25. jan, 2017

Handlingsplan för Linnéfirande men inte tillgänglighet, glas, trä, sten i stadshus

Klockan är sex och jag har redan ätit frukost och läst tidningar. Svårt att sova ibland och Tassi, en av katterna, var extra kelig och då bits hon i näsan och slickar i ansiktet. Dags att gå upp och servera mat, tycker hon och kurrar.

Hur som helst; det blir en bra dag med mycket skrivande. Gårdagens fullmäktige ska sammanfattas i (V)äxjös Kommunnytt. Det är det viktigaste. Har även ett par nya motioner i huvudet. Ska lämna in en skrivelse om solceller och bygglov till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden under dagen. Den är klar. Varför bara åtta kvadratmeter solceller på taken utan bygglov? Varför inte 100 % om de sluter an till takets lutning? Försöka duger, säger partivännen Mikael Karlsson och jag. De nya motionerna kommer att handla om att tillgänglighetscertifiera hyresrätterna och att tillämpa modellen Bostad först, för hemlösa/bostadslösa. Det är en framgångsrik metod för att få rätsida på livet för de som lever utan hem. Alla behöver ett hem. Bostad först, sedan kommer arbete och socialt vardagsliv.

Fullmäktige igår var lite ovanligt med stor medial bevakning. Inte för att se hur det skulle gå för motionen om systematiskt tillgänglighetsarbete utan för att titta på det vinnande konceptet för ett nytt stadshus. White Arkitekter var vinnare och huset naturligtvis tjusigt på skisserna, i glas, trä och sten. Betydligt roligare än grannen WTC-huset. En kombination av resecentrum och stadshus. V-gruppen ställde frågor om säkerhet och cykelparkering. Den senare finns i källaren, sas det. Jag har svårt att se hur säkerheten ska kunna lösas med resande, allmänhetens tillgång, beslutsfattande myndigheter och hotade (sånt händer) politiker, men firman hade tänkt mycket på det, sa de. I det som kallas ”vardagsrum” skulle alla kunna träffas, om jag fattade rätt. Inte mig emot! Jättebra, men slipper vi ”taggarna” som vi nu måste ha för att över huvud taget komma ut och in i kommunhuset? Tror inte det.

Ja, det om stadshuset, som uppenbarligen de blågröna ska forcera fram. De har lagt in det som en besparing i budgeten 2018! En beräkning i Smålandsposten idag slutar på 300 miljoner kronor för bygget. Tror inte någon vet slutnotan. I V-gruppen anser vi att vårt nuvarande kommunhus håller ett antal år till och bygger hellre lägenheter ovanpå ett nytt resecentrum. Men det lär vi inte ha någon framgång med. Så mycket prestige är redan nerlagd i nya stadshuset att de blå-gröna kommer inte att backa oavsett kostnader.

I övrigt ett rätt kort fullmäktige. Information om villkoren i försäljningen av de nära 2 000 lägenheterna. Ömsom vin och vatten. Studentlägenheterna förblir studentlägenheter. Ombildningar till bostadsrätter hejdas. Men de privata med i den kommunala bostadsförmedlingen? – Jovisst, men saknas gemensam ”plattform”. Och så lär det förbli. Det har aldrig funnits någon vilja från kommunens sida att få med privata fastighetsägare och avsaknaden av teknisk plattform hade naturligtvis kunnat åtgärdas vid det här laget. Vad gäller ”social förtur”, det vill säga en viss procent av hyresrätterna avsätts för människor som står utan hem på grund av misshandel eller annat, så sjunker de 6 procenten som kommunen tidigare avsatt till 2,5 procent. Och inga villkor är för evigt, som kommunalrådet (C ) sa flera gånger.

En M-motion om att fortsätta firandet av Carl von Linné varje år fick stort bifall. Vi hade stort firande 2007, då han skulle fyllt 300 år. Nu ska vi göra en plan för firande 2017 och framåt. Skolbarn ska lära sig om naturvetenskap är syftet står det i motionen. – Låter trevligt men är ju att slå in en öppen dörr. Tror de att lärarna inte kan undervisa i naturvetenskap utan att fullmäktige beslutar om en plan för Linnéfirande? Och lägger extra pengar på? Här var (V) ensamma i sin kritik.

När majoriteten väl röstat för en plan för Linnéfirande så var det dags för en handlingsplan för tillgänglighet, vilken saknas i Växjö kommun. Nu var det svårare för de blå-gröna. Nä, si det ska inte göras någon och i varje fall inte nu. Det är andra gången detta obegripliga nej till en enkel och nödvändig handlingsplan kommer. Eva Enkvist, från tillgänglighetsrörelsen, var med på fullmäktige och ställde en fråga om VARFÖR detta nej på allmänhetens frågestund. Hon sa efteråt att hon följer min blogg och hade med sig boken ”Naturguide till Tenerife” av Etienne Edberg. Hon hade läst att jag inte kan hitta den här hemma och gav mig sitt ex. Det är en skatt verkligen! Jag blev rörd. Så uppmärksamt! Tack!

Min interpellation om sjöfåglarnas framtid i Helgasjön fick svar och det mest förvånande med det var att Sofia Stynsberg (M), som svarade, inledde med att det var en liten fråga. Jämfört med kommunhus t ex. Hon menade kanske inte så illa, men det är nog så att många är helt okunniga om fågelliv och dess betydelse för biologisk mångfald. De vet inte heller om att Kronobergs bestånd av storlommar och fiskgjusar är av internationellt intresse. Så kan det vara.  Det som är viktigt för mig (och fåglarna) är en bisarr bisak för någon annan. Ett kommunhus står i ca 50 år. Fåglarna ska finnas i många tusen, för kommande generationer.

Nåväl. Det blir några positiva åtgärder för fåglarna, men inte av den digniteten som jag tror behövs. Får återkomma till det.

Har gått med i kvinnogrupp som ska vandra för fred. Får se vad det blir av det. Några mil till sommaren kanske.

Carin Högstedt

170125

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se