14. feb, 2018

Skogsmaskiner i Rottne, barkjärn, böneutrop, palliativt centrum, FoU, intraprenad, Sörgården

På gränsen till töväder. Ja, jag vet, det är sportlov nästa vecka och alla barn vill åka pulka, men jag gläds åt varje millimeter som snön drar sig undan på altanen. -Nä, jag har inte skottat undan något. Det får gå den naturliga vägen.

Igår eftermiddag mitt andra sammanträde med FoU-beredningen i Region Kronoberg. Vi tog beslut om en budget för detta år och 2019-2020. Den bygger på de fem milj kr som för första gången finns i regionbudgeten till beredningen per år. Med mycket stor glädje kunde jag klubba förslaget till fördelning, där ytterligare 2,5 milj läggs till FoU Kronobergs medel för att stödja medarbetares forskning och med betoning på sjuksköterskors möjligheter att i sin tjänst ha forskningsuppdrag. Det är sådant som gör Region Kronoberg mer attraktivt som arbetsplats, det blir lättare att behålla personal och att rekrytera. Det blir också ökad kvalitet i vården och det finns således bara vinnare. Beredningen rekommenderar och regionstyrelsen beslutar 20/2. 1 mars är nästa utlysning av forskningsmedel.

Vi fick också en synnerligen intressant rapport om ett projekt som startade 2013 och planeras fram till 2023, då Helene, som gav oss rapporten, hoppas att det blivit permanent verksamhet. Det handlar om ”palliativt centrum”, alltså det som brukar översättas med vård i livets slutskede. Lärde mig att palliativt kommer från latinska ordet för mantel och att det har en lite vidare betydelse än koppling till död. Detta projekt rör mycket som är tabu bland oss människor. Det har väckt stort intresse och fått mycket medel, från Kampradstiftelsen bl a. Enkelt uttryckt går det ut på att skapa bättre förutsättningar för personal, anhöriga och mycket sjuka patienter genom ökade kunskaper. Mycket givande att få den genomgången av ”palliativt centrum”. Media har också uppmärksammat det på senare tid.

På förmiddagen kommunstyrelsens arbetsutskott. Inte särskilt många ärenden denna dag, då eventuellt böneutrop från moskén var i fokus i media. Journalist hade ringt partiföreträdare från alla partier i Växjö kommun och frågat vad de anser. (V) saknades och det är mitt ”fel”. Fick telefon när jag var upptagen av annat samtal och glömde bort att ringa upp. Om jag svarat hade jag sagt mig vara positiv. Det handlar alltså om en gång i veckan, fredagen och efter att miljö- och hälsa bedömt om det är störande och ytterst tar polisen beslut. Alla de tillfrågade partiföreträdarna utom liberalen är tveksamma, ja mp svarar inte direkt på frågan.  Så L och V har i detta fall samma inställning och gör inte väsensskillnad på kyrkklockor och böneutrop. Sedan hade ju inget parti hunnit diskutera i sina grupper, så partiinställningen kan ju vara en annan.

Måndagen gick till besök i Rottne. Familjeföretaget Rottne Industri AB startade 1955 och är fortfarande familjeföretag och ligger i Rottne. De gör skogsmaskiner och har fabrikslokaler förutom i Rottne i Stensele och Lenhovda. Totalt 235 anställda. 50 % går på export, till Tyskland, Tjeckien, Ryssland, Nordamerika… Svårt att rekrytera, speciellt svetsare. Vår guide och informatör Roland Axelsson helt superb. Det han inte vet om denna industri är inte värt att veta. Vi, fem V-partister, noterade en lugn arbetsmiljö och en hel del hantverk i fabriken, där maskinerna växer fram.  - 1955, sa jag, så var jag 10 år och följde med pappa på skogsarbetet. Där fick jag barka stockar med barkjärn och fick 10 öre för varje stock. Vi hade behövt en maskin, men jag tror inte vi visste att det fanns ens. Roland hade också stått med barkjärn, fått liten peng och förstod precis vad jag pratade om. Pappa drygade ut inkomsterna från vårt lilla jordbruk genom skogsarbete år Södra eller Domänverket.

Så var vi på Sörgården, äldreboende och åt lunch (gott!) och pratade med personal. De har intraprenad sedan 1/6 -17 och är mycket nöjda med det. De känner delaktighet på ett nytt sätt och alla är medvetna om ekonomin och överhuvudtaget är de måna om och stolta över Sörgården. Har inga problem med rekrytering – alltså ett gott rykte. Mycket upplyftande för oss och jag hoppas intresset för intraprenader (mer självstyre) kan öka i kommunen.

Så träff med representanter för samhällsföreningen och info om behovet av tillbyggd idrottshall. Väldigt aktivt föreningsliv, mycket fotboll, innebandy, gympa. Nuvarande idrottshall fullbokad hela tiden och saknar läktare. Vi talar om behovet av villatomter, cykelvägar, trafiksäkerhet, fritidsgården som stängs, badplatsen m m. Anteckningar från informationen och dialogen ska användas successivt i politiken. Alltid bra att ha kunskaper från föreningslivet med sig.

I kväll distriktsstyrelsens arbetsutskott, i morgon medlemsmöte och beslut om kommunala listan i Växjö kommun plus kommunstyrelsens samverkansråd med tillgänglighetsrörelsen, för att nämna de viktigaste mötena.

Carin Högstedt

180214

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

@hgstedt