12. aug, 2017

Omvärldsbevakning, meningsfullt arbete för alla, amnesti!, politik på marknader,

Åkte till Älghults marknad igår. Maken L på möte. Förutom alla andra knallar så fanns Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Socialdemokraterna där med lotter, kaffe, enkät och infomaterial. Trevligt! Vet att (V) var i Åseda dagen innan på marknaden där. V Uppvidinge är på gång med fler medlemmar och aktiviteter i alla byarna. Nästa marknadstillfälle är i Lenhovda. Fint väder och jag köpte här en bit italiensk pecorinaost – vilket jag missade på Sardinien! Ett avsteg från linjen att köpa svenskt alltså. Tog ett varv på kyrkogården – eller gårdarna – på ömse sidor vägen för att kolla in eventuella anfäder/mödrar, men det får göras noggrannare vid andra tillfällen. Såg ingen sten från byn Gilbonderyd, där jag har de djupaste rötterna och inte Alster heller. Men Vrånghult och Silverekemåla.

Tre storlommar låg här utanför och ropade när vi avslutade frukosten på altanen. Från södra änden på sjön kom svarsrop från andra lommar. Vindstilla nästan, mulet, hög luftfuktighet, lågtryck, hot om åska och regn, men rätt skönt.

Läste igår in handlingarna till nästa veckas kommunstyrelsens arbetsutskott. V-motionen om att sluta använda och sprida farliga plaster, mikroplaster och annan plast, får det vanliga svaret att det ”redan” görs plus att kommunchefen får i uppdrag att följa forskningen och sprida kunskapen inom förvaltningarna. Vi vill mer – hur är det med upphandlingarna t ex? Använder Växjö kommun endast hygienartiklar som är fria från mikroplaster??? Ja, det blir diskussion om inte förr så i kommunfullmäktige.

Ledaren för sociala företaget ”Macken” i många år, Fredrik Bergman, har ett medborgarförslag på dagordningen till detta arbetsutskott, av ovanligt slag. Han föreslår att den policy för socialt företagande som fullmäktige tog för några månader sedan (endast (V) ville återremittera för att få med några mätbara mål) ska annulleras, skrotas, rivas. Han gör det mot en flera sidor lång bakgrundsbeskrivning av hur existerande sociala företag blivit behandlade av den styrande majoriteten och hur utvecklingen styrts till ökad kommunalisering istället för gott näringslivsklimat. Det är mycket intressant läsning och jag vet att t ex företaget Macken är så gott som utplånad – efter att ha hyllats i hela Sverige. Projekt ”Återbruksbyn” togs fram av Macken. Kommunen nappade, Macken anställde människor som skulle arbeta med byn. Så hände ingenting och ingenting, tills kommunen tog idén och skulle driva den i egen regi. Nu ligger det hela på is vad jag förstår. Under tiden har andra kommuner byggt upp återbruksbyar. Inte konstigt att kommunen sjunker i miljöranking. Att riva den lilla policyn gör dock varken till eller från. Ingen av de styrande verkar bry sig över huvud taget om de sociala företagens betydelse för välfärd och integration, för personer med funktionsnedsättningars möjligheter till arbete och sysselsättning.

Vänsterpartiet har tre motioner uppe på kommunstyrelsen på tisdag: Motion om att öka antalet unga med funktionsvariationer som får anställning med lön. Vi har sett hur Skellefteå kommun gör och föreslagit liknande modell i Växjö kommun. Svaret från styrande borgerlighet är att det är en viktig och angelägen fråga men kommunen vill inte låsa sig vid en modell. Inget uppdrag, inget svar på vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska redovisas.

Nästa motion går ut på att Växjö kommun ska ta fram en handbok för förtroendevalda och anställda kopplad till FN.s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Det finns en sådan i t ex Botkyrka kommun. Vi i (V) gillar omvärldsbevakning och lär gärna av andra kommuner eller regioner. Och vi är djupt engagerade i funktionsvariationsområdet.  Denna enkla motion avslås rakt av. De styrande vill ju heller inte ha någon samlad handlingsplan för detta politikområde. Det har avslagits två gånger. Så intresse saknas naturligtvis för den här motionen också.

Den tredje motinen handlar om att ha jourservice för att snabbt få sina hjälpmedel reparerade. Kan vara rullstol som inte fungerar eller annat. Nej till det också.

I eftermiddag till Krnobergs slottsruin och fika på Ryttmästargården med barn, barnbarn med fler. Troligen i regn, men det är inte första gången vi sitter inomhus på dessa en- gång- om- året -tradition – kalasen.

”Ni har makten att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Ni kan ge amnesti till ensamkommande. Det är ni som kan fatta politiska beslut”. Så skriver demonstranterna på Medborgarplatsen i Stockholm till partierna i riksdagen (SvD 12/8). De unga utvisningshotade fortsätter sin manifestation för amnesti, humanism och ett liv i trygghet. Måtte de/vi lyckas!

Carin Högstedt

170812

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se