8. feb, 2017

Landningsbanan, Brobyggarna, färdtjänst, kommunhus, bostäder, salva, utan mascara

Besök på ”Landningsbanan” på Arabygatan i måndags. Vi var sex personer från (V) som träffade många av de anställda, som berättade vad de gör. De är samlokaliserade med ”Brobyggarna”, ett projekt som går ut på att skapa kontakter mellan skola och föräldrar, skapa förståelse bland nyanlända för vårt skolsystem. Landningsbanan handlar om att ta emot barnfamiljer och ensamkommande barn och unga. De får under fyra veckor komma dit och bli introducerade i svenska samhället och barnen ska få sin skolgång ordnad. Bra verksamheter med personal som gör allt för att det ska gå bra för dessa människor. Men på det stora hela så borde ju alla vuxna från dag ett få vettiga sysselsättningar/utbildningar. Även om de inte får uppehållstillstånd, så är ju det en investering i människor, bistånd här och nu. Igår på kommunstyrelsen fick Brobyggarna nya medel till sin verksamhet, kommunala pengar. Tidigare har det varit statsbidrag. Hoppas vi kan enas om att permanenta verksamheten.

Idag på förmiddagen träff med Region Kronobergs trafiknämnds ordförande och vice ordförande samt en färdtjänstberoende privatperson med åsikter om hur det fungerar och inte. Bra! Jag fick nya insikter i hur det går att påverka från kommunalt håll och regionrepresentanterna fick höra berättelser från verkligheten. Deras ”klagomur” måste göras känd var vi överens om. Konflikten ligger i krav på samåkning och det faktum att många färdtjänstberoende har arbeten och annat att passa tider till. Det går inte ihop alla gånger. Vi fortsätter arbeta med frågorna. Det var en trevlig stämning. Privatpersonen, Benny, är en trevlig man, snabb till skoj och skratt. Jag är glad att jag träffat och lärt känna honom. Och att det gick att ordna träffen idag på ett smidigt sätt.

Igår möten från morgon till kväll: Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen, distriktsstyrelsens arbetsutskott. Mycket information, mycket diskussion, mycket att hålla reda på. Bra ekonomiskt resultat för kommunen i årsbokslutet – men resultatet beror till stor del på statsbidrag av engångskaraktär – och en underliggande oro för minskade skatteintäkter och ökade utgifter är befogad. Samtidigt går de stora nämnderna som omsorgnämnden och utbildningsnämnderna med stora överskott. –Ja, det är sant.

Nya kommunhuset i Växjö går vidare för projektering. Det lär inte gå att hejda. Känns bra att som enda parti  (ja, SD.s röst igår men vet inte vad det betyder) stå på bromsen. Vi kan använda nuvarande hus ett antal år till och då använda de resurser som satts in på senare år, miljoner som är investerade i modernisering, renovering, tillbyggen. Se reservationen på www.vvaxjo.se.

I morgon besök från Kalmar kommun som vill höra hur vi arbetar med tillgänglighetspolitiken i kommunen. Det ska vi, tillgänglighetstjänsteperson, ordförande i Samverkansrådet och undertecknad, göra. Så är det slutintervjuer inför V Växjös årsmöte, valberedningen ska ta ställning och skicka ut förslag plus träff med Noaks Arks anställda inför styrelsemöte i Stockholm på fredag. Ikväll distriktsstyrelsen. Det hopar sig.

Ute kallt, kallt, blåsigt. Lite snö. Inte roligt alls. Åkte till vårdcentralen – äntligen. På vinst och förlust. Beställde inte tid. Fick så ont i ögonen igen. Inflammation. Salva. Känner att det är rätt salva, men svårt att se med den i ögonen. Sex dagar. Bara och bita ihop. Utan mascara dessutom.

Carin Högstedt

170208

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se