26. feb, 2018

Ekologiskt kontra oekologiskt, biologisk mångfald, arbetsmiljö, konstgödsel, vuxen i rummet?l

För några veckor sedan skrev jag en artikel i Smp om hur Växjö kommuns mål för ekologiska livsmedelsinköp stämmer med verkligheten (det gör de inte). Speciellt när jag såg förstod att Växjö kommun gått med i ett internationellt nätverk för utveckling av ekologisk odling och produktion, där bl a Paris, Wien och Nyrnberg är med, så tyckte jag frågan är relevant. Ekologiska inköpen har faktiskt minskat de senaste åren i kommunen. Närodlat har något bättre utveckling, men det internationella nätverket handlar om ekologiskt och inget annat.

Fick ett informativt och trevligt svar av Magnus P Wåhlin (MP), som menar att nu är ekonomin inom måltidsorganisationen bättre, så nu finns förutsättningar att nå målen.

Då svarar Jon Malmqvist (KD) att – sammanfattningsvis – det finns ingen anledning att köpa ekologiskt, det är slöseri med pengar och traditionell odling är lika bra! Jag gitte inte svara på det. Denne Jon, detta parti, har aldrig såvitt jag vet varit emot kommunens ambitioner vad gäller ekologiska inköp och de högt satta målen! Där sitter de i en allians och vågar inte säga emot när budgeten och målen antas eller vad handlar det om???  Tycker KD i Växjö plötsligt att kemiska bekämpningsmedel ska användas för att spruta bort insektsangrepp? Är konstgödsel att föredra för den biologiska mångfalden? Magnus P Wåhlin svarar igen, Smp23/2 och Jon framhärdar i sin syn i tidningen 26/2.

Det finns mängder med forskning och olika slutsatser i jämförelser mellan ekologisk odling och traditionell, KRAV-märkt etc. Det är måhända så att smak och vitamininnehåll är desamma i ett ekologiskt äpple och ett oekologiskt, men rester av bekämpningsmedel finns i det senare. Ekologisk odling är arbetarvänligt! Ekologisk odling gynnar biologisk mångfald. För att nämna några viktiga  parametrar.

Frågan återstår: Är det KDs politik inte bara i Växjö kommun utan i Sverige att vara emot ekologisk produktion av livsmedel? Och vilka uttryck kommer det att ta sig när Växjö kommuns budget och mål ska antas i juni?

Ja, det är måndag förmiddag. Blir frustrerad över alla insändare jag läst från högerhåll med hela kataloger på förslag till lagtexter, med beskyllningar utöver det vanliga mot (S), som anses ligga bakom brottsutvecklingen, med användningen av statistik – se Brännström (M) idag i Smp - som slagträ och ”äntligen fick rikspolischefen sparken”.

Självfallet ska vi ha effektiv polis. Lagarna ska vara relevanta. Alla kvinnor ska våga gå ut för män har slutat trakassera, hota, slå, hata. Kvinnor och män ska kunna vistas tillsammans i alla miljöer utan rädsla. Men tänk om vi skulle lyfta blicken och se ut över världen innan vi bestämmer att allt elände i vårt rika trygga land beror på flyktingarna, de som kom 2015! Som förtroendevalda och kandidater till förnyat förtroende kan vi ju ägna oss åt att skriva om Brottsbalken men vi har ett större uppdrag än så. Det som händer i Sverige i framtiden beror på det som händer i världen i övrigt. Det är krig, naturkatastrofer, folkmord, förföljelser av olika etniska och religiösa minoriteter, kristna och andra. Det är klimatförändringar. DN häromsistens hade en utmärkt genomgång av var i världen klimatförändringarna är längst framme. Det är inte bara Arktis! Hur möter vi det i Sverige och i andra mer skonade länder? Är det helt omöjligt att se sambandet mellan flyktingarnas antal och vad som händer runt om på planeten? Ju bättre vi angriper utsläpp och verksamheter som ökar temperaturen – desto färre kommer behöva flytta från sina utsatta boplatser var de än är. Ja, Sverige är litet men vår negativa påverkan på klimatet är ingen fluga i universum. Ju snabbare vi arbetar för att uppfylla FNs mål i Agenda 2030, desto färre flyktingar p g a fattigdom och därmed sammanhängande misär, analfabetism osv.

Kort sagt: Jag önskar mig intellektuellt vuxna i rummet!

Carin Högstedt

180226

www.carhog14.se

www.maqt.se

@hgstedt

Carin.hogstedt@vaxjo.se