11. jun, 2018

Likheter o olikheter i tre budgetförslag, vattenskotrar, pilfinkungar på gung

Bra arbetsväder denna måndag. Går att sitta ute och skriva – utan att bli bländad av solen. Har haft ett par dagar med bortåt 30 grader i skuggan. För er utombys, som inte känner Växjö så noga – vi brukar tävla med  Borås och Lund om jumboplatsen i solligan. Denna maj hade vi fler soltimmar än hela förra sommaren enligt statistiken. Gräsmattan är gul och prasslar när en går på den. Vattenståndet i sjön har sjunkit rejält. 1 mm regn hade kommit i natt.

Arbetat hela dagen igår och hittills idag med att försöka få grepp om de tre budgetförslagen vi ska avhandla tisdag – onsdag. Likheterna är slående, i varje fall textmässigt. Finansieringen skiljer och prioriteringar också om en fingranskar. (V).s budget skiljer ut sig genom att knyta jämställdhet-jämlikhet-#metoo-åtgärder  till trygghetsskapande, genom att satsa på ridklubbarnas eftersatta arbetsmiljö, genom att koncentrera oss på de 7000 anställdas arbetsmiljö och hälsa, genom att ta fram mer framtidsinriktade projekt för att kunna attrahera och behålla personal. Stress och stressrelaterade sjukdomar ska angripas effektivt – annars står vi snart utan personal på flera områden, speciellt inom vård och utbildning. Vi börjar med att inte lägga ut några sparbeting överhuvudtaget under 2019. Annars är det närmast legio att lägga ut ett ”omvandlingstryck” på en eller annan procent och konsekvensen är att en del nämnder får mer resurser i en ände men ska spara i en annan. Eftersom personalkostnaderna är den dominerande utgiften i en kommun går sparandet ut över de anställda.

Snart till stan för diverse möten. Sedan intensiv vecka till söndag. Då börjar jag räkna ner för midsommar, mötesfritt och blanka dagar. Trots valrörelse blir det lite lugnare, åtminstone första hälften av juli.

10 pilfinkungar sitter och gungar på en torr gren ca 5 meter från mig. De är ljuvliga. Önskar jag kunde fota dem men de flyttar sig när jag försöker. De har inte gett upp hoppet om nya fröer från Granngården. Inte nötväckan heller som var här och letade efter fågelmatarna.

Varje dag en ny insändare i Smp om vattenskoteråkningen och dess negativa konsekvenser för fåglar och människor på grund av bullerfrekvens, svallvågor etc. Även risker för olyckor har kommit upp i ljuset. Inga åldersgränser, hög fart och risk för att köra på simmande, badande människor.  Flera påpekar att användningen av skotrar och båtar är väsensskilda. Det går bra att kalla alla sjöfartyg för båtar – eller skotrar – men användningen är verkligen olika. Båtar används för transport från en punkt till en annan. Skotrarna är leksaker som det gäller att köra så fort som möjligt med och helst flera stycken samtidigt, runt – runt, hoppandes på varandras svallvågor.

Carin Högstedt

180611

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se