27. sep, 2016

Med LRF på utflykt, kråkan? mjölkbönder, färre barn i förskolans grupper? Öhr, Asa, Ernatorp

I söndags var kvarterets tama kråka väldigt uppvaktande till barnbarnens förtjusning. De var här på eftermiddagsfika tillsammans med föräldrarna. Sedan dess har jag inte sett den. Inte för att jag varit hemma särskilt mycket, men jag håller utkik. Ingen kråka. Sitter nu ute och väntar på att den dyker upp. Eller har den dragit någon annanstans? Tror knappt det med det bekväma kråklivet att knacka på altandörren till grannen Kalle för att påminna om frukosten.

Utflykt med LRF idag i norra kommundelen. Åkte så smala vägar att bussen knappt tog sig fram i grenverket. Såg byar som Hångeryd, Hisshult, Fraggahult, Ernatorp och många andra. Ernatorp är kommunens oskiftade radby. Det LRFarna ville visa var igenväxningen på många ställen i Asa-trakten, informera om djurhållningens betydelse för öppna landskap, om färre och färre mjölkbönder men köttbönder och får ökar. Vi fick lunch i Bergs bygdegård och samtal om vad som kan göras för levande landsbygd. Inget nytt direkt: Nationell och regionala/lokala livsmedelsstrategier, upphandling av ekologiska, svenska och närodlade livsmedel, stimulera besöksnäringen, bredband, nya bostäder i orter utanför Växjö stad som står för service till rena landsbygden. Vi får uppgifter om hur antibiotika används i djurhållningen  i Sverige respektive Danmark, Tyskland, Italien och blir med rätta uppmärksammade på faran i antibiotikaresistens (heter det så?). Allt detta är mina käpphästar. Men så är det alltid en landsbygdens frälsarkrans som slängs ut: Minska strandskyddet! Shit! säger jag. Tror inte alls på det. Tvärtom. Strandskyddet är en unik tillgång i Sverige och tillsammans med allemansrätten något som attraherar och ger oss en livaktig besöksnäring, inte minst från länder som saknar insjöar och strandskydd.

Så hade vi på eftermiddagen ett kommunstyrelsens arbetsutskott med bland annat ”internbudgetdialog med utbildningsnämnden”. Det betyder att ordföranden i utbildningsnämnden och förvaltningschefen redogör för hur de ser på sin budget för 2017 och vad som ska ske med pengarna. Bra redovisning. Jag saknade dock tydliga besked om ”färre barn i förskolans barngrupper”, som enligt den moderatledda majoriteten ska fortsätta. Har den ens börjat? Nåväl. Jag är väluppfostrad och frågar hur det går. 20 milj kr har kommit i statsbidrag till förskolan för just detta ändamål och 18 milj kr till grundskolan för samma sak där. Vaga svar. Förstår att det är inte lätt med fler och fler barn på grund av inflyttning, men, men. Tar även upp frågan om hur tiden i skolan används. Den lärare som skrivit debattinlägg om hur han inte orkar längre med en situation där halva lektionstiden går åt att skapa någorlunda lugn – ja, hur ser det ut i Växjö kommun? Får en prata om detta och har vi grepp om hur det ser ut? Självfallet vet jag svaret; det är olika, ibland jättebra, ibland inte. Men vad görs? Bra att både Anna ordförande och Camilla chef visade engagemang för frågeställningen.

Från två partier i majoriteten fanns en skrivelse med på dagordningen om att det kommunala bolaget Vidingehem ska bygga fler bostäder utanför Växjö stad. –Javisst, sa jag men var är V-motionen om att det ska finnas mark och tomter utanför Växjö stad för bostäder? Svårt att bygga utan mark och tomter! Faktiskt så höll ordföranden med om att det vore bra att samköra och gav order om att ta fram motionen.

Blev också nöjd med att en skrivelse från Öhr-Ormesberga sockenråd, ursprungligen ca ett år gammal, som bollats mellan kommun, Region Kronoberg, Trafikverket, ska bli ett riktigt ärende nästa arbetsutskott. Offentlig sektor är ibland helt otroligt långsam och ineffektiv. Det handlar om trafiksäkerhet i Öhr. Också här blev jag lyssnad på.

Ingen kråka inom synhåll!

Carin Högstedt

160927

#hgstedt

Carin.hogstedt@vaxjo.se

ww.carhog14.se