14. mar, 2018

F d brukssamhället Åryd, Kafé Masugnen, lanthandel, Anhörigföreningen, Glasrikets Golfklubb, värk

Vi var sex V-partister som tillbringade måndagseftermiddagen i Åryd och hade det jättetrevligt. Först skolan och förskolan. Skolan är en av de från 60-talet som inte har moderniserats och står i kö för om- och tillbyggnad. Här finns 135 elever och det är 17-21 barn/klass, vilket är ett bra antal. Svårigheter med rekrytering. Tillagningsköket är slitet. 200 portioner/dag lagas och kökschefen är inte glad över trånga utrymmen, men glad att eleverna äter maten, vilket ju är det viktigaste. 17 personal och 4 är män. Vi ställer många frågor om elevhälsa, rastfaddrar, arbetskläder och får en bild av en välfungerande skola och förskola. Negativt för rekrytering och över huvud taget för Åryds utveckling är att bussarna inte går in i Åryds samhälle. Det är en bra bit ut till väg 25, där de passerar. Ett tågstopp skulle också underlätta för miljösmartare pendling.

Så träffar vi samhällsföreningens ordförande och kvinnan, Desirée, bakom nyskapade lanthandeln och Kafé Masungnen. Vi sitter i kaféet, fikar och pratar om hur kooperativa lanthandeln lade ner efter flera års strävan med den lilla butiken. Nu är den i gång igen sedan några månader i privat regi. Hittills med gott resultat. Butiken är ombud för post, apotek, Schenkertransporter, Svenska Spel. Kaféet där vi sitter är i sin grund industriminne från 1600-talet. Mycket fin miljö med bevarat vattenhjul och masugn!

Åryd saknar samlingslokal och det står överst på önskelistan, säger samhällsföreningens ordförande Monica. Hon menar att när skolan blir om- och tillbyggd kan det bygget kompletteras med en samlingslokal för möte och fester, sådant som finns på de flesta övriga orter utanför Växjö stad. I 25 år har de drivit frågan om villatomter och nya bostäder, utan något gehör, men nu ska kommunala bolaget Vidingehem bygga några lägenheter. Ja, det är ju så att ska orterna ha befolkningsutveckling, så krävs nya bostäder jämna mellanrum! Utan det blir det stagnation har alltid varit min tes. Det bekräftas i Åryd.

Så till industriområdet och ölbryggeriet, Skogsträdens bryggeri, som drivs av Mattias och två personer till sedan 4,5 år. De gör det på deltid, har andra jobb också. Här får vi en lektion i processen och ingredienserna vid ölframställning. Det är första gången jag besöker ett sådant här småskaligt bryggeri (deras öl finns på Systembolaget i det småskaliga sortimentet). Det är mycket med malt och humle, olika smaker och styrka. Mattias berättar att industriområdets lokaler är fullbokade med företag.

Väl tillbaka i Växjö har vi kommungruppmöte och inleder det med ett besök av fyra kvinnor från Anhörigföreningen, som berättar om sin viktiga verksamhet med socialt stöd till anhörigvårdare. Oftast är det kvinnor som vårdar. Och vårdar sig sjuka. Lätt hänt att ta på sig för mycket och inte så enkelt att hantera till exempel dement person. Somliga minskar sin arbetstid eller slutar arbeta för att orka med. Orimligt i längden.

Av en månads 700 timmar kan anhörigvårdare få avlösning i 20 timmar i Växjö kommun. Det var (V) som fick igenom att timmarna ökades från 15 till 20, men det är inte särskilt mycket. Ett givande samtal med önskemål om lokal för föreningsverksamheten. Lite senare i vår ordnar föreningen en debatt med alla partierna. Inför valet driver Anhörigas Riksförbund att arbetslivet ska anpassas efter anhöriga ungefär som det anpassats till föräldraskap. Inför VAN, Vård Av Närstående, precis som VAB, Vård Av Barn! Mycket tänkvärt!

Har värk i kroppen och framför allt i vänster axel och arm. Har infört att jag ska vara ledig åtminstone en vardagskväll i veckan (förutom fredag). Kopplar värken till utmattningssymptom, men det kan vara fel. Kan vara influensa på väg? Ska kontakta vårdcentralen, om det inte släpper under denna dag, då jag håller mig hemma. Har lämnat förhinder till kvällens händelse, att vara ordförande på Glasrikets Golfklubbs vårårsmöte. Den äran har jag haft ett antal gånger. De har som tradition att engagera någon politiker från Sandsbro, därför att här ligger golfbanan. Det är ett rent nöje att ta del av dagordning och handlingarna till mötena. Alltid mycket väl förberett och god ordning. Den här gången foton och presentationer på de nya som har tackat ja till styrelseplatser. Snyggt! Ska försöka ta efter i de valberedningar jag är med i.

Carin Högstedt

180314

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

0706214959

0724525559, privat