1. feb, 2018

Mycket forskning och utveckling, isfritt, simkunnighet, NPM, Växjös kommunnytt

Intensiv vecka. Mellanlandar hemma en stund mellan ”ordförandeberedning” FoU i Region Kronoberg och ett ”Lyssna, fika, fråga-möte” på Tallgården, mötesplats i Araby. Där ska en partikamrat och jag berätta om Vänsterpartiet Växjö och svara på frågor. Brukar vara trevliga möten!

Som sagt; en intensiv vecka med kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunfullmäktige, arvskifte och idag pressträff med FoU Kronoberg, som fyller 20 år och så beredning av nästa möte med FoU-beredningen. OBS! FOU Kronoberg och FoU-beredningen är inte samma sak! Så har ett nytt (V)äxjös Kommunnytt producerats. Ska finnas på www.vvaxjo.se, men jag har inte kollat. Har också delats på Storgatan i Växjö idag lunchtid. Jag kunde inte vara där, men står på Dalbo torg i morgon 16-17 med färska nyheter.

Pressträffen idag på jubilerande FoU Kronoberg blev inte som tänkt; det kom inga media. Men det blev ett bra och intressant möte. Verksamhetschefen Birgitta inledde om FoUs historia och betydelse för framtidens vård. 46 medarbetare i Region Kronoberg har disputerat, 8 disputationer är på gång, bl a om barns bevittnande av våld i nära relationer. Birger, docent och överläkare, informerade om tarmcancerforskning och förebyggande screaning. Förslag om det kommer upp till beslut under 2018. Sparar liv!

Hans, docent och allmänläkare, berättade också om cancerforskning och om ett internationellt projekt med 25 länder, Örenäsprojektet. Jag informerade om FoU-beredningen och min syn på forskningens drivkraft i allmänhet för utveckling och attraktion, förmåga att behålla personal m m. Sara, sjuksköterska och doktorand, delgav oss om sin forskning i akutsjukvården. De här personerna forskar och arbetar samtidigt. Slutligen Martin, regiondirektör, om hur forskningskompetensen tas tillvara i verksamheten. För mig väldigt lärorikt, suger åt mig. Området är ju delvis nytt eftersom jag nyss blev vald till ordförande i beredningen. Vår kommunikatör, Linda, gör ett pressmeddelande med sammanfattning och skickar ut. Kanske något media nappar på det?

Kommunfullmäktige var märkligt såtillvida att det höll på länge, var många ärenden, men för första gången den här perioden hade (V) ingen reservation och det var ingen omröstning! Stor enighet om ärendena och diskussioner var det men mest på interpellationerna och på de punkterna tas ju inga beslut. Jag fick svar på interpellationen om hur personalsammansättningen ser ut i Växjö kommun, förhållandet chefer, kontrollerare, administratörer och de som gör jobbet på golvet, t ex vårdpersonal. Trender, minskar, ökar? Får nog återkomma med motion. Jag tror det var första gången fullmäktige varit i närheten av att diskutera NPM, new public management, och liknande tendenser i samhället. Ändå är ca 70 % av kommunen utgifter personal, 3-4 miljarder per år. Flera från andra partier tyckte det var bra att jag ställt frågorna.

En annan interpellation från mig och partikamrat Håkan handlade om simkunnighet, hur det ser ut i kommunen och vad som görs för att alla ska nå målen. Att kunna simma är en livförsäkring och ger frihet att umgås med vatten och ha roligt. Bra om alla få del av undervisning. Finns pengar att söka för att få ner avgifterna för gruppen 6-åringar. Blev inte helt klok på svaren från utbildningsnämndens ordförande i alla delar.

Nu iväg på lite ärenden och sedan Tallgården kl 18.30.

Isen på Toftasjön är borta!

Carin Högstedt

180201

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

070621495

0724525559