tävlingsarena, Öster(Fotbollsfastigheter AB) till ut- och ombyggnad av Myresjöhus arena och Funkibator till anpassning av sina lokaler för personer med funktionsnedsättningar. Gott så!

Absolut roligaste ärendena var medborgarförslag, där förslagsställarna talade för sina idéer. En ung kvinna hade föreslagit hundbadplats. Inte ovanligt – men vi fick en synnerligen intressant föreläsning om vad en hundbadplats är – inte att förväxla med en badplats där hundar får bada. Ojojoj så mycket fakta vi fick och jämförelse med Malmö. Tack och lov var svaret från kommunstyrelsen att utreda behovet av hundbadplatser. Nästa kvinna talade för sitt förslag att renovera en bro i trakten av Gemla (Feretbron), så att den vägen kan användas av hästar och ryttare. Det var avslag med motiveringen att bron är privatägd. Men det är den inte alls! Kvinnan hade gjort en grundlig utredning. Bron har getts som gåva till kommunen för ca 20 år sedan. Kvinnan radade upp bevis för att kommunen har ansvar för bron! Och nu fick den ny- och omvalda församlingen uppleva något som mycket sällan händer; både (C ) och (V) yrkar återremiss och ingen säger emot. Hon, kvinnan med bron,  har klivit upp i talarstolen och ändrat ett beslut från kommunstyrelsen! Jösses.

Nu är klockan sju på morgonen. Gick upp fem, började skriva sex. Dagen är vikt för produktion av (V)äxjös Kommunnytt, så detta är bara förspel i skrivande. Vänsterpartiet har fyra nya i fullmäktigegruppen och det blir lite av paradigmskifte. Bitarna börjar falla på plats. Jag ska försöka inte lägga mig i allting, hålla mig undan så att nya rutiner och idéer får ta plats. Mitt nya liv ska vara mer socialt, mer tid för vänner och släkt. Mer bloggande också! Och släktforskningen ska bli släktträd och kanske någon bok. Så är ambitionen. Helt nytt är inte läget förrän efter årsskiftet. Först då är alla politiska uppdrag tillsatta. S+V har en uppgörelse (återstår några saker) om valtekniskt samarbete och fördelning av poster mellan oss. När det är spikat får V-valberedningen sätta fart. 3 december bestämmer medlemmarna vem som ska få/göra vad i kommunpolitiken.

Satt ute igår när jag kom hem från kommunfullmäktige vid halvsjutiden. 16 oktober, ute och ljumt i luften! Idag en artikel av mig och min partikamrat Mikael i Smålandsposten, en slags sammanfattning av vår inställning till nya kommunhuset, en artikel som förresten bygger innehållsligt på en blogg jag skrev häromsistens. Jag blev rekommenderad av flera att göra om den till en insändare. Gjort!

Carin Högstedt

181017

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se