3. apr, 2018

Gäller att inte ge sig, #metoo, genus, lasershow, gratis mensskydd, valhemligheten

 Ofta, ofta när jag är hemma tittar jag efter den lilla rödhaken, som uppehållit sig här ca en vecka. Den är så liten och skyddslös. Och gullesöt. Omöjligt att inte bli glad av den. Första synen idag på morgonen de tre gräsänderna, som vill ha bröd. Undrar om de är uteslutna ur stora flocken?

Ser i Dagens ETC (3/4) hur prognosen för bostadsbyggandet pekar neråt, både 2018 och 19. Behovet är minst 80 000 nya bostäder varje år till ca 2025. Bostadsbristen hämmar tillväxt i arbeten, ökar hemlöshet, trångboddhet och är inte socialt hållbart. Ett rent helvetiskt elände enkelt uttryckt. Tidningen har frågat alla partierna om hur de vill lösa krisen. Kvalitet i frågor och svar på så sätt att tydliga skillnader kommer fram! Det är stor skillnad på att föreslå regelförenklingar, typ tillåta högre buller och ta bort strandskydd och att vilja se att staten tar större ansvar för att människor ska ha möjlighet att bo med rimlig hyra. Bullerreglerna har f ö ändrats. Till det sämre om en är rädd om hörseln och folkhälsan.

 Haft både kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen (KS) idag. På KS behandlades många motioner: Om arbete för jämställdhet, uppföljning av #metoo (V), Om skolans arbete med genusperspektiv, uppföljning #metoo (V), Om mer stadsnära odling (V), Om lägre hyror genom att använda tomträttsavgäld (S), Om konstnärligt 1%-mål även vid privata byggen (V), Om gratis mensskydd (S), Om lasershow istället för fyrverkerier (V). Ingen fick bifall. Vi gör ett försök till i kommunfullmäktige. Lasershowen vek vi oss på. Alldeles för dyrt. Bättre att avstå från både fyrverkerier och lasershow, för djur, människor och miljö.

Ett ärende lyckades (V) få bifall till: Ett yttrande till Justitiedepartementet över ”Stärkt skydd för valhemligheten”. Ett tillägg till förslag till yttrandet om att ”synskadades/blindas skydd av valhemligheten vid personröstning är angeläget” gick igenom. Det har, vad jag kunde läsa mig till i förslaget från departementet, legat hos regeringen för utredning sedan 2015. Dags att göra något! Hjälp vad segt det är i politiken ibland!

Fick ett samtal från aktiv medborgare om att information om vattenåtgång vid olika livsmedelsanvändning gått ut på skolor och äldreboenden i form av ett flygblad. Hen var upprörd över informationen som ibland använde kg, ibland hg och att informationen inte gav ett seriöst intryck. Hur förhöll det sig med detta? Jag ställde frågan på arbetsutskottet.  - Jo, det skulle avhandlas senare i eftermiddag på KS organisations- och personalutskott. Det var inte bara jag som hört kritiken. Globala siffror hade använts och var inte fel, men det blev ändå fel i sammanhanget. Ungefär så. Bra att jag kom ihåg att fråga om det. Försöker vara noggrann men finns risk att missa tillfället.

I morgon och på torsdag budget- och bokslutsdagar från kl 8 till 17. I morgon är jag med men torsdag missar jag på grund av ögonoperation. Måste ta den tid en får för sådant. Hör av mig på fredag, hoppas jag! Och ser bättre förhoppningsvis!

 Carin Högstedt

180403

@hgstedt

www.maqt.se

www.carhog14.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

0724525559, privat

0706214959