9. aug, 2017

Hemmafru som ideal, sjukgymnastik, Trafikplats Fagrabäck, Bäckaslöv detaljplan, fåglar eller skotrar

Fin onsdagskväll med god och nyttig mat, som jag själv lagat: Lammfärsbiffar och gryta med rotfrukter. Fyra storlommar plöjde nyss i sjön. Full fart med huvudet under vattnet. Citron- och kålfjärilar cirklar runt. Ägnat dagen i övrigt åt att söka läkarvetenskapen för mitt onda knä. Men det är inte så enkelt att bara beställa röntgen. Nej, först ska sjukgymnast uppsökas och smärtlindrande ätas. Så måndag kl 8.00 en sjukgymnast som lät väldigt trevlig per telefon. Jag kan för övrigt leva med knäet, men vill veta vad det är som är fel, inte äta en massa alvedon. Fortsättning följer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott igår förebådar en intressant kommunstyrelse och sedan kommunfullmäktige. Stora detaljplaner, remisser från Länsstyrelsen om kulturmiljöer i kommunen, sex olika, bland andra utvidgning av naturreservat på halvön Hissö och del av Helgasjön.  I den senare finns en konfliktyta – vattenskotrar, hastigheter på sjön kontra fågelskyddsområden och förbud mot skotrarna. Jag hade inte förslagsrätt under detta möte, så jag har bara lyssnat och förbereder nu yrkanden till kommunstyrelsen nästa vecka.

Vi fick en grundlig genomgång av detaljplan för Bäckaslöv, ett kommande bostadsområde, ja, ny stadsdel. 245 000 kvm mark, som ska rymma ny grundskola, vårdändamål, handel, natur, bostäder och kontor. Antalet bostäder är nu nere i 1100, vilket jag anser alldeles för lite. Tycker mark för kontor kan utgå och ytterligare 25 000 kvm användas till bostäder. Vi får se vad partikamraterna och andra säger. När Bäckaslöv blev aktuellt för många år sedan talade vi om 3-4 000 bostäder, om jag inte minns fel. 2 000 anser jag är ett bra mål i en ny stadsdel.

Detaljplan Trafikplats Fagrabäck, mastodontbygget med tre rondeller istället för en och ingrepp i naturreservat med mera – inte ett enda frågetecken från någon ledamot i övriga partier. (V) är enda partiet som tar miljöaspekten på allvar. Samtliga remissvar från medborgare som är berörda är negativa och sågar förslaget längs fotknölarna. Synd att inte en 3D-modell tagits fram. Eller synd. Det är naturligtvis medvetet. Det är svårt att se framför sig vad som ska bli efter ett par års byggtid. Det är så hiskligt att det inte går att föreställa sig. Det finns inte heller någon analys av vilka eventuella problem som trafikplatsen ska lösa och inga alternativa förslag. Vårt förslag kommer i kommunstyrelsen att vara avslag. Pinsamt att vi är ensamma i ”Europas grönaste stad”.

Ska ägna tid åt förslag till Länstransportplan för Kronoberg. Det kommer från Region Kronoberg och jag kan inte instämma i förslag till svar från Växjö kommuns borgerliga majoritet. Ska göra ett eget för vårt parti – är min ambition. Bara att läsa miljökonsekvensbeskrivningen är (MKB) är tillräcklig för att reagera: För mycket bilism, för stora utsläpp, inte hållbart.

Ser fram mot kommunstyrelsen och fullmäktige. Många ärenden med stor ekonomisk, ekologisk och social betydelse.

Läser Dagens ETC 8/8 om Maria Carbins ”En feministisk kritik av lönearbetet”. Enkelt uttryckt handlar det om huruvida det är bra att lämna barnen på förskolan för att lönearbeta 8 timmar per dag. Att vi kanske hellre vill arbeta hemma och umgås med barnen istället för att reducera nära relationer på grund av lönearbete. Jovisst, speciellt småbarnsföräldrar men alla andra också skulle må mycket bättre av att arbeta t ex sex timmar per dag, även om möjligheten till privatkonsumtion minskade. MEN – aldrig i livet tillbaka till tiden då kvinnor var beroende av en man för sin försörjning! Kritik av lönearbetet OK och visionen är kortare arbetsdag. För alla. För barnens skull och en hållbar framtid. ”Är det en radikal handling att vara hemmafru?” Frågan har ställts av Carbin enligt artikeln. Svaret är tveklöst: Nej. Från min sida.

Carin Högstedt

170809

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se