4. okt, 2018

Brittsommar? Ålderspresident, 61 förtroendevalda, NPM, industriprocesser i vården

Vilken morgon! Intensiv sol, trolska dimslöjor över sjön, klar luft, vindstilla och 0,0 grader,  när jag läste av mätaren kl 7.  Nu gäller det att skapa skydd för olivträdet, citron och fikon. Ska också köpa en svart vinbärsbuske och ersätta den med nuvarande fula snår med taggiga björnbärsrankor med mera. Såg att vattenståndet i sjön är så lågt att det nu är en liten bit sandstrand mittemot min bostad. Aldrig hänt tidigare på de drygt 30 åren i denna lägenhet, såvitt jag minns. Här har båten legat och vi badade där under många år.

 Hade igår en träff med kanslisekreterare Martin om kommande kommunfullmäktige med de nyvalda 61 ledamöterna. 16 oktober ska det vara först ett konstituerande möte, där jag är ordförande enligt regler om ”ålderspresident”. Det betyder att den som suttit i fullmäktige längst blir ordförande för det första mötet. Finns det två som suttit lika länge så avgör den fysiska åldern, äldst vinner. På dagordningen står val av valberedning. När det är gjort ajourneras mötet, den nya valberedningen drar sig tillbaka och kommer ut med förslag till kommunfullmäktiges presidium, ordförande, första vice och andre vice. Så bestäms sammanträdesdatum och var folk ska kunna se när och var sammanträdena finns och lite om innehållet. Annonsering alltså. Fullmäktige är ju enligt lag offentligt. Det sänds på radio och på Öppna kanalen, lokala TV-kanalen i Växjö.

Efter det konstituerande mötet startar så det vanliga mötet med 37 ärenden och den nyvalde ordföranden tar över. Kanske inte så spännande möte. Många ärenden är mer formaliteter, men delårsrapport och revisionsrapporter, lån till tre föreningar, Funkibator, Bergunda Fältrittklubb, Östers IF, borgar för att mötet kommer att ta sin tid.

Vänsterpartiets grupp har utökats med två personer. Vi har fem mandat istället för fyra och vi har tre ersättare istället för två. Det är fyra kvinnor, fyra män och fem är helt nya i fullmäktige. Väljarnas personröster rubbade ordningen så att jag flyttades från femte plats till andra (TACK!) I övrigt har våra väljare kryssat i hög grad och visat sig uppskatta kandidaternas placering. Allt sådant här finns på www.val.se, en guldgruva för statistikintresserade men också om en bara vill se vilka personer som sitter i Växjö fullmäktige för de olika partierna. Vilka är personvalda, det vill säga hade mer än fem % kryss? Vilka kan jag vända mig till med förtroende om det är en fråga jag vill diskutera? Kanske någon jag känner sitter där? En granne?

I förrgår deltog jag i ett seminarium; ”Människan i framtidens vård, om människosyn och begreppen person och individ i vårdsammanhang utifrån patient-,  närstående- och personalperspektiv. ” Inbjuden talare var Per Johansson, idéhistoriker och doktor i humanekologi m m m m.  Med en sådan föreläsning varje dag skulle åtminstone jag må bra mycket bättre. Att sitta och lyssna, ta in och reflektera. Mer sånt i vår tid för utveckling med eftertanke! FoU Kronoberg och Region Kronoberg arrangerade.

Per började med begrepp som individ, person, människa, vårdapparat… Den senare består av vetenskap, teknik och omdöme. Han kom in på taylorismen, lean production och new public management (NPM), alla dominerande styrsystem som utgår från saker och processer. De kommer från industrin och har i hög grad anammats i offentlig sektor, t ex vården. Hur skulle en vårdapparat se ut om omdöme fick styra mer än effektivitet och kontroll? Vilken risk utsätts patienter för i nuvarande system? - Vad händer med mig? Var är jag? Vanliga frågor för den som är inne i apparaten.

Svåra frågor, inga enkla svar. Det slog mig att jag ska ha denna föreläsning i huvudet och läsa delårsrapporten till fullmäktige en gång till. Väldigt mycket processer i kommunens verksamhet numera…

Idag för 45 år sedan föddes min yngsta dotter på Växjö BB. Det var ”Hem till byn” på TV. Jag hann se det, när det blev dags att åka till BB. Jag var ensam hemma med barnen, mannen i Stockholm. Ringde mamma som engagerade en av mina bröder att köra dem från Oskarshamn till Växjö i den sena kvällen för att vara hos de två små döttrarna. Brittsommar i luften minns jag. Kan det bli nu i helgen också.

Idag samverkansråd med tillgänglighetsrörelsen och ikväll styrelsemöte med Vänsterpartiet Växjö. Det flyter på utan regeringar vare sig här eller där.

Carin Högstedt

181004

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se