4. okt, 2016

Frustration, landsbygdsutveckling, mångfald, sommarläger, bilbesiktning, social ekonomi

Började dagen med bilbesiktning. Påmindes om förra årets besiktning, då jag fick motorstopp, när jag skulle köra in i besiktningshallen. Bilen död. Fick hjälp med att starta och allt gick bra tills jag senare skulle starta från kommunhuset. Död. Nytt batteri krävdes. Så vad skulle hända idag? Den statliga besiktningens internet fungerade inte. Anmälde mig manuellt så att säga. Fanns inte i deras dagbok, fast jag accepterat deras tid och betalt för länge sedan!? Men de tryckte in min bil ändå och inga anmärkningar. Inte minst lilla. Bilen är 11 år gammal.

Igår kväll hade V-gruppen i fullmäktige genomgång av ärendena till kommunstyrelsen och senare kommunfullmäktige inför denna dags kommunstyrelse och arbetsutskott. Vi går ärende för ärende och beslutar om yrkanden, sätter frågetecken och slutligen fördelar vi de ärenden som kommer till fullmäktige. Många kommer inte längre än till arbetsutskottet och än färre till kommunstyrelsen och ett fåtal till fullmäktige.

Arbetsutskottet på förmiddagen: Information från bolaget Vöfab, som bygger och förvaltar lokaler, om deras internbudget för 2017. Noterade att VD sa att tillgänglighetsarbetet avstannat men att 2017 skulle göras en studie av hur det ser ut. Ställde frågan om hur det administrativa arbetet utvecklats över åren jämfört med produktionen, men det har de inte grepp om. En fråga för hela koncernen egentligen och kommunchefen sa att det jobbas med just detta, att kunna mäta på ett relevant sätt.

Så besök av miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium för presentation av deras internbudgetarbete. Ställde frågan om hur de arbetar med att göra handling av mångfaldsprogrammet, som antogs december 2015. Den frågan ska alla ha, som inte tydligt visar att de tar programmets beslut på allvar. Där står nämligen att det åligger alla nämnder och styrelser att införliva målen i mångfaldsprogrammet i sin verksamhet och budget. Hur skulle det annars hända något i verkligheten? Tyvärr, de hade inte tänkt på detta, alldeles uppenbart. Ibland är kommunpolitiken oerhört frustrerande med alla dessa ord och så lite verkstad. Bra dock att de tänkt att vid rekryteringar ha språkkunskaper, t ex i arabiska, som merit. Det är bara 15-20 år sedan den frågan om att ta tillvara språkkunskaperdrevs av bl a vänsterpartiet och, tror jag, dåvarande Jämställdhetskommittén.

Ett litet ärende – total frustration – hur kan det bli så här i offentlig sektor 2016 i Sverige? IOGT-NTOs sociala grupp ansöker i början på april om några tusenlappar för familjeläger på sommaren. Innan dess har de varit i kontakt med kommunen för att höra hur de ska göra etc. Idag 4 oktober får de svar från Integrationsberedningen att nej, det stämmer inte med målen i bredningen. –Vart vänder sig föreningar som inte passar in där då? undrar jag. –Ingenstans, blir svaret, först. –Men tala om det då och sätt inte igång månadslånga processer och förväntningar. Till slut var det flera som ansåg kommunens bemötande under all kritik, men svaret på vart föreningar ska vända sig uteblev. Jag sa, som jag känner, jag vill gå ur offentlig sektor som beter sig så här. Bättre med ett civilsamhälle som tar hand om varandra och stöttar även ekonomiskt. Kanske är crowdfunding lösningen på den sociala ekonomins framtid? Kommunal byråkrati är det inte när det gäller de som är underst i klassamhället.

Märker att jag drar iväg. Ska sluta med att citera ett BRA beslut i kommunstyrelsen idag:

 Kommunstyrelsen (senare fullmäktige) beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen och byggnadsnämnden att inventera möjlig mark att bygga på, att mark köps in om nödvändigt, att det finns tomter och detaljplaner för byggande av såväl villor som hyresrätter och även trygghetsboenden.

Det handlar om en V-motion om mark och byggande utanför Växjö stad. Självfallet (nåja) står det inte det vanliga ”med bifall till motionen” men skit samma. Det är ett bifall i praktiken. Glad över det!

Fick också igenom att när det gäller mark för verksamheter (handel, industri etc) så ska en inventering/utredning inkludera alla sex kommundelscentra i kommunen, inte bara staden.

Intensiv och intressant dag med många informationer, bl a om landsbygdsprogrammets måluppfyllelse. Både plus och minus och landsbygdsutvecklare Therese gjorde en mycket bra gnomgång av läget.

I morgon till Gotland fram på eftermiddagen. Dessförinnan skrivarbete hemifrån.

Carin Högstedt

PS Bara tre plusgrader idag på morgonen. Köpt bubbelplast till fikonträd och olivdito. Ska ta itu med till helgen.