21. dec, 2016

Hågeryd naturreservat, Erik o Sigvard, flygblad, Norrelid, Åbovägen, finanspolicy

Bottenfrusen efter att ha trampat runt med flygblad i södra kommundelen. Fick ut nästan 700 ex på ett par timmar med tre personer som idkade fotarbete. Se på www.vvaxjo.se vad vi spred! Innan dess skrev vi, redigerade, korrläste, ändrade, strök och blev så småningom nöjda. ”Vi” är fullmäktigegruppen plus politisk samordnare. Nu hemma i värmen.

Igår på kommunstyrelsens arbetsutskott var V-motionen om systematiskt tillgänglighetsarbete uppe. Svaret är att arbetet sker genom samverkansråden. God dag yxskaft. Samverkansrådet har inte ens fått motionen på remiss. Hur dåliga svar får de blå-gröna prestera? Men jag tror jag fick dem att förstå hur illa genomtänkt (inte alls tänkt) det är och att samverkansråden behöver en handlingsplan, en politisk vilja och resurser för att komma någonstans. S är med oss, men det räcker ju inte.

Fullmäktige igår var långt men inte övermäktigt. Det var sista fullmäktige med Benny Johansson (M) som ordförande. Han har varit utmärkt, rekorderlig och klar. Jag inledde mötet med att begära ordet på ledamöternas frågestund (frågade Benny om lov innan) och sade några ord om Sveriges Kristna Råds (SKR) Julupprop för en human migrationspolitik och skickade runt namninsamlingslista. 44 ledamöter (61 sitter i kommunfullmäktige) skrev under. Bland de 44 finns även icke tjänstgörande ersättare och kanske någon publik. Bryr mig inte om vilka som skrev eller inte, men är glad över 44 personer som vill ”ge barn och unga trygghet och framtidstro, ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv och att undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening”. Inte mycket begärt på ett sätt, men i dagsläget ändå ett hälsotecken att så många står upp för Barnkonventionen och julbudskapet. Se och skriv under på  www.juluppropet.se

I övrigt gick alla voteringar efter blockgränserna, S+V på ena sidan, M+C+L+KD+MP+SD på den andra. Två äldreboenden kommer att säljas, både fastigheter och driften, till privata företag. Det är Åbovägen och Norrelid i Växjö stad. Utbildning av undersköterskor för personer som vill byta bana mitt i livet och har en gymnasieexamen inom något annat område – nä, det gick inte att bifalla den S-motionen trots skriande behov av undersköterskor. Hur skulle det finansieras? Till saken hör att omsorgsnämnden i Växjö kommun vid årsskiftet kommer att ha 100 milj kr i eget kapital! Torde vara unikt stark ekonomisk position i en omsorgsnämnd i detta land.

Kommunens finanspolicy har reviderats och i det arbetet har en V-motion faktiskt behandlats seriöst och nu ska ”placeringar inte göras i företag vars omsättning härrör från produktion och distribution av tobak, alkohol, droger, kommersiell spelverksamhet, krigsmaterial och pornografi”. Så en framgång och viktig sådan! I kommunstyrelsen las tidigare till (på centerinitiativ) att vi också ska undvika företag som sysslar med fossila bränslen.

Självförsvarskurser för tjejer på gymnasiet blev tvärnej. Det är helt plötsligt omöjligt att ha en kurs som vänder sig till ett kön. Att verkligheten visar att det är flickor/kvinnor som är utsatta hjälper inte. Jag tog med SvD hemifrån som denna dag hade rapport om sommarens festivaler och rättsliga efterverkningar.  114 anmälningar och ett enda fall har lett till en fällande dom. Och det handlar om flickor som anmält  tafsande och trakasserier av olika slag och våldtäktsförsök såväl som våldtäkter. Nu ville vi i (V) ge möjligheten att delta i en kurs som stärker självförtroendet och lär ut hur hon blir tryggare, vågar ta plats och slipper de begränsningar som flickor/kvinnor har på grund av rädsla för övergrepp. Men tala om att köra huvudet i en vägg. Självfallet finns det möjligheter att ordna kurser – det görs – utan kommunens hjälp, men skolan är den plats där alla så gott som passerar. Därför detta motionsförslag.

 En eloge till Jan Bärtås, @JanBartas, för reportaget om det nya naturreservatet i Hågeryd, Smp 19/12. En eloge även till Länsstyrelsen som fixat så att bröderna Erik och Sigvard Gustavssons ängar (delar av) blir reservat. Bröderna, som jag träffade, blev lite rikskändisar på 90-talet, då TV gjorde en dokumentär om deras förhållande till naturen och ambitionerna att göra all skötsel på gården efter gamla recept och traditioner. Jag trodde att de var helt bortglömda liksom deras gård, men så kommer detta reportage om naturreservat med mera. Intressant! Roligt!

I morgon dan före dan före dopparedan och jag räknar med att hinna med både flygbladsutdelning, julklappsinköp och matlagning. Idag har tiden vänt. Mörkret är på väg bort, sakta men säkert.

Carin Högstedt

161221

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se