2. nov, 2017

Textilåterbruk, inläsningstjänst, valarbete, #metoo, mikroplast, höstlov med filmer

Inte bloggat på hela veckan ser jag. Den började i alla fall bra med filmen ”Ballerinan och uppfinnaren” tillsammans med barnbarnen. Rörande, fin! Håller nog inte för en granskning av könsstereotyper men handlar om två barn som lyckas genomföra sina drömmar. Både barnbarn, 9 och 10 år, och jag var klart nöjda. Det är en fransk-kanadensisk film.

Så möten på möten: Måndag kväll till Ljungby för möte med V-distriktets valledning. Vi hade en bra träff med representant för den lilla V-föreningen i Markaryd, där vi inte har något mandat i kommunfullmäktige. Ännu. Ska bli nu med fungerande förening. Vi la grunden för planering för lista och valprogram.

Tisdagen kommunstyrelsens arbetsutskott. V-skrivelse om återbruk av textilier får snabbt och positivt svar den här gången. Förra gången vi skrev om samma sak (för ett år sedan ungefär) var det nej från den styrande majoriteten M+C+L+KD+MP. Nu har det vänt och ett tvåårsprojekt startar 16/11! Uppenbarligen har det utgått ett pressmeddelande om denna blå-gröna gärning – utan att nämna V och ursprunget. Ja,ja. Jag ska gå igenom alla motioner/skrivelser vi gjort under mandatperioden (vi gör flest motioner av alla partier) och se vilka framgångar vi haft och – motgångar. Kommer att publiceras på (V)äxjös Kommunnytt så småningom. Bra för allmänheten att ta del av och för oss själva att se statistiskt.

En motgång var svaret på vår ”mikroplastmotion”, där vi fick ett rätt taffligt svar. Nu på detta möte i arbetsutskottet fick vi info av upphandlingschefen om hur upphandlingarna sker. Han, David, är en ytterst engagerad person, som verkar älska sitt arbete och är en fröjd att lyssna till. Jag passade på att fråga om hur kraven på användning av plast/mikroplast ställs i upphandlingarna. Han blev lite svaret skyldig. Kompetensen finns inte. Upphandlingsenheten får fråga andra enheter och det finns mycket att utveckla på området var svaret ungefär. -Precis. Det var ju det vi ville skulle förbättras med vår plastmotion. Men det är inte Davids fel, det är politiken som inte vill medge ett behov av kunskap och kompetens inom ett viktigt område.

Det var många ärenden på detta arbetsutskott. Ska bara nämna att den inläsningstjänst för synskadade som funnits dras in från ”nämnden för arbete och välfärd”. De sparar där 0,5 milj kr och den verkar inte finansierad någon annan stans. Ställt frågan. Kommer upp på kommunstyrelsen i ärende ”internbudget” nästa vecka. Hittills har S+V lagt förslag så att måltidsverksamheten slipper spara 3 milj kr. Vi lägger den besparingen på kommunstyrelsens andra verksamheter.

På eftermiddagen kommunala gruppens arbetsutskott och på kvällen långt möte med distriktsstyrelsen för V Kronoberg. Vi behandlade ca 10 inkomna kongressmotioner bl a. Igår styrelsemöte med Destination Småland. Som alltid tre timmar av information och diskussion om utvecklingen i regionen i besöksnäringen. Väldigt bra siffror för sommaren 2017. Som i alla bolagsstyrelser så är klimatet ett annat än i vanliga kommunala nämnder. I bolagen märks inte partitillhörigheten på samma sätt. Vi arbetar för bolagets bästa och de direktiv vi har från ägaren, Region Kronoberg. Jag informerade lite om Landsbygdsdagarna i Oskarshamn. Det som presenterades där kan vi använda i utvecklingen av Destination Åsnen, Sydostleden med fler besöksmål, där det också handlar om landsbygdsutveckling. Måste bara få ner de goda idéerna från O-hamn på pränt.

Igår kväll V Växjös valledning. Vi såg bl a intressanta presentationer från Vänsterdagarna i Malmö, om taktik och strategier för att vinna väljare och val. Eller bättre uttryckt: Vinna förtroende hos fler medborgare.

Igår lämnade jag och Eva-Britt Svensson in motion om att hantera #metoo – erfarenheterna i kommunen genom att starta jämställdhetsprojekt. Motionen finns på www.vvaxjo.se. Idag i Smp har Janna Li Holmberg skrivit en bra krönika om #metoo. Vad ska hända med dessa vittnesmål, kunskapen om hur det ser ut med sexistiskt våld, trakasserier, hån, hat, tafsandet? Risk att det blir en dagslända. Därför bör alla som vill ett annat och jämställt samhälle anstränga sig att påverka så att vi kan bli av med de strukturer som tillåter våldet att fortsätta.

Idag mycket skrivarbete men också start på ”artrosskola” och utåtriktat V-arbete på Dalbo torg. Ser fram mot helgen, då jag får besök av bror och svägerska på söndag, maken L.s barn kommer också söndag kväll och i morgon är det film här hemma med barnbarn och dotter.

Carin Högstedt

171102

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

tel 0724525559

Kanske kommunmobilen kommer att fungera nästa vecka är det senaste beskedet, 0706214959