7. sep, 2016

Bob Hansson, tårar i ögonen, besöksnäring, nationalpark Åsnen, vindbrygga, Sydostleden

Förmiddagsmöte med Destination Småland AB, ett bolag ägt av Region Kronoberg, med det stora uppdraget att utveckla besöksnäringen. Vi fick mycket information av VD Anna Sjödahl om vad som händer och vi diskuterade det stora projektet Destination nationalpark Åsnen, som just startat och som vi har höga förväntningar på. Jag tog upp Sydostleden, den cykelled som nyss invigts och som visats stort intresse för utomlands enligt rapport och som måste hålla måttet beträffande standarden inom Växjö kommuns gränser. Det är Växjö kommuns ansvar och ligger på tekniska nämndens bord genom den skrivelse som jag och partikamrat Örjan Mossberg lämnat in till kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Tog även upp vindbryggan som Kulturparken Småland vill ha vid Kronobergs slottsruin. Den kostar ca 300 000 kr. Kommunstyrelsen hade uppe det ärendet igår och förklarade sig positiva men väntar på inbjudan (och medfinansiering) från Region Kronoberg. Ett efterlängtat byte av bron mellan fastland och slottsruinen är nu igång. Fastighetsverket satsar på det, men inte på vindbryggan. Den ska vi klara lokalt/regionalt.

I övrigt på kommunstyrelsen igår en diskussion om förslaget att samla socialpsykiatrin i en nämnd, det vill säga Arbete och Välfärd (socialnämnden). Nu är det bodelning mellan Omsorgsnämnden och Arbete och Välfärd. Efter att ha lyssnat, läst utredning och lärt av andra omorganisationer, så var vi i V överens om att säga nej till ny organisation och framför allt till den ”effektivisering” (nerskärning med 10 miljoner) som en sammanslagning skulle medföra enligt uppgift från de styrande. Det är en otroligt komplex och komplicerad  process att få ihop alla delarna. S köper organisationen men inte de 10 miljonerna. Tre olika förslag alltså. Allianspartierna plus MP vann förstås.

Melodifestivalen kommer till Växjö fick vi reda på igår och samma dag hade vi samarbetsavtalet i kommunstyrelsen. Min fråga vad det kostar fick ett diffust svar – 1 miljon sådär, sa kommunalrådet (C). Sedan hörde jag på radion att summan är 1,2 miljoner (eller sas det 1,1?). Alla glada i alla fall. Finns en intäktssida också för butiker, hotell och restauranger, men kommunen och skattebetalarna får gotta sig åt att Växjö visas upp.

För första gången på 10 år har omsorgstagare med hemdistribution av mat fått frågor om matens kvalitet. Det är ca 500 personer som varje eller varannan dag får mat levererad. 291 personer svarade på enkäten. 61 procent säger sig vara nöjda eller mycket nöjda med variation, smak och aptitlighet. 25 proc tycker maten är varken god eller dålig och 12 ganska dålig och några mycket dålig. I valrörelsen 2014 var maten, som kommer i brun påse till de som ska äta, den mest vanliga från folk som besökte valstugan. Anhöriga var upprörda över bristande aptitlighet. Bra att denna enkät blivit genomförd och nu viktigt att göra åtgärder och att följa upp. Måltiden kan vara den viktigaste händelsen på dagen för de med funktionsnedsättningar, som bor hemma och är helt beroende av andras matlagning och distribution.

Hemma nu klockan 20.00. Tar en knäckemacka, det bästa på hela dagen, speciellt som jag inte hunnit äta lunch. Flera möten på eftermiddagen men jag kom i tid till Bob Hansson på stadsbiblioteket. Njöt av hans föreställning tillsammans med ett par hundra andra. Tårar i ögonen av ömsom skratt, ömsom sorg över människans utsatthet och mindre kloka beteende. Bob fångade oss med sina dikter, sina berättelser, sina skämt och sitt djupa allvar.

Igår kväll ett helt annat möte arrangerat av V Växjö om Venezuela och krisen. Intressant! Bra! Minst halva publiken bestod av för mig helt okända och ej partimedlemmar.

Nu tänds solcellslamporna och gatlyktan utanför altanen. Varm kväll! Trött men nöjd.

Carin Högstedt

160907

www.carhog14.se

@hgstedt

Carin.hogstedt@vaxjo.se