25. okt, 2016

Dubbelstöten, Fresh, ICA, Improvera, mångfald, kulturkrock, gråt och skratt

Kan inte hejda tårarna när Nahide Arabadji läser sin dikt om föräldrarnas flykt. Det är så bra, hon läser så bra och dikten griper in i kropp och själ. Notera hennes namn; hon bor i Araby i Växjö. Vet inte mycket mer om henne, men det blev väldigt tyst på Fria ordets hus när vi lyssnade på henne idag, väldigt tyst, ett andrum. Hon och vi andra, fullt hus, var på heldagsseminariet om Afghanistan. Jag där en timme bara på grund av andra möten, men hade tur och fick lyssna på Nahide och sedan Spogmai Jabarkhil, som talade om ”jämställdhet när kulturer krockar”. Det var plats för gråt under hennes berättelse också, men även mycket skratt. Hon berättade om den kultur som afghanerna vuxit upp med – hennes pappa t ex, och hur olik den är den som möter i Sverige. Hon växte upp i Sverige som vilken svensk flicka som helst, men när hon blev tonåring började konflikten mellan det liv hon ville leva, fri som fågeln, och den tradition som bröder och pappa prackade på henne. En fantastisk berättelse om hennes liv, som hon upprepar flera gånger är många, många tjejers liv i Sverige och därmed allmänt tankeväckande.

I publiken fanns en hel del personal från HVB-hem t ex och vad jag förstår var dagen lyckad och det känns skönt, för det är inte lätt att ordna sådana dagar utan andra resurser än ideella med god hjälp av ABF. Ett tag var det väldigt få anmälda och så kom ketchupeffekten på slutet.

På förmiddagen kommunstyrelsens arbetsutskott med internbudgetredogörelse från tekniska nämnden och omsorgsnämnden. Ställde min standardfråga om hur omsorgsnämnden hanterat att bryta ner mångfaldsprogrammet till handlingsplan. Fick krystade svar. Glömde fråga tekniska. Min vetenskapliga undersökning om mångfaldsprogrammets ställning i nämnder och styrelser säger mig att det programmet står inte högt på dagordningen. Någon som sätter emot?

På eftermiddagen samlades ”nätverket för social ekonomi” och det var friska fläktar. Information om kommunens arbete med projektmedel för ”utlandsfödda kvinnor”, kort kallat ”projektet”. Föll i god jord. Nutid, framtid – öppen dialog och god stämning. IOP, sociala företag, upphandling, crowdfunding?! Näringslivet och stödverksamhet breddas. Fler möjligheter men kanske inte enklare.

Igår var jag på besök tillsammans med tjänstepersoner och några andra förtroendevalda hos ICAhandlarna, det vill säga administration som är kvar i Växjö efter att ICA-lagret flyttade bort. 50 anställda och bra information i ICAs verksamhet och organisation. Frågade när det normala i butikerna är ekologiskt, KRAV etc och det andra med gifter i pekas ut med dödskallar (lite överdrivet men inte mycket). –Det går åt det hållet, sa vår värd Maria.

Så på Fresh i Gransholm, som enkelt sagt sysslar med ventilationssaker i plast. Sysselsätter ca 75 personer. Ingår numera i större koncern, som är börsnoterad i England. Fresh sysselsätter 35-45 personer varje dag från Samhall. De berättade om svårigheten med rekrytering i ”plastbältet” – Hammarplast i Tingsryd, Ackurat i Lammhult m fl har samma problem. Kanske en kommunal yrkeshögskola för plastproduktion?

Så till Improvera, som finns på Videums företagsby på Campus. Bildades 1995 och har flera grenar som Styrelseakademin, VD-utbildning och konsultverksamhet inom dessa ämnen. Små företag i regionen är väldigt dåliga på att använda externa ledamöter i styrelserna, sas det. Ändå finns en bank av intresserade varav 35 % kvinnor. Som alltid nya kunskaper, nya kontakter och vissa företag har en ingen aning om att de finns ens! I morgon tre nya besök! Tar i princip hel dagen, så jag lär inte komma igång med en tänkt interpellation och artikel i morgon heller.

Branschorganisationen Visitas kampanj under valrörelsen 2014 om ”dubbelstöten” var säkert effektiv och hade genomslag. Nu är den emellertid sänkt. De höjda arbetsgivaravgifterna för unga i restaurangbranschen har inte hejdat utveckling eller anställningar! Tvärtom har ungdomsarbetslösheten minskat. Läs gärna Karl Grauers i Dagens ETC måndag 24 oktober! Ungdomar har arbete, folk äter ute.  Alliansregeringens subventioner var dyra och ineffektiva. -Vad var det vi sa?

Carin Högstedt

161025

#hgstedt

Carin.hogstedt@vxjo.se

www.maqt.se

www.cargog14.se