4. apr, 2017

Fjäril vingad, färdtjänstregler, Bäckaslöv, Agenda 2030, tillgängliga bostäder, Attension

V.s fullmäktigegrupp hade möte igår kväll. Det gick snabbt. Många ärenden på kommunstyrelsen idag, som vi förberedde, men inte så upphetsande frågor direkt. Efter det hade vi bjudit in representanter för föreningen Attension. Vi ville helt enkelt veta mer om denna förening som finns för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer och problem samt anhöriga och även andra intresserade. 450 medlemmar i Kronoberg, 16 000 i landet. Ingen lokalförening i Kronoberg, tillhör ett riksförbund.

Fem representanter kom och vi slog oss ner och de berättade om sin förening, sin verksamhet och vilka de är till för. De gör allt ideellt, får bidrag från Region Kronoberg. Samarbetar med andra föreningar som RSMH och Funkibator. Det var mycket givande och från att ha vetat väldigt lite om föreningen, så är jag och vi mer medvetna och har bättre kunskaper. På morgonkvisten idag, på kommunstyrelsens arbetsutskott, informerade kommunstyrelsens ordförande, Anna, om överläggningar med Region Kronoberg om psykiatrin bl a. Redan där hade jag nytta av Attensions berättelse! Det är problem med köer till behandling och hjälp – utan tvekan – i Region Kronoberg. Två-tre år för att komma fram är ju ohållbart. Jag tyckte Anna talade på ett sätt som visade insikter om att kommunen får ta stort ansvar för att barn inte blir satta i en kö utan får adekvat hjälp. Kommunen pratar om tidiga insatser. Attension sa sig hört talas om det, men inte sett så mycket i praktiken. Det behövs fler personliga ombud, fler godemän och förvaltare, kontaktpersoner, stöd i vardagen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). En budgetfråga helt enkelt.

Det var för övrigt ett bra arbetsutskott med god stämning. Mycket diskussion om måltidsorganisationen och att den trots tillskott på många miljoner i månadsrapporten säger sig kanske behöva dra in på livsmedelskostnader och kompetensutveckling, kärnämnen i en god måltidsorganisation! Tydligare redovisning begärdes och ska komma.

Jag tog upp färdtjänstreglerna och det faktum att kommunstyrelsen inte behandlat dem och inte heller samverkansrådet med tillgänglighetsrörelsen. Nu kom reglerna som ett meddelande, färdiga och beslutade i regionfullmäktige, som är utförare åt sex kommuner i samverkan. Växjö kommun har överlåtit till och skatteväxlat med hela Länstrafiken med Region Kronoberg, men inte färdtjänsten. Där får kommunen det vi betalar för. Och äntligen får jag medhåll. Nästa ändring av färdtjänstregler ska behandlas på rätt sätt. Det är flera punkter jag skulle vilja ändra på.

Jag tog också upp det faktum att vi inte på länge fått någon redovisning av de stora idrottsföreningarnas ekonomi, de som vi har lånat ut stora belopp till när de byggde arenorna, Öster, Lakers m fl. Enligt beslut ska kommunstyrelsen (eller arbetsutskottet) få information två gånger per år. Det har gått år sedan sist, men nu ska det bli.

Kommunstyrelsen i eftermiddags, som sagt stort antal ärenden, men inte så mycket att orda om. Flera ärenden desamma som på förmiddagen. Bifall till V-motionen om tillgänglighetsmärkning av de kommunala bostäderna! Eva-Britt Svensson och jag mycket nöjda med det.

Information om nya stadsdelen Bäckaslöv. 12 000 bostäder kan där bli så småningom. En ”grön genomförandeplan” har fått tas fram. En fjäril – missade namnet, något med guld – behöver nyplantering av åkervädd, som kompensation för att nuvarande fjärilsmaten i form av åkervädd förstörs. Länsstyrelsen vill se att detta fungerar innan startbesked för exploatering. Så hanteras biologisk mångfald proffsigt! En fotbollsplan inom området ska bli äng – en ytterligare kompensation.

Slutligen så fick vi rapport om arbetet med Agenda 2030. Beslut finns. Malmö och Växjö kommuner är utsedda att ingå i en referensgrupp till regeringen. –Är vi beredda? undrade hållbarhetschef Julia. –Jovisst, FNs 17 mål för att avskaffa fattigdom, utbildning till alla, rent vatten etc – det ska Växjö kommun bidra till. Annars ska vi inte vara med i någon referensgrupp.

Nu en dryg timme tills Ola Larsmo inträffar på Stadsbiblioteket här i Växjö.  Kl 18.00. Ska bli mycket intressant att höra honom berätta om Swede Hollow, boken om svenskarna i Amerika, i ”Svenskhålan”.

Carin Högstedt

170404

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se