31. maj, 2017

Budgetarbete, stadsvandring ur synskadeperspektiv, Älmhult Pride, besöksnäring

Hemma rätt tidigt. Det sista mötet var en videokonferens via Skype med alla distriktsordförandena i vänsterpartiet. Premiär att använda ”Skype för företag” i ett sådant här sammanhang. Vi ordföranden brukar åka till Sthlm ett par gånger om året. Funkade så där för en del, men helt klart bra mötesform miljömässigt och tidsmässigt. Det visade sig att jag har detta program i kommundatorn. Dock gick inte min kamera igång, men ljudet var bra och jag hörde och såg allt som hände och övriga hörde mig. Det handlade om valrörelsen, om former, innehåll och attityder. Eftersom jag tillbringat tre lördagar under våren på vad vi kallar partiföreningsskola, så kände jag igen mycket av innehållet.

På förmiddagen hade SRF, Synskadades Riksförbund, bjudit in till stadsvandring med ögonbindel och vit käpp. Nyttigt – men svårt och tröttsamt. Jag blir yr när jag inte ser och det delar jag med andra. Bra samtal om de hinder vi mötte på gator, Stortorget och Storgatan. Vet inte hur många förtroendevalda som bjudits in att delta, men alla partier kunde varit där. Två kom. S+V. Från V som prioriterar tillgänglighetsfrågor var tre anmälda, en fick förhinder på grund av sjukdom i familjen, två kom. Och en socialdemokrat. Uppföljningsmöte senare i juni för att diskutera det vi upplevde.

I måndags kväll träff med KPR, Kommunala Pensionärsrådet, som är väldigt aktiva och insatta. Fem kvinnor representerade och vi, delar av fullmäktigegruppen, hade ett förtroendefullt samtal om bostäder, tillgänglighet, pensioner, LOV (lagen om valfrihet), kollektivtrafik, måltider, korttidsplatser med mera. Alla sådana här möten bidrar till kunskap som är bra underlag för beslut i politiska sammanhang. Personligen kan en också få nytta av kunskapen. Visste inte mycket om ”FixarRoland”, men han existerar och hjälper en med göromål i hemmet, inte utanför.  Från 67 års ålder har jag för mig.

Igår en heldag med kommunpolitik; först kommunstyrelsens arbetsutskott, där näringslivschefen redovisade från företagsveckan tidigare i vår. 34 företag besöktes, 28 av dem kände sig expansiva, fem oförändrade framåt i tiden och ett (socialt företag) hade det tufft. Över huvud taget hade de sociala företagen som besöktes varit oroliga för framtiden. Det är en för lång historia att berätta här och nu, men jag förstår verkligen oron! I övrigt var det mest frekventa som tagits upp svårigheter att hitta mark för verksamheter och rekrytering.

De blågröna presenterade sin budget. Den innehåller stort uttag av pengar från bostadsbolagen, stor nerskärning på omsorgen, mer resurser till utbildning och är i övrigt småtrevlig att läsa texten till. Återkommer om detta förstås. Vi i S+V presenterar vårt alternativ om en vecka.

En motion av Lena Wibroe (M), om en strategi för besöksnäringen, får bifall och det enda jag beklagar är att jag inte skrivit den själv. Men – som jag upplyste arbetsutskottet om – jag har inte vågat för risken att få nej, så mycket känner jag för själva sakfrågan! Underlaget till beslut var väldigt befriat från landsbygdsperspektiv! Besöksnäringen ligger ju där, på landet! Majoriteten hade den goda smaken att ändra beslutsförslaget i min riktning.

Så paus med lite budgetdiskussion inom S+V, gruppmöte inför kommunstyrelsen och en väldig massa ärenden på det mötet, men inte mycket till diskussioner. Det stora den här dagen var budgeten för 2018 och vilka kommentarer som skulle komma om den. Efter detta möte hade vi i oppositionen genomgång av våra budgettexter i, tror jag, ca fyra timmar. God stämning och konstruktivt, men vi blev trötta på slutet, medges.

Nu sitta ute en stund och begrunda livets gång och flytet i kommunala budgetar. I morgon ska jag roa mig med Pride Älmhult!

Carin Högstedt

170531

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se