16. nov, 2016

Ingen kommun fri från våld, stor sal o liten publik, våldsförebyggande o brottsbeivrande

Enda kruxet med ”Tema tillgänglighet” och mötet i måndags kväll var att publiken var mindre än vi kunde tro! Lika många tjänstepersoner och politiker som publik! Ca 20 av varje. Men vårt upplägg flöt bra och de korta informationerna var snärtiga och med mycket innehåll. Dialogen sköttes vid ett antal bord på olika teman som stadsbyggnad, färdtjänst, trafik, omsorg, föreningsbidrag… Den fåtaliga publiken kan inte skyllas på bristande marknadsföring. Så det var väl vädret!? Men vi fortsätter är Eva Johansson (C ), ordförande i kommunstyrelsens samverkansråd med tillgänglighetsrörelsen och jag vice ordförande överens om. Frampå vårkanten blir det ett nytt temamöte. Lokalen, IOGTs stora sal på bottenplanet fungerade bra liksom filminspelningen och teckentolkningen. Textning till filmen önskas! Lägger jag på minnet.

Fullmäktige igår. Blir näst intill förtvivlad över de blågrönas oförmåga att förstå eller vilja förstå. När vi i (V) pläderar för vår motion om ”En kommun fri från våld”, så kommer som svar en lång föreläsning om allt som görs i paradiset på jorden, Växjö kommun. Avtal med kvinnojouren, plan mot våldsextremism, tidiga insatser för barn… Som om jag och vänsterpartiet är okunniga om Kvinnojouren Blendas verksamhet. För h-e, jag var med och startade den i början på 1980-talet. Vi har stött arbete för att få fram en plan mot extremism, vi har motionerat om en handlingsplan mot hedersrelaterat våld, fått bifall till den – men inte sett någon plan varken mot det ena eller andra. Det vi pratade om igår, En kommun fri från våld, är ett FÖREBYGGANDE arbete, ett projekt som pågår i Sverige, där Västerås och Borås kommuner är drivande tillsammans med riksorganisationen Män för jämställdhet. Poängen är förebyggande arbete med barn och unga, där ungdomarna är med hela tiden. Det yttersta målet för Kvinnojouren är att inte behövas, att lägga ner sin verksamhet. Är det svårt att förstå att våld ska förebyggas? Är det svårt att förstå att det inte är ett mål i sig att kvinnor ska lägga tusentals ideella timmar på att ta hand om sina misshandlade systrar? Är våldsprevention för svårt ord? Svaret på att förebygga våld är inte poliser, säkerhetschefer och kvinnojourer. Dessa är nödvändiga men vi måste arbeta för att våldsbrotten inte uppstår över huvud taget parallellt med att ta hand om brottsoffer och förövare. Har vi råd och någon enda anledning att avstå från att testa ett nytänkande förebyggande arbete?

Det projektet vi ville att Växjö kommun ska följa, ta del av och lära av pågår redan och en viktig ingrediens i det är jämställdhet och genusperspektiv. En annan är att hela kommunen ska engageras. Svaret på vår motion från samtliga övriga partier var undanglidande. När jag i kommunstyrelsen frågade vad det betyder, så blev svaret att de nog inte ville göra något med anledning av motionen. Ett direkt avslag hade varit tydligare.

Ja, det var mycket om en enda motion igår.

Nu till staden och partikansliet för att skriva, redigera, trycka (V)äxjös Kommunnytt. Ikväll är det distriktsstyrelsemöte. Däremellan söderut i kommunen med Knytt-spridning i ca 700 brevlådor.

Carin Högstedt

161116

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se