16. feb, 2017

59 min gratis-jobb, 53 år till, Ingelstad, Sydostleden, prio landsbygd

15.59 börjar kvinnor arbeta gratis – vid jämförelser av kvinnors och mäns löner. I pengar är det 76 miljarder på ett år. Förra året var klockslaget 15.57. Med den takten tar det bara 53 år, innan även kvinnor har lön hela dagen… Dagens ETC igår och idag lyfter dessa viktiga frågor. Finns också en hissnande berättelse om hur Dosa Al Samel höll liv i sig själv och två barn, när de hamnade i Medelhavet tillsammans med 500 andra flyktingar. Hon klamrade sig fast vid en badring och sjöng för barnen i fyra (är det möjligt?) dygn. Dosas pojkvän drunknade. 11 personer överlevde av de ca 500. Det ena barnet som Dosa höll liv i dog efter räddningen. Ett fartyg kom till undsättning till slut. Den långa flykten beskrivs i en alldeles ny bok, ”a hope more powerful than the sea”. Boken finns på en rad språk men inte svenska ännu.

Baksidan på Dagens ETC 16/2 är stor annons för ETC Växjö och ETC Västerås. Ni som anser det viktigt att ha ett medialt alternativ, att utmana monopolet, att få en tidning som står för feminism, rättvisa och miljö, en tidning som är både röd och grön – stötta!

”Landsbygden behöver en välfärdsturné” skrev Göran Greider i gårdagens (15/2) ledare i Dagens ETC. Tänkvärt och läsvärt om hur politiken satsar allt för att vara storstadens medelklass till lags (ROT och RUT till exempel) som om inte också medelklassen kan tänka och agera solidariskt och vilja ha jämlikhet. Greider menar att svaret på nidbilden av landsbygdsbefolkningen är fördelningspolitik, klasskänsla, jämställdhet, likvärdighet. Större del av landsbygdens befolkning än städernas är låginkomsttagare och har sämre utbildning.

Igår kväll var vi några förtroendevalda och tjänstepersoner inbjudna till Bygderådet i Ingelstad, söder om Växjö. Vi var där för några månader sedan och nu ville rådet, ca 12 personer, veta om vi hade med oss något resultat från förra mötet. De var riktigt ettriga, pålästa och angelägna att komma framåt med bostäder, detaljplaner, centrumplan, lokaler för skola-förskola. Det är alldeles fullt i alla skollokalerna. Det är alltid jobbigt att vara i opposition i sådana här situationer. Det går inte att lova saker för det finns troligen ingen majoritet för att genomföra. Nu tyckte jag dock att (V)-motionen (som bifölls enhälligt)  om att köpa mark, detaljplanelägga för bostäder av alla sorter även utanför Växjö stad  - att det har tagit skruv och Vidingehem, bostadsbolaget som bygger utanför Växjö stad) redovisade långt framskridna bostadsplaner om än inte helt i lås. Det är också så att detaljplaner nuförtiden innehåller inte bara bostäder utan även lokaler för äldreomsorg och förskola/skola. Förr gjordes planer för bostäder och så kom vi på efteråt att folk som flyttade in hade barn med sig… Klart förbättrad samhällsplanering.  Men säker skolväg – riksväg 27 – är ingen säker sådan. Det är Trafikverkets väg. Både stat, kommun och Region Kronoberg kan sägas vara inblandade, när det handlar om barns säkerhet.  Borde gå att lösa! Ligger i allas intresse. Ska se om jag hittar en ingång för att aktualisera detta.

Sydostleden, cykelleden mellan Växjö och Simrishamn, som går genom Ingelstad, stod också på dagordningen. Busschaufför tog upp att folk cyklar på riksväg 27 för att leden är för dålig. Och 27.an är inte lämplig att cykla på, ja direkt farlig. Flera i Bygderådet talade för asfalt på halva leden, det vill säga hård plats för cyklar OCH mjuk för hästar. Precis vad vänsterpartiet föreslagit men det blev ju blankt nej av kostnadsskäl. Fast det är en investering i något som lanseras som nationellt och internationellt intressant och som ska stimulera besöksnäring och företagande utmed leden. Jag får inte ihop det.

Sammanfattningsvis en mycket givande kväll med ett engagemang som utvecklar Ingelstad och landsbygden runt omkring. Det är driv i Bygderådet! Nästa möte blir ett stormöte i april. Kravet är enkelt: Kom med  ett resultat!

Ikväll årsmöte med Vänsterpartiet Växjö. Som valberedare hoppas jag medlemmarna blir nöjda med valberedningens förslag. Fyra helt nya namn.

Carin Högstedt

170216

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se