4. feb, 2018

Våga vägra privatisering, 600 frusna brevlådor, 2 000 hyresrätter borta ur kön

En hel helg utan inbokade möten. Gjort det möjligt att skriva, fått iväg en insändare, en rapport om vad vi gjort i kommunala gruppen under januari och ett förslag till motion, som kanske blir en skrivelse. Växlat mellan skrivbordet och att trampa omkring med 600 ex (V)äxjös Kommunnytt. Gick an igår, men idag mycket pulsande i den nya snön och frusna brevlådor, 2,5 timmar idag och jag behöver inget besök på gym denna dag! Träffar ovanligt mycket folk en sådan här söndag, för de är ute och skottar. En eloge till Växjöbostäder som på sitt område i Sandsbro skottat väl och sandat ordentligt.

Läser som vanligt ledare i Dagens ETC med stort intresse. Johan Ehrenberg 2/2 om ”Våga vägra privatisering”. ”1980 jobbade 500 000 svenskar inom statliga företag eller affärsverk i Sverige. Nu är det under 150 000. Affärsverken är i stort utrotade.” Ehrenberg har hört och introducerar nu  begreppet ”vampyrkapitalism”, används i England. Det är den kapitalism som plockar bit efter bit av det offentliga med ett enda mål: Att tjäna så mycket pengar som möjligt. Ehrenberg har en idé om att införa bromsregler, t ex två tredjedels majoritet, som hinder för utförsäljning av allmän egendom. -Ja, då hade vi kunnat stoppa utförsäljningen av de drygt 2 000 hyresrätterna, som såldes i Växjö kommun för 1-2 år sedan. Just de hyresrätterna, många byggda på 70-talet, som även pensionärer och låginkomsttagare hade råd att bo i. Ett krav på köparna, som vi lyckades driva igenom, var att lägenheterna skulle in i den kommunala bostadskön också som privatägda. Hur det gick med det? Det har vi från (V) frågat om åtskilliga gånger, men det har ännu inte hänt mer än att de satt sig vid samma bord, de nya ägarna och kommunfolk.

Håller helt med Ehrenberg om att det behövs en politisk rörelse som stoppar privatiseringarna men också bygger andra gemensamt ägda företag och verksamheter för att skapa motmakt. Hans bromsregel för privatiseringar av offentlig egendom hade kunnat föras in i nya kommunallagen! Den börjar gälla nu i år. Men förslaget lär inte ha kunnat passera riksdagen. Det jag har läst och hört om den nya lagen är för övrigt en besvikelse. Tendensen är att föra mer makt till kommunstyrelsen och avlöva det direktvalda kommunfullmäktige.

Dagens ETC ½ är skriven av Andreas Gustavsson och har rubriken ”Det kan bli tidernas värsta valrörelse”. Jag går inte in på innehållet – det gör mig rädd – men inte för Gustavsson. Utan för ”den värsta valrörelsen”. Eller egentligen att jämlikhet och jämställdhet har ersatts med ”kriget kommer” och krav på hårdare straff i en allt stridare ström.

Kallt och snö, veckan full med möten fram till fredag. Då börjar Vänsterpartiets kongress i Karlstad och jag ska lyssna så mycket som möjligt på debatterna där. – Vart är (V)i på väg? Och varför står vi tämligen stilla i opinionen?

Har problem med att dela mina bloggar sedan en tid. Får se om det lyckas nu.

Carin Högstedt

180204

www.carhog14.se

www.maqt.se

@hgstedt

Carin.hogstedt@vaxjo.se

0706214959

0724525559 (privat)