30. aug, 2016

Social hållbarhet, tillväxt och skatteinkomster, arbete, sociala bokslut, Agenda 2030

Cyklat flera mil de senaste två dagarna. Känns bra. Köpte ny billig regnjacka igår istället för den dyra jag glömt någonstans. Köpte också nytt busskort istället för det jag blivit av med. Kan finnas ett samband mellan de båda förlusterna. Hemma tidigt denna tisdag efter ett kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktige. Västlig vind, rätt varmt och sitter ute och skriver.

NOG NU! Nätverket för asylrätt och andra frågor som hör till flyktingsituationen i Syrien och däromkring och övriga länder där villkoren är outhärdliga hade möte igår. Jag var där för första gången. Det som planeras nu är en heldags seminarium om Afghanistan, dess folk och varför de flyr sitt land. Det blir 25 oktober på Fria ordets hus i Växjö och bland andra kommer Pierre Schori (S) och talar om den historiska bakgrunden till flykten. Det blir bra! Att NOG NU! arrangerar detta är för att folkbilda allmänhet och berörd personal om varför de ensamkommande med fler från just Afghanistan är här i Sverige.

Skulle önska att vi sedan gör något motsvarande om romerna, EU-migranterna, och kan ta hit Thomas Hammarberg för att prata om dem och deras situation. Han är expert på det området.

På kommunstyrelsens arbetsutskott fick vi prognos för skatteintäkterna. Negativt! Sveriges kommuner och landsting skruvar ner prognoserna och det blir många miljoner färre i inkomster från skattebetalarna kommande år. Det var ju väntat. Prognoserna skrevs upp när flyktingmottagandet ökade, fler fick arbete och betalade skatt. Tillväxten och den offentliga konsumtionen var hög. Nu sjunker den som en som en sten.

Vi fick också information om rekrytering av lärare. Jag måste säga att här har Växjö kommun kommit igång sent! Drygt 500 nya lärare behövs. Utbildning av barnskötare sker i kommunal regi. Förr skötte AMS och Arbetsförmedlingen bristyrkesutbildningar. Jobbade själv på AMU-center som SFI-lärare. Där pågick massor med utbildningar. Vad gör Arbetsförmedlingen idag? –Jo, ”Vi bara lyder” som Roland Paulsen skrivit, och kontrollerar.

Strategidagarna i Borgholm satte spår: Beslut att kommunchefen får i uppdrag att dra igång Agenda 2030-arbetet för social hållbarhet och med grund i FNs 17 mål om hållbarhet, som 193 länder kommit överens om. Bra!

Men vad hjälper det när vi sedan kommer till kommunfullmäktige och den ena motionen efter den andra för social hållbarhet och jämlikhet avslås? Motion 1 om att ge gymnasieelever möjlighet att få körkortsteorin på schemat (V) avslås, endast S+V är för. Motion 2 om att tillhandahålla barnomsorg på dygnets alla timmar (S) avslås, endast S+V för. Motion 3 om socialt bokslut (inte bara ekonomiskt) (V) avslås, endast S+V+SD är för. Inte ens det faktum att Agenda 2030 startat på förmiddagen kunde få en enda från den moderatledda alliansen plus MP att vika sig en enda millimeter och medge att javisst, lite rätt har ni. Det här är i linje med social hållbarhet! Ja, förutom en kvinna från (C ) som gärna ville veta behovet av barnomsorg på nattetid. Det var bara det att V+S nyligen haft en skrivelse om det – att undersöka behovet – i Utbildningsnämnden och där är hon med – och svaret var nej från de styrande! Det finns mer att berätta om kommunfullmäktige. Bland annat att ett medborgarförslag om att undersöka vårdnadstviste och  bedömningar av vem, mamman eller pappan, som är mest lämpad att ta hand om barnen ur jämställdhetsperspektiv. Medborgaren ifråga var där på fullmäktige och redogjorde för sina tankar. Han var i en vårdnadstvist själv och berörd av sin egen frågeställning: Varför får fler kvinnor än män hand om vårdnaden? Svaret från moderatledda femklövern var att det finns inte resurser att undersöka retroaktivt. S+V ville att kommunen skulle ta hjälp av högskola/universitet för att reda ut, men det blev nej, naturligtvis, höll jag på att skriva.

Det finns ännu mer att berätta, men jag tar det en annan dag. Just nu väldigt pessimistisk inför framtidens politik. SD och M kryper allt närmare varandra på riksplanet och i Växjö kommun finns det noll talefot mellan blocken, i varje fall inte i sociala frågor.

Carin Högstedt

Carin.hogstedt@vaxjo.se

@hgstedt

www.carhog14.se