30. nov, 2016

Turkiska frågan, minoriteter i Sverige, Parketten, etiska regler för finanser

Vacker morgon med ett par plusgrader och sol. Hemarbete tills distriktsstyrelsens arbetsutskott samlas. Ska lyssna på regionfullmäktige som har möte idag och kan ses och höras via Öppna kanalen, medan jag skriver och/eller torkar golv. Intressant att ta del av det politiska spelet, när en själv inte är en del av det (men maken L).

Noterade på mötet i Videsborgs bygdegård häromkvällen att det var kvinnorna i publiken  som ställde frågor, väldigt markant och ovanligt på dessa direktmöten. Innehållet var dock som ofta påfallande mycket trafikfrågor men även den ovanliga frågan om hur skapa studiero i klasserna. Det var invånarna i Vederslöv och Dänningelanda som var inbjudna denna kväll.

På kommunstyrelsens arbetsutskott igår behandlades Kulturdepartementets remiss SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism. Utredningen handlar framför allt om den nationella nivån och förslagen ger regeringen uppdrag att verkställa: Till exempel en offentlig ursäkt till romerna för övergrepp och kränkningar under 1900-talet och idag. Det rättsliga skyddet mot registrering på etnisk grund ska ses över. Ett oberoende nationellt organ för skydd och främjande av mänskliga rättigheter ska inrättas. Det finns många fler förslag. Bra arbete, bra förslag! Förslaget till beslut från kommunstyrelsen är tämligen positivt men tycker att det behöver utredas mer vilken påverkan utredningens förslag har på det kommunala självstyret. Det brukar finnas fog för det. När nationella nivån kommer med nya förslag så är det ofta kommunerna som får betala. Men i detta fall är det faktiskt helt obefogat! Växjö kommun får inga nya uppdrag, men utredningen kan leda till att nationen Sverige kommer närmare ett tillstånd där romer såväl som andra minoriteter får samma möjligheter och skyldigheter som andra medborgare. Det kan omöjligt inkräkta på det kommunala självstyret. Ska försöka ändra remissyttrandet i kommunstyrelsen. Hade ingen förslagsrätt igår.

I en V-motion om tillägg till Växjö kommuns finanspolicy har Eva-Britt Svensson föreslagit att placeringar inte ska ske i företag vars huvudsakliga verksamhet är produktion och/eller försäljning av pornografi, alkohol, tobak, vapen eller kommersiell spelverksamhet. Placeringar får inte heller göras i företag som inte följer internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, barnarbete och miljö. ”Huvudsaklig verksamhet” definieras 10 % eller mer. Detta köpte alla när vi igår reviderade finanspolicyn och ett ytterligare bra tillägg kom från (C) som la till att vi inte ska placera pengar i företag som investerar i fossila bränslen. Utmärkt tillägg det också.

Så var vi några i V-gruppen som besökta Parketten, en kommunal verksamhet för personer med psykiska funktionsvariationer. Mycket fina lokaler i f d Folkets Park, där vi en gång i tiden hade fullmäktigesammanträdena. Då var det mindre fint. Total förvandling. Här görs hantverk, här lagas mat, här finns en mediagrupp och här görs musik och servicetjänster. Mycket trevligt besök med nya kunskaper om den här verksamheten och vilka den är till för. Sökande efter nya lokaler påbörjade för alla kvarvarande lokaler i parken ska rivas och ge plats för bostäder.

Så fram mot kvällen ett möte med kommunala gruppens arbetsutskott och planering för framtiden och slutligen till stadsbiblioteket och Bibliotekets vänner. Satt i kassan tillsammans med Olof och sålde biljetter och medlemskap för 2017. Så en kväll om ”Turkiet – en del av Europa?” Stefan Höjelid, docent i statskunskap, och Nurten Öskoray, författare och journalist talade för en intresserad publik. Det var sista föreställningen 2016 för Bibliotekets vänner. Programmet för våren kommer snart och innehåller bl a Nina Björk 14 mars.

161130

Carin Högstedt

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se