23. okt, 2016

Vi står inte ut! NOG NU! folkbildning i klasskampen, GAL/TAN, könsstympning

Det demonstreras på olika håll i landet mot de hårda asyllagarna och i synnerhet utvisningarna av barn/unga till Afghanistan. Ett nätverk, #vi står inte ut, har bildats. Det verkar starkt besläktat med vårt regionala nätverk NOG NU! Det senare har sedan ett par månader planerat för ett seminarium tisdag 25 oktober, heldag om Afghanistan. –Vad är skälet till att så många kommer till Sverige? Hur är det att leva i Afghanistan idag? Vad är det de flyr från? Vad skickas de tillbaka till? Många föreläsare med olika kunskaper, Fria ordets hus, Växjö, 9.30 – 16.00. Arrangörer är NOG NU! ABF och Svenska Afghanistankommittén, Växjöavdelningen. Anmälningstiden har gått ut men det lär finnas ett par platser kvar.

Intressant i DN Debatt idag om en rapport från Katalys, ”Socialdemokraterna har outsourcat sin framtid”. Det handlar om den traditionella höger-vänsterpolitikens bortgång och den postmateriella-kulturella konflikten längs GAL/TAN-axeln. GAL står för grön, alternativ, frihetlig, TAN står för traditionella, auktoritära, nationalistiska värden. I artikeln sägs att FI, MP och V är de mer frihetliga partierna och tar de nya frågorna. S hamnar på någon slags mittlinje och det skulle förklara det dåliga opinionsläget jämfört med ca 45% förr i världen. Tja, intressant! Jag har läst om GAL/TAN innan och ska se vad vi kan dra för slutsatser i partiet lokalt/regionalt. Vi startar ”partiskola” till våren inför valet 2018 och då passar det bra med nytänkande rapporter. Helt klart är inget sig likt. Min generation gick in i politiken med hull och hår, valdes till kassör eller sekreterare och har förblivit våra föreningar trogna. Klasskänslan i ryggmärgen. Så är det inte längre. Katalys-rapporten klart intressant i denna nya värld.

SvD idag innehåller en mycket bra genomgång av könsstympning av flickor/kvinnor i Sverige och globalt. Det finns olika typer av könsstympning, läs själva om hur det görs och vad det leder till i form av smärtor, infektioner med mera. Närmare 90 fall har anmälts i Sverige, två fällande domar. En professor Sara Johnsdotter har studerat fallen. Förskolepersonal anmäler, reagerar alert på vad som uppfattas som avvikelser. Tack och lov har inte ett enda fall som anmälts av förskolepersonal visat sig vara stympning. ”Vi ser lika olika ut där nere som i ansiktet”. Enligt UNICEF har minst 200 miljoner flickor i världen stympats och många är här i Sverige. I artikeln nämns Växjö kommun, där det arbetas preventivt. I exil verkar det som att den uråldriga seden med könsstympning lättare överges. 193 länder har undertecknat Agenda 2030, FNs utvecklingsmål, där ett mål är att könsstympning ska vara utrotad 2030. I Växjö finns ”landningsbanan” för asylsökande nyanlända och här har hållits kurser både för personal och drabbade. Bra Växjö! Trots den fruktansvärda sedvänjans spridning i speciellt norra Afrika, så finns det hopp för framtiden Fler och fler tar avstånd, stiftar lagar om förbud och Agenda 2030 förpliktigar: Avskaffa fattigdomen, bort med könsstympning, senast 2030!

Läser med nöje Maria Ludvigssons krönika/ledare i SvD idag! ”Gamla ideal svar på nya frågor”. ”Bildning möjliggör människans frigörelse och då inte endast i tanken, utan som ett av de kraftfullaste redskapen för social rörlighet. En människas klassresa till något annat än den hon är född till, börjar ofta vid de första stationerna längs en bildningsresa”. Ludvigsson citerar förordet till en antologi. I NOG NU! resonerade vi som så att lite folkbildning kring Afghanistan skulle sitta bra. Därför seminariet på tisdag. Insikter som undergräver fördomar och myter!? Och min klassresa började när jag tack vare en lärare fick börja på läroverket i Oskarshamn. Där kunde jag inte tävla med medel- och överklassens barn ifråga om kläder och dylikt. Jag valde att lära mig så mycket som möjligt om litteratur istället och läste Östergrens Främmande ord från pärm till pärm (ja, den var inte så omfattande som det låter).

Började denna söndag tidigt och delade flygblad i ett par områden, som jag har adopterat sedan många år. Duggregn och 3 plusgrader. Kunde vara trevligare ute. Barnbarn ska komma hit i eftermiddag och sedan gäller det att ladda inför veckan som kommer. Den innehåller en stockholmsresa, tre dagar med sammanlagt nio företagsbesök och en dag med möten.

Carin Högstedt

161023

#hgstedt

www.maqt.se

www.carhog14.se

carin.hogstedt@vaxjo.se