5. jan, 2017

Memory, jämställd tidning, fler miljardärer, Destination Åsnen, fiskgjusar, tiggarstämpling

Hemma igen – slut på semester och Teneriffa-besöket. Tyvärr blev maken L.s hosta bara värre under vår vecka i solen. Det visade sig vid hemkomsten vara lunginflammation. Inte roligt alls. Att vara sjuk hemma är inget kul, att vara det på resande fot är än värre. Men med antibiotika och vila så lär det gå över tämligen snabbt.

Smålandsposten fortsätter sina inblicksreportage. Den senaste med Kerstin Haggren som författare handlar om sjön Åsnen, om striden om regleringen av sjön på 70-talet, om Nationalparken Åsnens tillblivelse 2017, om Destination Åsnen som besöksmål och vårt beroende av vatten. Intressant att läsa och mycket aktuellt. Region Kronoberg (genom helägda bolaget Destination Småland) och två leaderområden satsar 6,4 milj kr på tre år för att göra Åsnen som nationalpark attraktiv för besökare. Det är en balansgång mellan flora och fauna å ena sidan, mycket folk och risk för nerslitning å den andra. Företag med mat och logi, kanotuthyrning etc ska gå runt; det kräver många besökare. Samtidigt ska fiskgjusarna vara fredade. Just fiskgjusar är för många ornitologer i andra länder något exotiskt och sällsynt. Det är här de finns, i Kronoberg. Jag tror på utveckling av fågelturismen, men på fåglarnas villkor.

Positivt från den parlamentariska landsbygdskommittén som är tillsatt av regeringen och nu har kommit med 75 förslag för att stärka landsbygden i vad jag förstår i full enighet mellan partierna. Vänsterpartiets representant i kommittén, Håkan Svenneling, var här i Kronoberg i oktober och berättade om kommitténs arbete. Måste varit ett intressant uppdrag! Nu gäller det bara att få fart på besluten och genomförandet! Ska läsa igenom hela rapporten så fort jag hinner.

I Dagens ETC tisdag 3/1 skrev Claes Borgström ledaren under rubriken ”Hur kan socialdemokrater vilja registrera fattiga?”  Bra skrivet! Syftet med registrering skulle vara att polisen skulle kunna kontrollera att en tiggande människa har tillstånd att göra det på angiven plats. Men, skriver Borgström, om det ska ha någon effekt måste det finnas någon typ av sanktion. ”Hur straffar man en fattig människa som tigger på fel plats vid fel tillfälle? Böter?” Borgström hoppas på en jättelik demonstration från vänstern till stöd för utsatta människor – om registrering blir ett politiskt förslag. Ja, det gör jag också.

Fredag 30/12 skriver Johan Ehrenberg ledaren i nämnda tidning. ”Vem ska bli miljonär?” är hans rubrik. Mycket läsvärt om det faktum att vi alla skulle kunna vara halvmiljonärer i alla fall, om resurserna fördelades rättvist mellan alla vuxna i världen. Ehrenberg skriver om de 3,5 miljarder fattiga människor i världen vars ekonomiska uppgift är att öka rikedomen för de 0,7 procenten rikaste, som äger nästan hälften av de rikedomar som finns… Absurd värld och det bara rullar på. Ehrenberg är optimist: ”Människan har aldrig varit så nära sin egen befrielse som nu.” Det krävs lönekamp, politisk kamp, skatter som tar från de rika och skapar frihet och investeringar för de som inte har, individuell kamp för att aktivera sig, inte bara prata utan göra här och nu. Bra att en dagstidning kan förmedla detta enkla (!) budskap!

Idag torsdag 5/1 finns en genomgång av tidningens jämställdhetssträvanden. De är jämställda enligt egna kriterier, som inte bara handlar om antal kvinnor/män som finns på foton t ex utan vilka som blir profilintervjuade, skriver debattartiklar med mer. Finns ingen annan tidning vad jag vet som gör något liknande. Ett stort uppslag idag handlar om den skenande ojämlikheten i Sverige, hur toppinkomsterna rusar, miljardärerna ökar och Sverige sjunker på jämlikhetstoppen. Möjligen kan den hårresande läsningen om klassklyftorna synas motsäga Ehrenbergs optimism om vår egen nära befrielse. Eller är vi i de yttersta av dagar?

Har börjat fundera på om en lösning på många problem inom exempelvis vårdsektorn är intraprenader, det vill säga enkelt uttryckt mer makt och inflytande till personalen. Varför är den formen inte mer frekvent? Är det personal eller politiken som hindrar? Eller båda. Fick inspiration i tanken av en artikel på nätet någonstans om en skola i Norrköping, som mot alla odds gick från sämst till bäst (nästan) när en våghalsig ny rektor tog sig an sin uppgift på lite annorlunda sätt och utanför ramarna. Skolan heter Borgsmoskolan eller liknande. Läs gärna.

Idag har barnbarnen varit här och vi hade några trevliga timmar. De visade mig sitt arbete med ”minecraft” och så spelade vi memory. Som alltid, enligt min erfarenhet, är barn bättre på memory än vuxna. Så när även en av mina döttrar (moster till barnbarnen), som alltid vann memory som barn, nu kom och deltog i spelet, så vann den yngsta av barnbarnen, åtta år till sin stora glädje.  

Nu slut för idag. Ska se på TV som omväxling. Ska se Grantchester för första gången. Sägs vara en mysig deckare.

Carin Högstedt

170105

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se