8. sep, 2016

Anhörigas Riksförbund, anhörigstöd, vård av närstående,"vanna", 20 km, stolt V

Cyklat ca 20 km idag, till kommunhuset, till Teleborg och tillbaka hem via stan. Känner mig nästan spänstig. Varmt och skönt. Suttit ute några timmar och försökt rensa mail och papper, komma i fatt.

Deltog i ett lunchseminarium på Vallhagen, tillgänglighetsrörelsens centrum i Växjö. Inbjuden föreläsare var Mailis Lundgren, kanslichef på Anhörigas Riksförbund. Hon pratade mycket bra om anhörigas frågor. En anhörig är en person som ger vård och omsorg till en närstående som inte klarar sin vardag. Det beräknas finnas ca 1,3 miljoner anhöriga i Sverige. 140 000 har gått ner i arbetstid eller slutat sitt vanliga arbete. Detta frivilligarbete som anhöriga gör beräknas spara ca 177 miljarder per år åt stat/kommuner. Mailis informerade om anhörigriksdagen som äger rum i Varberg varje år, om anhöriglinjen där en kan få råd och stöd, om expertgruppen bakom anhöriglinjen som kan ge bl a juridisk rådgivning. De fem viktigaste frågorna på dagordningen i förbundet är 1. Socialtjänstlagens SKA istället för bör före 2009, 2. Hälso- och sjukvårdslagen har inte infört detta SKA (landsting och kommuner har alltså olika stark lagstiftning vilket är olyckligt), 3. Anhörigomsorgen och förvärvsarbete – svårigheterna att förena, 4. Vård av närstående som ger rätt till ”vabbdagar”, 5. Jämställdhet,  jämlikhet – anhörigvårdare, och de är ofta kvinnor, blir själva sjuka t ex.

I publiken satt två politiker, Jerker Nilsson (V), som var där för Region Kronoberg och undertecknad. Mailis Lundgren visste inte vilka vi var, när hon började prata. På punkten 4, rätten till vård av närstående (VAN)  berömde hon Vänsterpartiet för att vi fått igenom ett sådant förslag, precis som varit Anhörigas riksförbunds mål. Kändes verkligen roligt. 30 dagar/år anser Anhörigas Riksförbund att anhöriga ska kunna ”vanna”.

Ibland får en väldigt mycket kunskaper på en dryg timme, att ha med sig och göra politik av. Vi har motionsvägen i Växjö kommun fått igenom att anhörigstödet ska förbättras. Kanske dags att forska i hur det går.

I morgon till Stockholm och Riksförbundet Noaks Ark. Flygtaxi kommer 5.50.

Carin Högstedt

160908

Carin.hogstedt@vaxjo.se

www.carhog14.se

@hgstedt