16. dec, 2017

Stress o press, uppkopplingsproblem, funktionshinder, pepparkakor och jultrevlig fredag

Förskräcklig vecka med bra avslutning på fredagen åtminstone. Pepparkaksbak med barnbarnen, besök av alla barn i olika omgångar och middag med äldsta dotter och hennes chef/kollega. Slutligen På spåret. Både min köttgryta och pepparkakorna blev bra. De senare dock lite olika tjocka, men barnbarnen djupt engagerade.

Nu är klockan 5.30 lördags morgon och det är bara jag och katterna som är uppe. Eventuellt har jag hittat ett sätt att kunna skriva ett dokument på min privata hemdator, som varit halvdöd. Orkar inte redogöra för vad som hänt sedan kommunen installerat nytt program eller vad det nu kan heta, men stressnivån är superhög. Otroligt mycket merarbete, tidsåtgång och oro för att missa att svara på mail.

Informativt möte med Samverkansrådet med tillgänglighetsrörelsen i onsdags. Kommunchefen deltog och redogjorde för hur tillgänglighetsinventeringen av de kommunala bostäderna ligger till. I Växjöbostäder har utemiljön inventerats och slutförts. Nu påbörjas inventering inomhus och i Vidingehem börjar inventering utomhus. Bra frågor från ledamöterna: Åtgärder? Gemensamhetslokaler? Tvättstugorna? De privata bostäderna? Ljudmiljön? Fanns inte svar på allt under mötet, men det kommer. Jag påpekade att i den skrivelse som Eva-Britt Svensson och undertecknad gjorde, som bifölls, så hade vi önskemål att även de privata skulle ingå – om möjligt. Speciellt angeläget sedan 2 000 ur det lite äldre beståndet bostäder med rimliga hyror sålts ut till privata bolag. Åtgärder med anledning av inventeringen kommer i budget för 2019 – förhoppningsvis.

Fick också en rapport om Norra stationsområdet och de tillfälliga flytten av bussar, hållplatser med mera under bygge av nya kommunhuset med mera. Det kommer att finnas ett par HC-parkeringsplatser vid kommunhuset, men hur en kan köra dit var osäkert. Mycket återstår att lösa och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar står som vanligt inte överst på dagordningen.

Skriver inte mer nu för jag vet inte om det går att få iväg det här dokumentet. Återkommer.

Carin Högstedt

171216

@hgstedt

www.maqt.se

www.