21. apr, 2017

Skolor kontra kommunhus, budgetberedning, 10 timmars arbetsdag, digital arkivering

Ibland överträffar politiken sig själv. Vad sägs om ”budgethearing” från kl 8 till 18.00? En fredag. Vi från S och V,som om några veckor ska på budgetberedning i Borgholm, har suttit hela dagen och lyssnat in viceordförandena och förvaltningschefer/VDar om respektive styrelse och nämnder. Vad har de att säga inför budget 2018? De stora nämnderna (utbildning t ex) fick trekvart på sig inklusive våra frågor, de mindre en halvtimme. Det är inte lite bilder och info vi fått. Presentationerna får vi i efterhand, men jag antecknar det som jag vill komma ihåg och enkelt hitta i alla fall.

-Ja, det är ett expansivt skede i Växjö kommun. Fler invånare betyder fler barn i skolan etc och behoven av nya förskolor och skolor är väldigt stora. Men en växande befolkning betyder även nya behov av fritidsanläggningar, kultur, parker, omsorg… Ja, allt påverkas av tillväxt i människor. Men fler medborgare innebär också mer intäkter och mer resurser i form av kompetens och kreativitet. Så problemen är inte problem egentligen, utan möjligen lite växtvärk. Självfallet blir en lite matt efter så mycket insupande av information i så många timmar, men det är också effektivt att få allt på en gång och kunna jämföra. Var är behoven störst? Något som kan tas bort? Ja, för V.s del är byggandet av nytt kommunhus inte angeläget alls, när det krävs skolor och förskolor för att alla barn ska få plats. Byggbolagen är ansträngda och det är inte vettigt att bygga allt på en gång.

Igår kväll på årsmöte med Kronobergsarkivet, där (V) är medlem. Efter själva årsmötet ett föredrag om digital arkivering. Intressant. I korthet: Hur arkiveras digitala möten och alla facebooksidor, som föreningslivet har? Försvinner viktig historia med mail och facebook? När telefonen ersatte breven, så varnades för historielösheten som skulle bli effekten… System för arkivering av digital information behöver utvecklas var konklusionen.

I morgon heldag igen. V.s partiföreningsskola del 3. Måste komma i säng tidigt för att komma upp känner jag.

Trevlig helg!

Carin Högstedt

170421

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se