20. sep, 2016

En kommunfri från våld, Afghanistans barn, Schori, glömska, Djurens rätt

Budgetpresentation idag. Hittar ett bra förslag som jag tror är helt nytt: 15 miljoner kr årligen i tre år till ett kompetenscentrum för 3R-frågor. Vad är då det? Jo, det betyder Replace, Reduction, Refinement. Det ska stärka djurskyddet och minska antalet djurförsök. Ja, faktiskt riktigt bra. Inga stora pengar men i alla fall. Bryr mig inte om vilket parti som drivit på för det; det är bra att uppmärksamma det stora antalet djurförsök som pågår och att det finns möjligheter att ersätta levande oskyldiga djur med digital forskning. Inom parentes: Glömmer aldrig ett möte som Djurens Rätt (jag var aktiv där en period, numera bara medlem) ordnade på Universitetet med lärare som försvarade djurförsöken. Han använde alla härskartekniker som finns på kartan för att förnedra en inbjuden talare. Riktigt obehagligt. Det är rätt länge sedan och ett av de värsta möten jag varit på. Slut på parentesen.

Tacknämligt med en jämställdhetsmyndighet också. Det har inte hänt mycket på det området sedan JÄMO lades ner. De tio miljarderna till välfärden fortsätter och det blir utbildningssatsningar för personal inom äldreomsorg och förskolan. Ikväll har Vänsterpartiet över hela landet möjlighet att ordna medlemsmöten och via länk få direktinformation och kommentarer av Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson. Också tillfälle att ställa frågor till dem. Vänsterpartiet Växjö bjuder in och kl 19.00 börjar den delen av mötet, kl 18.00 lite mingel och samtal om kommande aktiviteter. Bra mötesform som tillämpats ett antal gånger.

Igår hade Kommunstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna sitt första möte efter en rejäl omorganisation. –Ja, vi ska få bort benämningen handikapp, men tillgänglighetsrörelsen i Växjö kommun har kvar sitt namn: Handikappföreningar i samverkan, HSV. Det måste ändras överallt och det är en process. Mötet var välbesökt och både erfarna och nya ledamöter var aktiva. Detta samverkansråd ska nu vara mer övergripande och inte ta upp det som ankommer på andra nämnder. Vi ska syssla med omvärldsbevakning, samordning och vara upplysande och drivande gentemot allmänheten. Förutom ledamöter som representerar HSV så finns tre kommunstyrelseledamöter med varsin ersättare med och jag är vice ordförande. Den ideella föreningen Funkibator har en representant med ersättare i rådet. (Googla gärna på Funkibator – en helt unik förening med väldigt varierat utbud av projekt och aktiviteter).

Sedan hade V Växjö styrelsemöte och därefter NOG NU! Ett nätverk som planerar konferens med bland andra Pierre Schori och Kajsa Johansson från Afghanistankommittén om kort sagt: Varför kommer barn och unga till Sverige från Afghanistan? 25 oktober på Fria ordets hus i Växjö. Nu var klockan 19.00. Jag upptäcker att jag inte har min telefon och inte heller alla viktiga papper jag drar runt med. Bedömer att jag glömt telefonen i kommunhuset. Det stämde men inte på V-rummet utan i en sammanträdeslokal fylld med centerpartister, som hade gruppmöte. Glada tillrop när jag dyker upp och får min telefon med mera. Samma dag saknade jag plötsligt min nya jacka. Trodde jag lagt den i receptionen i kommunhuset. Men nej. Gunnar Storbjörk (S) hör att jag frågar efter jackan och hojtar att den är i vårt kök i korridoren. Jag hade glömt den på toaletten! Nästan omöjligt att inte se en svart jacka där. Var hade jag huvudet? Stress?

Men också igår, som jag skrev i söndags: EN KOMMUN FRI FRÅN VÅLD, ett projekt jag hörde talas om för första gången av ordföranden för Män för jämställdhet i söndags och blev intresserad av. Läste mer på nätet och skrev en motion igår som lämnats in idag. Handlar om systematiskt arbete med och för barn och unga för att minska hot, hat, våld i alla former och med genusperspektiv. Ligger på www.vvaxjo.se. Jag tror det går att göra mycket mer mot våldet. Och om vi inte alla eller flertalet av oss tror det, så fortsätter det.

160920

Carin Högstedt

Carin.hogstedt@vaxjo.se

@hgstedt

www.carhog14.se