26. feb, 2017

Förskola med bekymmer, vandring kontra årsmöten, Funkibator, glasmästeri blev Mästeriet

Omskakande debattartikel i gårdagens (25/2) SvD! Två forskare, Christian Eidevald och Ingegerd Tallberg Broman, om tillståndet i ”det svenska flaggskeppet förskolan”. ”Lamporna blinkar rött i flera områden som likvärdighet, kompetens, utbildningsnivå, arbetsmiljö och redovisar en personalsituation med ökande sjukskrivningstal och rekryteringsproblem.” Visst vet jag att sjukskrivningarna ökar i kommunerna och att det är brist på förskollärare. Men att andelen outbildade för arbetet med barn är 22 procent i kommunala förskolor och 36 procent i de enskilt drivna… Kategorin förskollärare/fritidspedagog har nästan dubbelt så många sjukskrivningar av stressrelaterade orsaker som arbetsmarknaden i övrigt. Förskolan har missgynnats, kommit i skymundan och måste få en rejäl översyn, skriver de båda forskarna. 500 000 barn finns i förskolan. Här läggs grunden för trygga barn som klarar den fortsatta skolgången. Jag ska interpellera om hur det ser ut i Växjö kommuns förskola. Jag har tagit upp ”färre barn i förskolegrupperna” i en interpellation rätt nyligen, men här finns mer att rota i. Malmökommissionens forskare kom fram till slutsatsen att förskolepersonalens utbildning var den viktigaste parametern för en bra förskola. Hur kan det då tillåtas att det utbildas ca 1 200 för få varje år? Det blir ju en ond cirkel med för få utbildade, som slutar inom området på grund av stress och dålig arbetsmiljö. Och där sitter barnen,  i kläm.

Började denna söndag med en timmes vandring precis som förra söndagen. Borde naturligtvis ta en timmes promenad varje dag, men den ambitionen krockar med alla möten. Hela mars är fylld med årsmöten i föreningar som jag är med i. Skulle kunna vara på årsmöten varenda dag! I morgon är det Funkibators årsmöte. Det ska jag delta i. Fick en timmes information och guidning i deras lokaler i fredags när vänsterpartiets regiongrupp hade sitt möte där. Mycket verksamhet är i gång och mycket återstår, bl a att göra lokalerna tillgängliga för alla. Det gamla glasmästeriet, nu kallat Mästeriet, har brister, men Funkibator har planer och kommer att förverkliga dem. Graden av entusiasm är som alltid hög, när de berättar om framtiden. Ingenting är omöjligt.

Carin Högstedt

170226

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se